Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
28-02
2024

  Nieuwbouw IKC Sloterdijk in volle gang
Nieuws
 
  Spannende tijden met 3 basisscholen in aanbouw en verbouw !

Na een lange periode van papieren plannen en bouwvoorbereiding worden sinds de tweede helft van vorig jaar de Van Asch van Wijckschool in Utrecht en de Openbare Basisschool De Horizon (lokatie De Brenner) in Amsterdam verbouwd en is de nieuwbouw van IKC Sloterdijk in Amsterdam ook in volle gang.

Na de start van het ontwerpproces in 2019 zal in juni IKC Sloterdijk opgeleverd worden. In de plint van het woongebouw Floating Gardens zal dan de eerste basisschool in Amsterdam Sloterdijk gerealiseerd zijn. De school is vernieuwend in zijn opzet met een grote verscheidenheid aan verschillende leerruimtes, van heel groot voor groeps-doorbroken onderwijs tot intieme zelfstandige werkruimtes voor kleine groepjes leerlingen. De school is ontworpen om de ontwikkeling van kinderen van 0- 13 jaar, als een doorgaande lijn, zo vanzelfsprekend mogelijk te maken. De kinderopvang en de school van in totaal 23 groepen zijn daarom ruimtelijk als één geheel vormgegeven, geborgen en uitdagend, om te spelen, te leren, te groeien en te ontdekken. Een grote houten ‘ Berg’ vormt het hart van de school en verbindt de twee verdiepingen.
In opdracht van Stichting Westelijke Tuinsteden en Impuls, door Kwakkenbos en in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Merosch, Imd, Healthy Buildings en Themelion
 
28-02
2024

  Van Asch van Wijckschool wordt verbouwd
Nieuws
 
  Spannende tijden met 3 basisscholen in aanbouw en verbouw !

Na een lange periode van papieren plannen en bouwvoorbereiding worden sinds de tweede helft van vorig jaar de Van Asch van Wijckschool in Utrecht en de Openbare Basisschool De Horizon (lokatie De Brenner) in Amsterdam verbouwd en is de nieuwbouw van IKC Sloterdijk in Amsterdam ook in volle gang.

Rond de zomer staat de oplevering van de verbouwing Van Asch van Wijckschool in Utrecht gepland. Het stoere jaren 50 gebouw zal dan volledig zijn verbouwd en verduurzaamd en zijn veranderd in een 10 groepige basisschool en buitenschoolse opvang met meer en grotere ruimtes buiten de lokalen. Het gebouw wordt daarvoor vergroot met twee nieuwe erkers en de verlenging van het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaan nieuwe leerpleinen, goede studieplekken voor de bovenbouw en nieuwe flexruimtes voor de leerkrachten en de leerlingen. Veel oorspronkelijke ruimtes krijgen een multifunctioneel gebruik waardoor er nieuwe functies zoals een bijeenkomstruimte, een verrijkingslokaal en een atelierruimte bijkomen.
In opdracht van PCOU Willibrord, door Breijer en in samenwerking met Merosch, Pieters Bouwtechniek, Healthy Buildings en Pfeidius.
 
28-02
2024

  Verbouwing De Horizon bijna klaar
Nieuws
 
  Spannende tijden met 3 basisscholen in aanbouw en verbouw !

Na een lange periode van papieren plannen en bouwvoorbereiding worden sinds de tweede helft van vorig jaar de Van Asch van Wijckschool in Utrecht en de Openbare Basisschool De Horizon (lokatie De Brenner) in Amsterdam verbouwd en is de nieuwbouw van IKC Sloterdijk in Amsterdam ook in volle gang.

8 jaar na de eerste studies en onderzoeken zal De Horizon als eerste binnenkort opgeleverd worden. Na ruim twintig jaar gehuisvest te zijn geweest in een gebouw dat niet als school was gebouwd, is datzelfde gebouw nu volledig verbouwd, verduurzaamd en omgevormd naar een volwaardige 10 groepige school met kinderopvang. Van een sombere, betonnen en grijze wereld is het gebouw veranderd in een lichte, transparante, open en sfeervolle school met nieuwe leerpleinen, zelfstandige werkruimtes en meer ruimtes voor de leerkrachten en de individuele begeleiding van leerlingen.
In opdracht van Stichting Westelijke Tuinsteden, door K Dekker Bouw en in samenwerking met Sineth, Syperda Hardy en De Ingenieursgroep.
 
10-11
2023

  Gevel en casco IKC Sloterdijk opgeleverd
Nieuws
 
  Afgelopen maandag 6 november zijn de gevels en het casco van het IKC Sloterdijk, gelegen in de tweelaagse plint van woongebouw Floating Gardens, opgeleverd en overgedragen aan de Gemeente Amsterdam. Een bijzonder en feestelijk moment na een proces van 4 jaar en een intensieve samenwerking met alle partijen die aan het project hebben bijgedragen. Felicitaties voor Gemeente Amsterdam, Stichting Westelijke Tuinsteden,Impuls, Synchroon,
Bouwbedrijf De Nijs, Orange Architects, Merosch, Imd, Healthy Buildings en NL Bouwmeesters met het mooie resultaat !
Met taart en de nodige handtekeningen is de eerste fase van de bouw nu afgerond en staat tweede fase op het punt van beginnen. Vanaf deze week zal aannemer @ Kwakkebos starten met de afbouw en het interieur. En dan kunnen na de zomer de leerlingen, het schoolteam, de kinderen en de medewerkers van de kinderopvang starten in hun nieuwe gebouw.
 
03-07
2023

  Verbouw De Brenner volop bezig
Nieuws
 
  De verbouw van Basisschool de Horizon aan de Brenner in Amsterdam Osdorp is in volle gang. Na de allereerste studies in 2016 is het super dat nu, bijna 7 jaar later, de ruwbouw
vorm begint te krijgen.De staalconstructies en de vloeren voor de nieuwe leerpleinen zijn geplaatst en op de meeste plekken zijnde nieuwe sparingen in de binnengevels gemaakt. Daardoor zullen straks de groepsruimtes ruimtelijk met deleerpleinen verbonden zijn en wordt
het middengebied op de begane grond vergroot en is er genoeg ruimtevoor een bibliotheek met werk-en speelplekken op de begane griod, als nieuw hart van de school !
De enorme uitdaging om, in een niet als school ontworpen gebouw met eenverdiepingshoogte van bruto 2700 mm, de ruimtelijke en installatietechnische puzzel te leggen, is nu bijna voltooid waardoor de aannemer in volle vaart verder kan. De leerlingen en het schoolteam kunnen dan begin 2024 weer terug naar hun vernieuwde school !
 
15-06
2023

  Start bouw gevel het Meesterwerk
Nieuws
 
  De bouw van de gevel van basisschool Het Meesterwerk is gestart. Tot oktober zal aannemer De Nijs de gevel van de school plaatsen waarna de afbouw en de bouw van het interieur zullen starten. De houtskeletbouw elementen zijn geplaatst en nu worden de betonnen plint-en bankelementen rondom de begane grond gevel gemonteerd. Straks is de gevel, behalve de scheiding tussen binnen en buiten, ook een reeks van plekken voor kinderen om te spelen en te verblijven in nissen in de gevel met betonnen banken grotendeels grenzend aan de buiten-speelruimte van de school.
Met de bouw van de gevel van de school wordt ook het beeld van de gehele woontoren Floating Gardens compleet. We starten binnenkort met de voorbereiding en de uitvoeringstekeningen van de afbouw van het interieur. Na de zomer van 2024 zal de school starten en heeft Sloterdijk zijn eerste basisschool met kinderopvang.
 
01-04
2023

  Basisschool De Brenner wordt verbouwd !
Nieuws
 
  De verbouwing van de dependance van Openbare Basisschool De Horizon in Amsterdam-Osdorp is gestart. Na de eerste studies en onderzoeken in 2016 is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de bouwvoorbereidng en zijn de eerste sloopwerkzaamheden afgerond. De nieuwe sparingen voor de binnenpuien en de vorm van de centrale hoofdruimte zijn al mooi zichtbaar. De sloop levert ook weer nieuwe infomatie op waar we samen met de aannemer oplossingen voor zoeken. Een spannende fase met ook de laatste beoordelingen door de gebruikers van kleuren en de definitieve materiaalkeuzes. De bouw zal ongeveer 8 maanden duren waarna nog de periode van inrichting en verhuizing zal volgen.
 
20-02
2023

  Ruwbouw Basisschool Sloterdijk klaar
Nieuws
 
  Als onderdeel van het woongebouw Floating Gardens is de afgelopen tijd gebouwd aan het casco van Basisschool Het Meesterwerk die in de onderste twee lagen gerealiseerd zal worden.
De afbouw van de woningen daarboven is inmiddels in volle gang en Bouwbedrijf de Nijs zal over twee maanden starten met de bouw van de gevel van de school. Meer nieuws volgt !
 
14-11
2022

  Winst selectie De Kleine Vliegenier
Nieuws
 
  We hoorden het al een paar weken geleden maar nu is het officieel. We hebben de tender gewonnen voor de verbouwing en renovatie, met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw, van basisschool De Kleine Vliegenier in Utrecht !!
Vanaf volgende week zullen we samen met het schoolteam, het schoolbestuur PCOU,Draaijer en de gemeente Utrecht starten met de plannen om de school ruimtelijk en technisch te vernieuwen en geschikt te maken voor de onderwijsvisie van de school.
De huidige school is ontstaan door de samenvoeging van twee zogenaamde ‘Halscholen' die in de jaren 50 zijn gebouwd. In de loop der tijd hebben er verschillende uitbreidingenplaatsgevonden waardoor de school steeds meer een labyrint zonder ruimtelijke samenhang is geworden. De noodzaak om te renoveren biedt nu de kans om de school compacter te organiseren, de samenhang terug te brengen, te moderniseren, te verduurzamen en de leesbaarheid van de oorspronkelijke schoolgebouwen, inmiddels gemeentelijke monumenten, te verbeteren.
Samen met Imd, Merosch, Healthy Buildings en Royal Haskoning DHV vormen we het integrale ontwerpteam dat aan de plannen zal werken. En dan zullen, volgens de planning, eind 2024 de leerlingen en het schoolteam van De Kleine Vliegenier een nieuwe start kunnen maken in hun vernieuwde school.
 
01-07
2022

  Benoeming voorzitter CRK + M Hilversum
Nieuws
 
  Vanaf 1 juli j.l. is Rowin Petersma benoemd tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten van de Gemeente Hilversum. De commissie zal vanaf dat moment in een nieuwe samenstelling met zowel huidige als nieuwe leden starten met een vernieuwde werkwijze en zich voorbereiden op een verandererende rol in de toekomst als de omgevingswet in werking treedt.

Met ingang van 1 juli zal de commissie ook breder gaan adviseren door het samengaan met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) die vanaf 2016 als onafhankelijke commissie heeft bestaan en adviseerde over meer complexe en grootschalige ruimtelijke vraagstukken en plannen.
In dat brede veld, binnen de rijke ruimtelijke traditie van Hilversum en in het spanningsveld van klein en groot, dorps en stedelijk, erfgoed en vernieuwing, Dudok en mediastad, start Rowin met veel plezier, enthousiasme en grote ambitie zijn werkzaamheden.
Samen met de andere leden en alle betrokkenen, medewerkers en ondersteuning binnen de gemeente is hij inmiddels gestart met de voorbereiding en zal de nieuwe commissie op 1 juli voor het eerst samengekomen.

Hij zegt het volgende over zijn nieuwe rol: 'Ook in Hilversum is sprake van een toenemende druk op de beschikbare ruimte en de kwaliteit daarvan met complexe en snel veranderende maatschappelijke, sociale en ruimtelijke omstandigheden. De grote vraag naar nieuwe woningen, meer verdichting, een groenere en gezondere leefomgeving, innovatieve infrastructuur en mobiliteit en meer duurzaamheidsmaatregelen vragen om een sterke en onafhankelijke advisering over de ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin.

Ik zie uit naar deze nieuwe periode waarin ik graag de dromen en wensen van de bewoners, initiatiefnemers, ondernemers en ontwerpers wil verbinden aan geldende richtlijnen, toekomstig beleid en de ambities van degemeente Hilversum. Ik zal dat op een opbouwende en onafhankelijke manier doen, als aanleiding voor nieuwe kansen, met het oog voor de stad, de geschiedenis, de erfgoedwaarde, de omgeving en maatschappelijke verhoudingen, samen met de gemeente en alle betrokkenen voor en achter de schermen'.
 
31-05
2022

  Bouw casco Het Meesterwerk in volle gang
Nieuws
 
  Bouwbedrijf De Nijs is in hoog tempo bezig met de bouw van het casco van de 'Alles in één school' Het Meesterwerk, de eerste basisschool met kinderdagverblijf, in Amsterdam Sloterdijk. Het project maakt onderdeel uit van het project Floating Gardens waarin naast de school ,192 appartementen worden gerealiseerd. Inmiddels is het casco van de school op de begane grond en eerste verdieping bijna klaar. In het tweede kwartaal van 2023 zal gestart wioden met de verdere afbouw van de school.
 
01-02
2022

  Winst selectie Van Asch van Wijckschool
Nieuws
 
  Superblij en een fijn begin van 2022 !! Na een gewonnen architectenselectie zijn we gestart met de plannen voor de verbouwing en renovatie van basisschool de Van Asch van Wijckschool in Utrecht. Het huidige gebouw uit de jaren 40 en 50 zal volledig worden verbouwd en ruimtelijk en technisch geschikt gemaakt worden voor de onderwijsvisie van de school en worden verduurzaamd.
We vormen met Pieters Bouwtechniek, Merosch en Healthy Buildings het team van adviseurs dat samen met het schoolteam, de opdrachtgever PCOU, ABC Nova en de gemeente nu aan de slag is gegaan.
 
01-10
2021

  Eerste paal voor eerste school
Nieuws
 
  Op 1 oktober jl. heeft wethouder Marieke van Doorninck symbolisch de eerste paal geslagen voor de bouw van Het Meesterwerk. Het Meesterwerk wordt een alles-in-één basisschool met een kinderdagverblijf en zal de eerste basisschool worden in Amsterdam-Sloterdijk, dat de komende jaren zal transformeren naar een vernieuwd woon-werkgebied in de stad.
De school biedt straks ruimte aan 450 leerlingen verdeeld over 17 groepen gecombineerd met 6 groepen voor het kinderdagverblijf, de voorschool en de buitenschoolse opvang. Rond de zomer van 2024 zal de school in gebruik worden genomen. Het Meesterwerk maakt onderdeel uit van het project Floating Gardens waarin 192 huur-en koopwoningen zullen komen.
Op dit moment is de procedure gestart voor aannemersselectie voor de afbouw van de school. Daarna zullen we in opdracht van de Stichting Westelijke Tuinsteden starten met de voorbereiding van de uitvoering. Het project komt tot stand in samenwerking met Orange Architects, Impuls kinderopvang, Merosch BV, IMd Raadgevende Ingenieurs, Synchroon en Bouwbedrijf M.J.de Nijs en Zonen.
 
01-07
2021

  Verbouwing woning Amstelveld klaar
Nieuws
 
  Na een verbouwing van ruim een half jaar is de verbouwing van deze prachtig aan het Amstelveld in Amsterdam gelegen woning klaar. Net boven de boomtoppen met uitzicht over de binnenstad en pal op de zon ligt de woning op de bovenste twee verdiepingen van eenpand uit de jaren 50. Het appartement is ruimtelijk en technisch verbouwd tot een lichte, comfortabele en stedelijke plek.
We hebben voor de opdrachtgever een plan kunnen maken voor zowel de bouwkundige en installatietechnische verbouwing als de volledige binnenafwerking en de maatwerk kastenwanden, keuken en badkamerinrichtingen. Zo waren we in staat om een prettig, licht, flexibel en rustig totaalbeeld te maken met voldoende ruimte voor de kunst van de opdrachtgever.

De oorspronkelijk lege onderste verdieping is ‘gevuld’ met een gecombineerde logeer-en badkamer, een masterbedroom en een vrijstaand bad als eyecatcher. Alle ruimtes zijn hier door brede schuifwanden van elkaar gescheiden en te koppelen waardoor, ondanks de verdeling is verschillende ruimtes en een maximale openheid. De bovenste verdieping is maximaal open gelaten en als één ongedeelde woonkamer met keuken ontworpen, direct gelegen aan het woningbrede terras en het fantastische uitzicht over de stad.
Op beide verdiepingen is de indeling gebaseerd op maximale openheid en zicht naar buiten en de bijzondere ligging aan het Amstelveld. In de plannen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst aan de achterzijde een liftaanbouw te maken.
 
25-06
2021

  Sloop op de SITA kavel in volle gang
Nieuws
 
  De sloop van het bestaande kantoorgebouw op de SITA kavel, vlak langs de Haarlemmerweg in Amsterdam, is in volle gang. De eerste concrete veranderingen worden nu zichtbaar op de plek waar straks de eerste basisschool in Sloterdijk zal worden gerealiseerd. De alles in één school zal ruimte gaan bieden aan 450 leerlingen verdeeld over 17 groepen gecombineerd met 6 groepen voor een kinderdagverblijf, voorschool en buitenschoolse opvang. De school komt over twee lagen in de plint van het woongebouw Floating Gardens waarin 192 huur-en koopwoningen zullen komen. In opdracht van de Gemeente Amsterdam en de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden zijn we nu bezig met het uitwerken van de plannen voor de aanbesteding en de uitvoering in samenwerking met Orange Architects, Impuls kinderopvang, Merosch, IMd Raadgevende Ingenieurs, Synchroon en Bouwbedrijf De Nijs. De bouw start na de zomer waarna eind 2022 de afbouw van de school zal volgen.
 
24-12
2020

  Turmac Cultuurfabriek in de PI
Nieuws
 
  Superleuk en mooie aandacht in de 'PI-project en interieur' voor de transformatie van Hal 12 tot de Turmac Cultuurfabriek waarvoor wij samen met Studio Groen en Schild de plannen maakten.
Te zien op de site van de PI (zie hier) maar het nieuwe nummer is nu ook verschenen !
Hopelijk kunnen we elkaar weer snel in het nieuwe jaar zien om met iedereen, met wie we aan het project hebben gewerkt en die de realisatie mogelijk hebben gemaakt, samen het mooie resultaat in de hal te vieren !
Klik hier om het artikel te downloaden.
 
09-09
2020

  Turmac Cultuurfabriek genomineerd !
Nieuws
 
  De Turmac Cultuufabriek is genomineerd voor de Gelderse Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit 2020. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een plan dat is gerealiseerd in de provincie Gelderland.Dit jaar is het thema 'Brede blik op ruimte’ en tot 14 december kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. Een vakjury zal ook een winnaar van de juryprijs kiezen.
Stem hier en gebruik #GPRK2020.
 
14-05
2020

  Definitief ontwerp 'Het Meesterwerk'
Nieuws
 
  Na een intensieve periode waarin we samen met de gemeente Amsterdam, de school, het kinderdagverblijf, Orange Architects en de adviseurs hebben gewerkt aan het definitief ontwerp, is vandaag de eerste fase van de aanvraag omgevingsvergunning van basisschool met kinderdagverblijf 'Het Meesterwerk’ in Amsterdam Sloterdijk ingediend.

Na eerdere goedkeuring van het plan door de supervisor en een positief advies naar aanleiding van de toets door de gemeente is het ontwerp nu definitief vastgesteld. De verschillende ruimtelijke procedures kunnen nu gestart worden en omdat dit even tijd kost zullen we na de zomer verder gaan met de verdere uitwerking van het plan voor de aanbesteding en de uiteindelijke uitvoering.
 
01-03
2020

  Transfomatie Hal 12 Zevenaar bijna klaar
Nieuws
 
  Wat in 2013 begon als een wild idee, is werkelijkheid geworden! Als sluitstuk van de transformatie van de voormalige BAT sigarettenfabriek in Zevenaar is de verbouwing van de oude productiehal uit 1952 'Hal 12’ bijna klaar! De indrukwekkende hal van 7200 m2 is getransformeerd in een bruisend multifunctioneel gebouw met culturele, sociaal- maatschap-pelijke en gemeentehuis-functies. Behalve de publieksdienstverlening, de raadszaal en de Regionale Sociale Dienst zijn er nu een bibliotheek, het Liemers museum, filmzalen, werk-, cursus- en vergader-ruimtes, het streekarchief, Caleidoz, een café en een grote evenemen-tenruimte. De hal is open en ruimtelijk gebleven met lange zichtlijnen, grote daklichten, de stalen draag-constructie en de mooie hoogte. De oude fabrieksvloeren, de plafonds en de leidingen zijn overal gehandhaafd en materialen uit het BAT complex of de omgeving zijn hergebruikt. Zo is de oude sfeer levend gehouden en aangevuld met nieuwe warme materialen, kleuren en plekken die de hal groots laten en intiem maken. In april zullen alle gebruikers naar de hal zijn verhuisd en wordt de vernieuwde hal geopend !
(I.s.m. de Gemeente Zevenaar, Boag, Bureau Band, Binx Smartility, Nelissen, Studio Groen en Schild, Joost de Beij, Wiggers, Gieskes en de gebruikers van Hal 12)
 
05-01
2020

  Ontwerp penthouse Amsterdam klaar.
Nieuws
 
  Nadat wij in de zomer de opdracht hadden gekregen, hebben we op de valreep van het oude jaar het definitief ontwerp afgerond voor de verbouwing van een penthouse aan het Amstelveld in het centrum van Amsterdam.
Net boven de boomtoppen met uitzicht over de binnenstad en pal op de zon, ligt dit appartementop de bovenste twee verdiepingen van een pand uit de jaren 50. Het appartement zal ruimtelijk en technisch worden verbouwd tot een lichte, comfortabele en stedelijke plek. De nu lege onderste verdieping zal straks ‘gevuld’ worden met een gecombineerde logeer-en badkamer, een masterbedroom en een vrijstaande houten badkamer als eyecatcher. De bovenste verdieping blijft maximaal open en wordt de woonkamer met keuken direct gelegen aan het woningbrede terras en het fantastische uitzicht over de stad.
Op beide verdiepingen is de indeling gebaseerd op maximale openheid en zicht naar buiten en de bijzondere ligging aan het Amstelveld. In de plannen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst aan de achterzijde een liftaanbouw te maken.
 
23-09
2019

  Geselecteerd voor De Horizon !
Nieuws
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de verbouwing van de dependance van de Openbare Daltonbasisschool De Horizon in Amsterdam Osdorp hebben gewonnen. We zijn superblij en zien ernaar
uit om samen met de opdrachtgever en het schoolteam te gaan starten. We zullen dat snel gaan doen zodat de school in de zomer van 2020 kan verhuizen en de bouw kan starten. In de zomer van 2021 zullen de leerlingen en leerkrachten dan weer terugkeren in de geheel vernieuwde school.
 
01-08
2019

  Opdracht verbouwing penthouse Amsterdam
Nieuws
 
  Ons bureau heeft opdracht gekregen voor de verbouwingsplannen van een penthouse aan het Amstelveld in het centrum van Amsterdam.
Net boven de boomtoppen met uitzicht over de binnenstad en pal op de zon, ligt dit appartement op de bovenste twee verdiepingen van een pand uit de jaren 50. Het appartement zal ruimtelijk en technisch worden verbouwd tot een lichte, comfortabele en stedelijke plek voor de opdrachtgevers die al lang in de stad wonen en bewust de stap naar hartje binnenstad maken. Niet zo gek als je bedenkt dat het Amstelveld één van de mooiste en groenste oases in de binnenstad is.
 
22-05
2019

  Kantoor Lucas Bols op Architectenweb
Nieuws
 
  Voor het artikel klik hier
 
08-02
2019

  Kantoor Lucas Bols in gebruik genomen
Nieuws
 
  Op 28 januari jl. hebben de medewerkers van Lucas Bols hun geheel vernieuwde kantoor na een verbouwing van 6 maanden weer in gebruik genomen. Daarmee is iedereen weer terug in de 3 panden aan de Paulus Potterstraat waar ook de Bols Bartending Academy en de Bols Experience zijn gevestigd. De terugkomst betekent de defintieve stap naar een nieuwe manier van flexibel werken voor de medewerkers en biedt nieuwe mogelijkheden om in de toekomst te vernieuwen en te groeien. Hiervoor zijn de 3 kantoorverdiepingen volledig getransformeerd van een zware ‘corporate’ sfeer met allemaal afgesloten kantoorruimtes naar open en lichte ruimtes die open met elkaar zijn verbonden. Zo is een lichte en transparante werkomgeving ontstaan met allerlei ruimtes voor verschilende soorten werkzaamheden: open werkruimtes, formele en informele werk-en overlegplekken en een nieuw werkcafé op de eerste verdieping met uitzicht over het Museumplein.
 
04-02
2019

  'BouwWoonLeef' filmt op Slotermeerschool
Nieuws
 
  Het programma ‘Bouw Woon Leef’ is deze maand neergestreken in Amsterdam Nieuw West
en kwam filmen op de volledig gerenoveerde Slotermeerschool. Architect Rowin Petersma en
adviseur Wilma Kempinga vertellen over de kracht van de H-school uit de jaren 50, over
de vele kansen die dit schooltype biedt voor modern en vernieuwend basisonderwijs en over
de manier waarop dat bij de Slotermeerschool is gerealiseerd. En de kinderen vertellen ook zelf
over hun vernieuwde school. De gehele uitzending is te zien op 19 februari a.s. bij AT5 !
Klik hier voor de video.
 
28-01
2019

  Slotermeerschool geopend !
Nieuws
 
  Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de Slotermeerschool in Amsterdam hun totaal vernieuwde school officieel geopend. Onder leiding van de ‘Klankenkaravaan' gaven alle leerlingen in de gymzaal een dans- en muziekvoorstelling en bouwden met elkaar een knallend feestje om daarna samen ceremonieel een dik lint door te knippen.
Veel dank voor de samenwerking en felicitaties met het mooie resultaat voor schoolteam Slotermeerschool, Stichting Westelijke Tuinsteden, NAP, Hevo, Pieters Bouwtechniek, Aannemingsbedrijf Putter, Klictet, Peutz, Zandloper, Klaver, Willems, Schuurmans en Kolk Interieurs.
 
30-12
2018

  Hoofdkantoor Lucas Bols opgeleverd
Nieuws
 
  Net voor de kerst is de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols opgeleverd.Na een bouwtijd van ruim 5 maanden zijn 3 verdiepingen van de 3 panden aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam getransformeerd naar een totaal vernieuwde kantooromgeving; van corporate en ‘zwaar’ naar open en licht.
De fase van de inrichting is nu begonnen en eind januari zullen de medewerkers weer
terugkeren naar hun vertrouwde plek in de stad en zijn de Bols Experience, de Bols Bartending Academy en de werkplekken weer samen op één plek.
 
01-10
2018

  Bouw in Hal 12 Zevenaar gestart
Nieuws
 
  Kort geleden is de bouw gestart van de laatste fase van de verbouwing van 'Hal 12' in Zevenaar. Deze fase is het grote sluitstuk van de totale transformatie van de voormalige productiehal van de BAT sigarettenfabriek tot een multifunctioneel gebouw met culturele, maatschappelijke en sociale voorzieningen voor Zevenaar en ver daarbuiten. Straks zullen o.a. het Filmhuis, het Liemers Museum, de Liemers bibliotheek, de volksuniversiteit, Caleidoz, het Musiater, het streekarchief en de Gemeente Zevenaar op deze plek onder één dak gaan samenwerken.In september 2019 zal het hele project zijn opgeleverd.
Hier liggen als een bouwpakket de kalkzandstenen blokken klaar voor de bouw van de filmzalen die als vrijstaande volumes in de hal zullen worden geplaatst. Wordt vervolgd !
 
30-08
2018

  Start verbouwing hoofdkantoor Lucas Bols
Nieuws
 
  Ruim een jaar na de eerste schetsvoorstellen is er 6 weken geleden gestart met de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols in Amsterdam en hebben de medewerkers onlangs tijdens de Hard Hat Tour een eerste kijkje kunnen nemen in de inmiddels volledig gestripte ruimtes. Ondanks de ruwbouw van dit moment was al goed zichtbaar hoe de ruimtes straks de basis zullen gaan vormen voor de nieuwe open werkomgeving zonder vaste werkplekken met ruimtes voor ontmoeting, concentratie, overleg én een werkcafé. Begin november verhuizen de medewerkers terug naar het volledig vernieuwde kantoor maar voor die tijd komt er zeker nog een tweede Hard Hat Tour !
 
15-11
2017

  Opdracht verbouwing woonhuis Java-eiland
Nieuws
 
  Onlangs hebben we opdracht gekregen voor de verbouwing van één van de grachtenpandjes op het Java-eiland in Amsterdam. Het langgerekte Java-eiland in het oosten van Amsterdam, ontwikkeld als nieuw woongebied in de jaren 90 en begin 2000, wordt gekenmerkt door de combinatie van grootstedelijke bebouwing aan de beide kadekanten met daartussen een geborgen en kleinschalige woonsfeer van hoven en dwarsgrachtjes. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe gestapelde verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping zijn ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen bevatten een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp zal worden het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’.Verder zal het gehele interieur worden vernieuwd en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen.
 
31-10
2017

  Woonhuis 26K6 op IJburg opgeleverd
Nieuws
 
  Woonhuis 26K6 is net voor de zomer opgeleverd en na een bouwperiode van ruim 7 maanden hebben de bewoners op 3 juni jl hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het woonhuis staat aan de Bert Haanstrakade op IJburg in Amsterdam en is onderdeel van de ‘Create fase 2’ vrije kavels aan de noordzijde van het Haveneiland.

De spectaculaire locatie van deze kavels aan het IJ met Durgerdam aan de horizon was een van de belangrijkste aanleidingen voor het ontwerp van woonhuis 26K6. Dankzij het verdiepingshoge raam in de 4,20 meter hoge woonkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde, genieten de bewoners dagelijks van dit overweldigende uitzicht.

Om het contact met het IJ niet te beperken tot alleen de voorkant van het huis is de woonkamer via een split-level verbonden met de eveneens 4,20 meter hoge eetkeuken aan de achterzijde van de woning. De keuken ligt een halve verdieping hoger dan de woonkamer. Door de woonkamer en de eetkeuken via een open trap met elkaar te verbinden is een visueel doorlopende ruimte ontstaan die de straat- en de tuinzijde van de woning verbindt met elkaar – en het IJ.

Behalve vanuit de woonkamer en de keuken is het IJ ook nog vanaf andere plekken in het huis zichtbaar: de studeerplek op het ‘binnenbalkon’ boven de keuken en de slaapkamer aan de voorzijde op de tweede verdieping. Omdat het binnenbalkon een halve verdieping hoger ligt dan de woonkamer, is ook deze plek visueel verbonden met het IJ. Het binnenbalkon vormt daarnaast de verbinding met twee kinderkamers aan de achterzijde.
Bovenin het huis op de 2e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Deze ruimtes zijn meer besloten ontworpen ten opzichte van de andere ruimtes in het huis.

De afwerking van de ruimtes is basic en neutraal en staat ten dienste van de ruimteijkheid en het lichte, neutrale en open karakter van het huis. De wanden zijn wit gestuct., de plafonds zijn van onbehandeld beton, net als de binnenzijde van de achtergevel. De vloeren zijn afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer.

Centraal in het huis worden alle ruimtes met elkaar verbonden door open stalen trappen waarvan de onderdelen zo dun en licht mogeijk gedetailleerd zijn om het doorzicht door het huis van voor naar achteren optimaal mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het interieur is het exterieur donker van kleur. Door middel van dunne stalen vertikale profielen is het metselwerk van de voorgevel in staande panelen verdeeld waarvan de verdeling overeenkomt met die van de grote gevelpuien. Hierdoor krijgt het huis een vertikale en eigenzinnige uitstraling en het oogt als een groot meubelstuk tussen de andere huizen.

Opdrachtgevers: Hendrike Grootenhuis en Erik Tanis, Amsterdam
Ontwerp: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Constructeur: Ingenieursgroep, Amsterdam
Aannemer: Van Baaren Aannemers, Lopik
Meubels: Meubelmakerij Het Woud, Weesp

Ontwerp: mei 2015 – augustus 2016
Bouw: oktober 2016 – juni 2017
 
28-09
2017

  Start vernieuwbouw Slootermeerschool
Nieuws
 
  Afgelopen donderdag hebben de leerlingen en het schoolteam van de Slootermeerschool in Amsterdam de start van de vernieuwbouw van hun school gevierd. Onder toeziend oog van de ouders, de leerkrachten en de aannemer hebben leerlingen de eerste onderdelen in de hal gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe openingen naar de aula. Na de zomer van 2018 zullen alle leerlingen weer terug zijn op hun oude vertrouwde plek in de geheel vernieuwde school.
 
10-07
2017

  Nieuwe RSD De Liemers officieel geopend
Nieuws
 
  Op 3 juli jl.is het nieuwe kantoor van de Regionale Dienst De Liemers in de oude fabriekshal Hal 12 in Zevenaar officieel in gebruik genomen. Door de wethouders Tienke van der Werff en Stef Bijl en gemeentesecretaris Saskia Wiersma werden de medewerkers getrakteerd op gebak en felicitaties. Het nieuwe kantoor biedt ruimte aan 75 werknemers die in de nieuw werkomgeving ook op een nieuwe manier zullen gaan werken. Zonder vaste werkplekken en met optimaal gefaciliteerde ruimtes zullen de medewerkers flexibel en, afhankelijk van het soort werk, wisselen van werkplek gedurende de dag. Zo zal iedereen door het nieuwe kantoor gaan bewegen, elkaar ontmoeten en beter met elkaar kunnen samenwerken.
 
30-06
2017

  Nieuw kantoor RSD Zevenaar opgeleverd
Nieuws
 
  Vorige week is in de oude fabriekshal Hal 12 van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers opgeleverd. De komst van de RSD markeert de tweede fase van de transformatie en herontwikkeling van het gebouw: van markante maar voorheen grotendeels ontoegankelijke fabriekshal naar eigentijds en openbaar sociaal-maatschappelijk en cultureel gebouw. Na de gemeente heeft de RSD de Liemers als tweede ‘pionier’ Hal 12 betrokken.

Omdat RSD de Liemers werkt volgens het principe van het ‘Nieuwe Werken’, kunnen medewerkers zelf bepalen of ze willen werken op een open werkplek, een concentratieplek of een semi-concentratieplek. Behalve over deze 54 gevarieerde werkplekken beschikt RSD de Liemers straks ook over een eigen vergaderruimte, een instructie-ruimte, toiletten en annexruimtes zoals berging en archiefruimte.

Het ontwerp van het nieuwe kantoor van RSD de Liemers refereert op eigentijdse wijze aan de oude fabriekshal. De grote, open ruimte is zoveel mogelijk in takt gelaten en ook de keuze van materialen en de gekozen refereert aan het voormalige industriële karakter van het pand.

Met de realisatie van het kantoor voor RSD de Liemers in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12. Nadat eerder de gemeente zowel de Turmac toren als een deel van de hal betrok, komt met de bouw van dit kantoor de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar in hoog tempo dichterbij.
 
15-05
2017

  Opdracht studie Gymzalengebouw
Nieuws
 
  Kort geleden hebben we van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen voor een studie naar herbestemming van het gymzalengbouw van het voormalige Calvijn College in Amsterdam Nieuw West. Het bijzondere gebouw met de karakteristieke betonnen structuur is in 1962 ontworpen door Ben Ingwersen en zal straks een prominente plek krijgen in het hart van het stedenbouwkundige uitwerkingsplan Podium Lelylaan. Samen met de gemeente zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke culturele bestemmingen met horeca waarbij het behoud van de hoge arrchitectonische waarde van het gebouw een belangrijke randvoorwaarde is.
 
23-04
2017

  Bouw woonhuis 119b216 gaat hard
Nieuws
 
  De bouw van Woonhuis 26K6 op IJburg is in volle gang. De gevels zijn klaar en terwijl de aannemer druk bezig is met de afbouw van het interieur en de inrichting verheugen de toekomstige bewoners zich op hun nieuwe huis en het overweldigende uitzicht over het IJ. Twee split-level geschakelde woonruimtes van 4 meter hoog verbinden straks de straat-en de tuinzijde en maken het huis tot één ruimtelijke geheel.
 
02-12
2016

  Ontwerp voor de RSD in Hal 12 gereed
Nieuws
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het defitief ontwerp afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samenwerking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
02-12
2016

  Opdracht nieuw kantoor RSD Zevenaar
Nieuws
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het decisief ontwerp
afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samen-werking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
15-07
2016

  'Windkracht 9' bijna klaar !
Nieuws
 
  Het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland is bijna klaar. Het laagste van de twee gebouwen is vlak voor de zomer opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun woning betrokken. Half september zal het hoge gebouw af zijn waarmee weer een volgende stap is gezet in de transformatie van het Zeeburgereiland tot een veelkleurig nieuw woongebied van Amsterdam.
 
08-07
2016

  Ronald Hooft over Windkracht 9 in Parool
Nieuws
 
  Lovende woorden en '4 sterren' van columnist Ronald Hooft afgelopen vrijdag in Het Parool over de 'bijna frivole woonblokken' Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland:
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren meewapperende hekwerken zijn van room- kleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brieven-bussen en bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'

Op dit moment wordt het dek ingericht en het interieur van de algemene ruimtes afgemaakt. De twee gebouwen worden respectievelijk eind juli en half september opgeleverd.
 
24-05
2016

  Geselecteerd voor de Slootermeerschool !
Nieuws
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West hebben gewonnen.
De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatie-technisch weer up to date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. De voorzieningen hiervoor worden ondergebracht in een nieuw gebouwtje dat aan de rand van het schoolplein is ontworpen als een grote abri die zorgt voor een beschutte ontmoetings-en wachtplek voor ouders en leerlingen.
In opdracht van Hevo, als gedelegeerd opdrachtgever van de Stichting Westelijke Tuinsteden, zullen we samen met het schoolteam en de gemeente meteen starten met de plannen. Voor de verdere uitwerking hiervan werken we samen met NAP Architecten in Amsterdam.(ref sms1)
 
10-05
2016

  Genomineerd voor de Gulden Feniks 2016 !
Nieuws
 
  Vandaag is bekend geworden dat het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar, gevestigd in de voormalige BAT sigarettenfabriek in Zevenaar, is genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2016 in de categorie ‘transformatie’.
De winnaar van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nationaal Renovatie Platform, zal op 22 juni door de jury, onder voorzitterschap van Karin Laglas, bekend worden gemaakt.
 
15-02
2016

  Verbouwing van ons bureau klaar
Nieuws
 
  Na anderhalve maand verbouwen is sinds half januari onze nieuwe werkruimte klaar.
Ons bureau is gevestigd op de onderste twee verdiepingen van een oud fabriekje uit 1927aan de Van Reenenstraat in stadsdeel Westerpark in Amsterdam. Vroeger werden hier onderdelen van elektrische apparaten en geluidsapparatuur gemaakt. Ooit deed het gebouw ook dienst als bondsgebouw met een bondsraadzaal in de latere werkplaatsen. In 1996 ontstond hier één van de eerste CPO-projecten en is het fabriekje tot 3 gecombineerde woon-werkruimtes verbouwd. Op de begane grond bevinden zich de open werkplekken, zichtbaar en open verbonden met de straat en in het souterrain liggen de overleg-en presentatie-ruimtes. Beide verdiepingen zijn met een grote vide met elkaar verbonden.
 
05-02
2016

  Bouw Blok 9 op Zeeburgereiland gaat hard
Nieuws
 
  Na het dichten van de gevels van gebouw A zijn vrijwel alle balkons en de hekwerken geplaatst. Het beeld van de golvende balkons rondom het gebouw wordt zichtbaar. Alle woningen, waarvan de meeste in twee richtingen uitzicht hebben over het eiland en het water, hebben brede buitenruimtes die vanuit alle kamers bereikbaar zijn. Overal stap je naar buiten waardoor elke kamer groter lijkt en zicht richt op het weidse waterrijke uitzicht rondom.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gevels van het hogere gebouw B, de grotere broer van gebouw A.
 
04-01
2016

  Gemeentehuis Zevenaar in gebruik genomen
Nieuws
 
  Een mooi begin van 2016 ! Vandaag hebben de werknemers van de gemeente Zevenaar het nieuwe gemeentehuis in de voormalige BAT fabriek in gebruik genomen.
Onder aanvoering van burgemeester Jan de Ruiter gingen de ambtenaren vanochtend in optocht van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein naar de Kerkstraat waar in 14 maanden tijd in nauwe samenwerking tussen gemeente, aannemer, ontwerpers en adviseurs de voormalige productiehal Hal 12 en het oude Turmac gebouw zijn verbouwd; een grote prestatie met een prachtig resultaat dat vandaag groots is gevierd door de werknemers en iedereen die aan het project heeft meegewerkt.
 
27-11
2015

  Gemeentehuis Zevenaar nadert voltooiing
Nieuws
 
  Nog even en de laatste fase van de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar is klaar. Op de overgang van de beide bestaande gebouwen bevindt zich straks het hart van het gebouw met informele overlegplekken, vergaderruimtes, luie trappen en vides. In dit nieuwe gebouwdeel worden alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar verbonden en kunnen de werknemers elkaar ontmoeten. Als tegenhanger van het robuuste en gesloten karakter van de oude fabriek opent het gebouw zich hier naar de straat waardoor de binnenwereld van
het gemeentehuis voor iedereen zichtbaar wordt.
 
30-10
2015

  Start haalbaarheidsstudie Calvijncollege
Nieuws
 
  In opdracht van de Gemeente Amsterdam zijn we afgelopen week gestart met een haalbaarheidsstudie naar herbestemming van het voormalige Calvijn met junior College in Nieuw West. Het gebouw uit 1967 is ontworpen door Ben Ingwersen (o.a. Cygnus Gymnasium Vrolikstraat) en is een imposant voorbeeld van naoorlogse architectuur in Amsterdam. Aan de hand van 3 mogelijke bestemmingen zullen we onderzoeken hoe, met behoud van de hoge architectonische waarde, het gebouw een tweede jeugd kan krijgen.
 
26-10
2015

  Windkracht 9 op het Zeeburgereiland
Nieuws
 
  Gebouw A van het complex 'Windkracht 9', bij velen nog bekend onder de naam 'Blok 9',is op hoogte ! Het naastgelegen gebouw B schiet ook de grond uit bereikt over 8 weken het hoogste punt.
 
15-10
2015

  Verbouwing Vondelstraat gestart
Nieuws
 
  Vorige week is de verbouwing gestart van een dakappartement in een pand van Cuypers aan het Vondelpark in Amsterdam. Verschillende verbouwingen sinds de jaren 80 hadden het appartement steeds verder weg gebracht van het origineel. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit. De komende tijd zal die teruggebracht worden, krijgen ruimtes weer hun oorspronkelijke hoogte terug en wordt het appartement, door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.
 
21-09
2015

  2e fase bouw Gemeentehuis in volle gang
Nieuws
 
  Na de verbouw van de voormalige productiehal 'Hal 12' van de BAT fabriek in Zevenaar tot het nieuwe publieksdeel van het Gemeentehuis, wordt sinds de zomer hard gewerkt aan fase 2 in het voormalige Turmac gebouw. Hier zullen de werkplekken van de meeste medewerkers van het gemeentehuis komen.
Het gebouw zal volledig geschikt gemaakt worden om volgens 'het nieuwe werken' te gaan werken. Medewerkers zullen geen vaste werkplek meer hebben maar overal in het gebouw een plek kunnen vinden die past bij het werk dat ze op dat moment moeten doen: open werkplekken, concentratie werkplekken, vergaderruimtes en plekken voor informeel overleg en contact. Tussen het Turmac gebouw en Hal 12 krijgt het gebouw een nieuw deel waarin ontmoeting en het informeel contact is samengebracht. Hier zijn de verdiepingen dmv vides en trappen met elkaar verbonden en zorgt een glazen gevel voor het contact met de omgeving en voor zicht vanaf de straat in de binnenwereld van het gemeentehuis.
 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Nieuws
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
26-08
2015

  Maxima opent Papageno Huis
Nieuws
 
  Vandaag heeft Koningin Maxima het Papageno Huis in Laren geopend.
Op initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden is het afgelopen jaar Villa Dennenoord verbouwd tot een huis waar autistische jongeren de eerste stap kunnen zetten naar het zelfstandig wonen. Daarvoor zijn op de verdiepingen van het monumentale pand 12 studio's gerealiseerd waar de bewoners onder begeleiding kunnen wonen.
Om, zoals Aaltje van Zweden haar droom verwoordt, de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten te brengen, zijn op de begane grond een café en een concertzaaltje gemaakt. Zo wordt het Papageno Huis ook een plek passanten en bezoekers van buiten welkom zijn. In het volledig vernieuwde en vergrootte souterrain zijn verschillende therapieruimtes gemaakt, met name voor muziektherapie.
Aan de tuinzijde is een modern paviljoentje aan het pand toegevoegd waar de gemeenschappelijke woonkamer van de bewoners een plek heeft gekregen.
 
21-07
2015

  Voorlopig ontwerp woonhuis 26K6 klaar
Nieuws
 
  Kort geleden hebben we het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van woonhuis 26K6 op IJburg afgerond.
Een hoge eetkeuken aan de tuin en een hoge woonkamer op de eerste verdieping zijn via een splitlevel met elkaar verbonden. Daardoor lopen ruimtes via een open trap in elkaar over van voor naar achter en van boven naar beneden. Van de intieme tuin en de eetkeuken kijk je dwars door het huis naar de woonkamer met het wijdse uitzicht over het IJ.
Voor eind oktober zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend en de bouw zal starten in het voorjaar van 2016.
 
04-06
2015

  Hal 12 open voor het publiek
Nieuws
 
  Afgelopen maandag 1 juni is het nieuwe publieksgedeelte van het Gemeentehuis van Zevenaar door het publiek in gebruik genomen. Daarmee is de eerste fase van de verbouwing van het voormalige BAT complex een feit. De indrukwekkende ' Hal 12 ', de voormalige productiehal van de BAT fabriek, huisvest nu het publieksdeel van het nieuwe Gemeentehuis met de publieksbalies, spreekkamers, vergaderruimtes, de raadzaal en werkruimtes. Van de ontoegankelijke fabriekshal, dat apart douanegebied was, is Hal 12 daarmee veranderd in een openbaar gebouw voor alle bewoners van Zevenaar. In het ontwerp is het oorspronkelijke ruimtelijke karakter en de sfeer zo veel mogelijk handhaafd. De staalconstructies, leidingen en de industriële vloer van vroeger zijn er nog steeds en vormen de drager van een nieuw terughoudend vormgegeven interieur.

 
01-06
2015

  Back to the future
Nieuws
 
  ' Vanaf 1 juni ben ik na ruim 6 jaar Inbo weer mijn eigen bureau gestart. Vanuit de ervaring van de afgelopen jaren zal ik mijn expertise in basisonderwijs-en zorgprojecten verder uitbouwen en weer meer gaan werken aan kleinere en specifieke architectuur-en interieur projecten, ook voor de particuliere markt.

Met deze stap kies ik voor een kleinere en meer persoonlijke manier van werken , een manier die mij het beste past, waarmee ik mijn opdrachtgevers van dienst wil zijn en die ik samen met de mensen waarmee ik samenwerk, centraal wil stellen. Zowel grote als kleine projecten juist ' klein' en persoonlijk organiseren gedreven door mijn fascinatie voor de stad.

De stad als werkterrein maar ook als metafoor voor de condities waaronder ik het liefst werk. De stad staat model voor een omgeving waarin elke beslissing consequenties heeft voor iets anders. Werken in een context die schuurt en complex is vraagt om het vormgeven van ontmoeting en het leggen van verbindingen: tussen mensen, tussen plekken, tussen de om-geving en het gebouw, tussen het heden en de toekomst en tussen mijn vakgebied en dat van anderen.
Op alle schaalniveaus, van interieur tot openbare ruimte, leidt dit voor mij tot het ontwerpen van ruimtes en ruimtelijke elementen die open zijn in plaats van gesloten, die verbinden in plaats van scheiden, die uitdagen in plaats van bevestigen en die verrassen en nieuwe betekenis geven aan de stad".

Rowin Petersma
1 juni 2015
 
20-05
2015

  Nieuwbouw Blok 9 komt de grond uit
Nieuws
 
  Vandaag is de eerste wand gestort van de nieuwbouw van Blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het woningbouwproject omvat 110 woningen in de sociale en middensegment huur en wordt gebouwd in opdracht van De Alliantie. Het gebouw vormt straks een onderdeel van de ruim 600 woningen die de Alliantie in samenwerking met andere marktpartijen zal bouwen in deze nieuwe buurt van Amsterdam.
 
06-05
2015

  Opdracht woonhuis 26K6 IJburg Amsterdam
Nieuws
 
  Wij zijn gestart met het ontwerp van een particulier woonhuis op Ijburg. De locatie ligt aan de noordkant van het Haveneiland in blok 26 dat in zijn geheel bestemd is voor particulier opdrachtgeverschap. Het wijdse uitzicht van de locatie over het IJ met in de verte Durgerdam is indrukwekkend en zal de vormgeving van het huis in belangrijke mate gaan bepalen.
 
10-01
2015

  Bouw Gemeentehuis Zevenaar gestart
Nieuws
 
  Kort geleden is gestart met de realisering van de eerste fase van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar. Een gedeelte van de inmense hal van de oude BAT-fabriek zal worden verbouwd tot het publieksdeel van het Gemeentehuis. In de hal komen de publieksbalies, kantoren, raadzaal, de leeszaal voor de raadsleden en vergaderruimtes.
Deze eerste fase zal worden opgeleverd in mei dit jaar waarna de tweede fase, de verbouw van het Turmac met alle werkruimtes voor de de gemeenteambtenaren, zal starten. Begin 2016 zal het nieuwe Gemeentehuis volledig klaar zijn.
 
10-10
2014

  Winst in Huizen !
Nieuws
 
  Nadat we in februari samen met Slokker hadden meegedaan aan een selectie voor de herontwikkeling van het Koningin Wilhelmina Terrein in Huizen,hebben we deze week gehoord dat ons plan door de Gemeente is geselecteerd. Ons plan heeft als enige het bestaande schoolgebouw behouden waarin woningen voor ouderen zullen worden gemaakt. Samen met een strook nieuwe verandawoningen vormt de bestaande school straks een intiem hofje in de schaal van de dorpse bebouwing eromheen.
De lange stilte na indiening van ons plan hield verband met de verkiezingen afgelopen maart en de financiele en politieke afweging die de gemeente over herontwikkeling van het KWS terrein heeft moeten maken. Maandag 29 september jl. heeft de Gemeenteraad unaniem gekozen voor behoud van de oude school.
 
26-08
2014

  Mock up van de hekwerken voor blok 9
Nieuws
 
  Terwijl de voorbereiding van de aannemerskeuze in volle gang is beoordelen we de
mock up van de strekmetalen hekwerken voor ons plan voor blok 9 op het Zeeburgereiland.
 
20-08
2014

  Definitief ontwerp Blok 9 Zeeburg gereed
Nieuws
 
  In opdracht van de Alliantie hebben we net voor de bouwvak het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van 110 huurwoningen op het Zeeburgereiland in Amsterdam afgerond. Als een tweeling staan de gebouwen om een half omsloten daktuin op de onder de gebouwen gelegen parkeergarage. De 2 gebouwen hebben een gelede vorm met verspringende bouwhoogtes van 4 tot 8 bouwlagen.

Alle woningen zijn breed en ondiep met grote schuifpuien die uitzicht bieden op de wijdse en waterrijke omgeving en toegang geven tot woningbrede balkons. Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de balkons die als scheepsdekken om de gevels van de gebouwen golven en het contact met de vrije ruimte en het uitzicht rondom verbeelden. De woningen op de begane grond hebben Amsterdamse stoepen die een meter zijn verhoogd ten opzicht van de straat waardoor de bewoners voldoende privacy hebben. De bouw van blok 9 zal begin september worden aanbesteed en na de zomer van 2016 zal blok 9 bewoond zijn.

De toekomstige bewoners zullen de komende tijd betrokken worden bij de definitieve indeling van de woningen en de verdere uitwerking van de inrichting van de daktuin en de openbare ruimte rondom de gebouwen.

Team: Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Niels Koopman, Max Leemans, Sebastiaan Huf, Xinghua Zu.
 
18-03
2014

  Newton te zien op deArchitect.nl
Nieuws
 
  Het Newton gebouw op het Leerpark in Dordrecht is project van de dag op deArchitect.nl.
Klik hier voor de link.
 
28-02
2014

  Geselecteerd voor blok 9 Zeeburgereiland
Nieuws
 
  In opdracht van De Alliantie zal Inbo begin maart starten met het maken van een ontwerp voor woningbouw van blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
De toekomstige bewoners zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen voor de ongeveer 90 woningen. Op dit moment zijn op het Zeeburgereiland aan de noordkant verschillende particuliiere woonhuizen in aanbouw en is onlangs een basisschool opgeleverd.
Het project is onderdeel van de realisering van in totaal 450 woningen waarvoor de Alliantie onlangs een overeenkomst sloot met de Gemeente Amsterdam.
Het Zeeburgereiland is geen onbekend gebied voor Inbo dat eerder Benzinestation Kriterion en het Park en Ride Terrein Zeeburg daar realiseerde.
Team Inb: Tako Postma, Rowin Petersma en XingHua Zu.
 
30-01
2014

  Bij Wynand Fockink wordt weer gestookt
Nieuws
 
  Na een voorbereiding van anderhalf jaar is de verbouwing van stokerij Wynand Fockink in het hartje van Amsterdam net voor de kerst afgerond.
In de loop der tijd waren de verschillende functies in de zes monumentale pandjes van Wynand Fockink, in een klein steegje achter de Dam, op een bijna toevallige manier aan elkaar vastgegroeid. In twee maanden tijd is de jeneverstokerij verbouwd tot een bijzondere plek waar het stoken, kopen en proeven van exquise jenevers en likeuren in één overweldigende typisch Amsterdamse sfeer zijn samengebracht.

Met de verbouwing zijn de verschillende functies op een logische manier naast elkaar gelegd. Met uitzondering van het proeflokaal zijn alle ruimten gestript en voorzien van nieuwe afwerkingen op vloer, wand en plafond. Daarbij was de zoektocht naar de oorspronkelijk kwaliteit van de historisch panden leidend. In veel gevallen volstond het om juist oude afwerkingen en het overbodige weg te halen. Historische kleuren zijn teruggebracht en in de distilleerderij is het oorspronkelijke baksteen weer zichtbaar gemaakt, waarvan de roodbruine kleur subtiel samengaat met de roodkoperen stookketels. De verschillende ingrediënten, treksels en het stookproces zijn maximaal zichtbaar gemaakt en bepalen de sfeer van de distilleerderij. Dat geldt ook voor de techniek: kanalen en leidingen zijn in het zicht gelaten en maken van de distilleerderij een huiselijk fabriekje.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frans Timmers, Sjouke Vink en Daphne Wiegers.
 
15-07
2013

  Ontwerp gemeentehuis Zevenaar klaar
Nieuws
 
  Vanaf begin dit jaar is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar een intensief proces doorlopen waarin het definitief ontwerp voor het nieuwe Gemeentehuis is gemaakt. Het nieuwe gemeentehuis zal worden gevestigd in twee bestaande gebouwen van de voormalige BAT sigarettenfabriek: het Turmac gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, krijgen zo een tweede leven en zullen vanaf begin 2015 weer volop in gebruik zijn.
Het opvallende Turmacgebouw zal plaats gaan bieden aan alle werkplekken van de ambtenaren en in de hal zal de publieksverlening met de nieuwe entree van het gemeentehuis komen.
 
19-04
2013

  Inbo in ABC Architectuurcentrum Haarlem
Nieuws
 
  Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bureau exposeert Inbo van 21 april t/m 23 juni in het ABC. Daarbij kijkt Inbo vooruit onder het motto: 'de toekomst van de architectuur en stedenbouw ligt bij mensen die kunnen verbinden'.
'Inbo - Samenwerking als inspiratie' wordt zondagmiddag 21 april om 15.30 geopend door Helen van Duin, directeur ontwikkeling en onderhoud van woonstichting De Key.

ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47 2011 EP Haarlem
 
04-02
2013

  Inbo verhuist naar een nieuw kantoor
Nieuws
 
  Op 4 februari jl. heeft Inbo een nieuw kantoor in Amsterdam betrokken. Een bestaand schoolgebouw is met minimale middelen veranderd in een inspirerende nieuwe werkruimte waar door 50 medewerkers aan projecten in heel Nederland wordt gewerkt. Het bureau bestaat uit twee lichte en ruime verdiepingen. De onderste als één ongedeelde werkruimte met verschillende werk- en overlegplekken, gemaakt voor een optimale samenwerking tussen de verschillende medewerkers en vakgebieden. De bovenste met vergaderruimtes, projectrooms en presentatieruimtes, gemaakt om opdrachtgevers en samenwerkings-partners optimaal te kunnen ontvangen, gezamenlijk aan projecten te werken en debat en kennisuitwisseling te organiseren.
 
02-01
2013

  Entree wiskundegebouw UU vernieuwd
Nieuws
 
  In opdracht van Universiteit Utrecht is de afgelopen twee maanden de vernieuwing van de entree van het gebouw van de faculteit wiskundeuitgevoerd. Het bestaande buitengebied en een gedeelte van de hal hebben een facelift gekregen waardoor het sombere, donkere en verwaarloosde entreegebied is veranderd in een lichte en ontvankelijke entree. In de bestaande luifel zijn daglichtsparingen aangebracht en boven een bestaande betonbak met begroeiing is een grote sparing gemaakt voor een boom die door de luifel heen steekt. De luifel is voorzien van nieuwe witte aluminium beplating en nieuwe lichtgrijze kunststof dakbedekking. Zo ziet de luifel er ook vanuit de verdiepingen van het gebouw representatief en licht uit.
Het ontwerp is van Rowin Petersma mmv Jop Alberts en Pim van der Splinter en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Zoelen uit Utrecht.
 
20-12
2012

  Newton in Leerpark Dordrecht klaar
Nieuws
 
  Het nieuwbouwproject Newton in het Leerpark in Dordrecht, bestaande uit 123 woningen, bedrijfsruimtes en parkeervoozieningen is eind vorig jaar opgeleverd.
Inbo won in 2007 een prijsvraag voor het ontwerp van het combinatiegebouw in het hart van het Leerpark, een nieuwe uitbreiding van Dordrecht waar wonen, werken, ondernemen en leren centraal staan. Op verzoek van Inbo zijn destijds Frank van der Vecht en Rowin Petersma als externe architecten bij het project betrokken om een grotere diversiteit in de architectuur te realiseren en meer verschillende handschriften in het beeld van het gebouw zichtbaar te maken. Dit was een logisch gevolg van de door West 8 vastgestelde beeldkwaliteit van het plan: geen grote eenvormige blokken maar gebouwen die zich tonen als een reeks van panden naast elkaar waardoor een kleinere en meer menselijke schaal in het gebied ontstaat.
Rowin Petersma heeft het ontwerp gemaakt van het in het midden van het gebouw gelegen pand met gebouwdelen aan weerskanten van een grote opening die het
park verbindt met de groene binnenhof.
 
01-12
2012

  Start ontwerp verbouwing Wynand Fockink
Nieuws
 
  Rowin Petersma zal als projectarchitect starten met het ontwerp van distilleerderij Wynand Fockink in Amsterdam. In opdracht van Lucas Bols zal de unieke combinatie van proeflokaal, slijterij en distilleerderij in de Amsterdamse Pijlsteeg worden verbouwd tot een typisch Amsterdamse ,ambachtelijke en sfeervolle ‘experience’. Bezoekers kunnen het proces van het maken van de likeuren straks van dichtbij zien en de beroemde Wynand Fockink likeuren en jenevers proeven en kopen. De huidige ruimtes van Wynand Fockinck krijgen met behoud van de kleinschalige en ambachteljike sfeer een facelift en de technische staat van de meer dan 10 verschillende ruimtes wordt verbeterd en gemoderniseerd.
 
16-11
2012

  Papageno Huis gepresenteerd in Laren
Nieuws
 
  Op 15 november jl. heeft Rowin Petersma samen met Aaltje van Zweden het definitief ontwerp voor het Papapgeno Huis in Laren gepresenteerd aan de inwoners van Laren.

De 19e eeuwse Villa Dennenoord in Laren zal worden verbouwd tot een huis voor jongeren met autisme.In het Papagenohuis komen 12 studio's waar jongeren op zichzelf kunnen wonen en de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen krijgen. Leidend thema voor het ontwerp is het vormgeven van een plek waar de bewoners maximaal in contact kunnen komen met de buitenwereld en waar de buitenwereld alle mogelijkheden krijgt om binnen te komen. Muziek is de drijvende kracht achter het Papagenohuis, als middel om de wereld naar binnen te halen én als middel voor de bewoners om contact te maken met elkaar, zich te uiten en sterker in de wereld te staan. Daarom krijgt het huis ook een publiek karakter. Op de begane grond komen een muziekzaal en een petit café. Hier worden zowel voor bewoners als voor andere belangstellenden activiteiten georganiseerd. In het nieuwe souterrain komen voorzieningen die specifiek gericht zijn op de bewoners, zoals therapieruimtes, een atelier, een fitnessruimte en een mediatheek.

Het Papagenohuis is een initiatief van de Stichting Papageno die in 1997 is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en zet zich in voor hulp aan kinderen en jongeren met autisme.

artikel De Gelderlander
Stichting Papageno
 
07-05
2012

  De Kans in 'De grote schoolverbouwing'.
Nieuws
 
  Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) heeft Arconiko Architecten onderzoek gedaan naar voorbeelden van recent verbouwde basisscholen.
Aan de hand van 7 ontwerpprincipes zijn 7 scholen onderzocht en beschreven waarvan er 3 in het onderdeel 'Uitblinkers' uitgebreider worden belicht. Eén van deze scholen is basisschool De Kans in Amsterdam.
Het onderzoek is kort geleden gepubliceerd in Lay-out - platform voor ontwerpend onderzoek- nr. 20, een uitgave van het SFA. Download de Lay-out#20 hier.
 
01-05
2012

  Start DO Schinkelhaven
Nieuws
 
  Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp is kort geleden gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp van Zorgcentrum Schinkelhaven in Amsterdam.
Het project bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor dementerende ouderen en gemeenschappelijke voorzieningen en zorgfuncties voor de bewoners én de buurt. Opdrachtgever is zorginsteling Puur Zuid. Het team van Inbo bestaat behalve uit Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Wilco van Oosten en Jop Alberts.
 
09-09
2011

  De Kans in 'de Architect'
Nieuws
 
  Basisschool De Kans staat deze maand in het tijdschrift ‘de Architect’.
In het artikel 'Basisscholen en regionalisme' beschrijft Dolf Broekhuizen aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden thema’s die steeds belangrijker worden bij hedendaagse scholenbouw: de rol van de school voor buurt en wijk en daarmee samenhangend de toenemende keuze voor transformatie en hergebruik van bestaande (school-)gebouwen.
 
27-06
2011

  Woonhuis 119b216 trekt 300 bezoekers !
Nieuws
 
  Tijdens de dag van de architectuur afgelopen zondag 26 juni hebben 300 architectuurliefhebbers woonhuis 119b216 op IJburg bezocht. Het huis was samen met nog 39 andere woonhuizen op iJburg opengesteld voor het publiek in het kader van de manifestatie ' Zelfverzonnen op IJburg' op de 'Dag van de Architectuur".
Voor projectgegevens en foto's klik hier.
 
21-06
2011

  De Kans in publicatie ' Schooldomein'
Nieuws
 
  De smalle marges van de onderwijsfilosofie

In het tijdschrift ‘schooldomein’, een magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving staat een artikel over ‘de smalle marges van de onderwijsfilosofie’. De Maria Montessori’s en Kees Boekes van deze tijd zijn schaars, als ze op dit moment al bestaan. Toch heeft menig schoolbestuur de mond vol van een eigen onderwijsfilosofie en ziet deze graag gevisualiseerd in het schoolgebouw. Eén van de voorbeelden die genoemd wordt, is de SBO-school De Kans.
Voor het artikel in ' Schooldomein' klik hier en voor SBO De Kans, klik hier.
 
20-06
2011

  Woonhuis 119b216 opengesteld op DVDA
Nieuws
 
  Zondag 26 juni a.s. is Woonhuis 119b216 opengesteld voor het publiek. Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur organiseert ARCAM de manifestatie 'Zelfverzonnen op IJburg' . 40 onder particulier opdrachtgeverschap gebouwde woonhuizen zijn te bezichtigen.
Voor meer info zie Arcam.
 
06-03
2011

  Een fluwelen revolutie
Nieuws
 
  ' Bereikbaar, Bottom up' is de titel van HollandBlad 8, een uitgave van Vereniging Deltametropool, waarin de tekstbijdrage ' Een fluwelen revolutie, nieuwe kansen voor stad en mobiiteit' van Rowin Petersma en Wouter Veldhuis over het onderzoek Langzame Stad is opgenomen.
Klik hier voor meer info en het artikel.
 
26-11
2010

  De Kans in gebruik genomen.
Nieuws
 
  Op 26 november jl. is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam Geuzenveld (Stadsdeel Nieuw-West) door leerlingen en leraren in gebruik genomen.

In aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en het schoolteam heeft Ajacied Gregory van der Wiel samen met de kinderen de school officieel in gebruik genomen tijdens een speciale feestmiddag in de vernieuwde aula van de school.
De dag daarvoor waren alle leerlingen fluitend en trommelend van hun tijdelijk onderkomen naar de vernieuwde school gelopen..

Het project bestond uit de verbouwing van het bestaande gebouw van 2700 m2 en een uitbreiding van 700 m2. In samenhang met het gebouw zijn alle buitenruimtes, het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte vernieuwd. Een gedeelte van de buitenspeelruimtes zijn overdag toegankelijk voor de buurt.
 
22-11
2010

  Nieuwe Oogst van de BNA bij Arcam
Nieuws
 
  Rowin Petersma is een van de deelnemende architecten aan de expositie ‘Nieuwe Oogst’ in Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam).

Traditiegetrouw organiseert de BNA jaarlijks een tentoonstelling over het werk van nieuwe leden van de BNA kring Amsterdam-Kennemerland. Dit jaar is aan twintig architecten gevraagd om in woord en beeld te reageren op de vraag wat zij in de veranderde bouwsector willen betekenen. Hun statements geven een beeld van de posities die zij in de architectuurwereld willen opeisen.
Voorafgaand aan de opening op 25 november a.s. vindt een debat plaats met de architecten en toehoorders o.l.v. Maarten Kloos.
Voor meer informatie zie de website van arcam.
 
08-11
2010

  Basisschool De Kans opgeleverd.
Nieuws
 
  Op 8 november jl. is het volledig vernieuwde schoolgebouw van de voormalige school voor speciaal basisonderwijs De Kade opgeleverd. Vanaf nu heet de school 'SBO De Kans'.
Om ruimte te bieden aan de fusie van de De Kade met de Van Voorthuijsenschool is het bestaande gebouw behalve vernieuwd ook uitgebreid met een nieuw gebouw van 700 m2.
Op 25 november a.s. zullen alle leerlingen afscheid nemen van de tijdelijke lokatie en in optocht naar de vernieuwde school lopen om daar het gebouw feestelijk in bezit te nemen.
Zie ook eerder nieuwsitem.
 
16-09
2010

  Inbo versterkt zich met 7 associates
Nieuws
 
  Met ingang van 16 september jl. is Rowin Petersma benoemd tot associate bij Inbo. Samen met de 6 andere benoemde associates zal hij binnen de groep in Amsterdam werken aan zijn eigen opgaven en met zijn persoonlijke opvattingen en karakter een bijdrage leveren aan de vakinhoudelijke groei van Inbo als geheel.

Hier kunt u de brochure downloaden waarin de 7 nieuwe associates zich aan u voorstellen.

 
01-04
2010

  Tracy Metz over Langzame Stad
Nieuws
 
  Op het cultuurblog van het NRC doet Tracy Metz verslag van het Spitsdebat Langzame Stad dat op 31 maart jl. in Amsterdam is gehouden.

 
31-03
2010

  Spitsdebat Langzame Stad in Amsterdam
Nieuws
 
  De tijd is rijp voor een fluwelen revolutie op de A10, zo blijkt tijdens het Spitsdebat 'Langzame Stad' dat op 31 maart is gehouden.

Een divers gezelschap van beleidsmakers, ontwerpers, verkeerskundigen,ondernemers en journalisten debatteerde over de nieuwe kansen voor stad en mobiliteit. Zij deden dit vanuit de stelling dat snelheidsverlaging tot 50 à 70 kilometer per uur nieuwe kansen biedt voor stad en mobiliteit.

Tour langs observatiepunten
Onder leiding van de initiatiefnemer Stichting Langzame Stad maakten de deelnemers een rondrit over de A10-west.De route leidde langs verschillende observatiepunten van de snelweg. Hier werden presentaties gehouden met een pleidooi voor opheffing van de barrièrewerking van de snelweg, zodat deze weer onderdeel van de stad kan worden.
Aansluitend was er een debat in Restaurant The Colour Kitchen waarin 'Langzame Stad' vanuit het perspectief van het verkeer én vanuit het perspectief van de stad is bediscussieerd.

A10-west als nieuwe stadsboulevard
In de presentaties stelde het team van Langzame Stad een toekomstbeeld voor van de A10 als nieuwe stadsboulevard. Met nieuwe openbaar vervoersknopen en een nieuw programma dat beide kanten van de stad weer met elkaar verbindt.

Deelnemers aan het spitsdebat op 31 maart jl.
Ton Hendriks - Senior Advisor Public Affairs ANWB.
Annemiek Rijckenberg - Voorzitter Commissie voor Welstand en Monumenten Gemeente Amsterdam, lid VROM-raad, Vereniging Deltametropool.
Zef Hemel - Adjunct directeur Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam.
Henk Tromp - Senior adviseur Goudappel Coffeng.
Sybrandt van der Werf - Divisiedirecteur Dura Vermeer.
Geert-Pieter Wagenmakers - Kamer van Koophandel Amsterdam.
Jeroen Haver - DG mobiliteit, strategie en investeringsbeleid, ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Tijs van den Boomen - Publicist 'De Groene Amsterdammer'.
Govert Beijer - Partner Boer & Croon, commissaris Staedion en Corio.
Tracy Metz - Journalist en publicist.
Ton Venhoeven - Rijksadviseur voor infrastructuur.

Initiatiefnemers spitsdebat:
Bert van Breugel - Inbo
Rene Heijne - RHA
Niels Kranenburg - Inbo
Rowin Petersma - Inbo
Wouter Veldhuis - MUST


 
10-12
2009

  Herenstraat ' een stedelijk meubelstuk'
Nieuws
 
  De jury van de Zuiderkerkprijs 2009 omschrijft het project Herenstraat (Herenstaete) als 'een op maat gemaakt stedelijk meubelstuk'.
'Met grote precisie, rekeninghoudend met alle beperkingen zijn binnen zeer beperkte afmetingen ruimtelijk aantrekkelijke woningen gemaakt, boven twee eveneens ruimtelijk interessante winkelpanden.' aldus de jury bestaande uit Hans Ibelings, Arie van der Neut en Jaqueline Tellinga.
( klik hier voor het volledige juryrapport )
 
25-09
2009

  In voorselectie Zuiderkerkprijs 2009
Nieuws
 
  Het project Herenstraat is door een jury onder voorzitterschap van Hans Ibelings voorgeselecteerd voor de Zuiderkerkprijs 2009. Half december zal bekend gemaakt worden welke van de 13 projecten genomineerd zullen worden en welk project met de prijs naar huis gaat.
Meer informatie over het project Herenstraat is te vinden onder 'woningen en woonhuizen'.
 
01-07
2009

  Woonhuis 119b216 IJburg opgeleverd
Nieuws
 
  Vandaag is de nieuwbouw van woonhuis 119b219 op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) opgeleverd en kan het huis tussen 5 en 7 uur 's middags bezichtigd worden. Het huis is ontworpen in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries en gebouwd door Bouwbedriijf van den Hengel uit Soest.
Voor aankondiging open dag zie www.arcam.nl
 
01-06
2009

  Herenstraat op architectenweb
Nieuws
 
  De nieuwbouw aan de Herenstraat is te zien op architectenweb
 
01-01
2009

  Nieuwbouw Herenstraat opgeleverd
Nieuws
 
  'De gevel aan de Herenstraat zoekt op een eigentijdse manier aansluiting bij de historische context .Dit gebeurt door de specifieke keuze van de verhoudingen, de materialisering en de parcelering waardoor een nieuwe vormentaal, gebaseerd op verwantschap, ruimte krijgt'.
 
11-11
2008

  Overstap naar Inbo
Nieuws
 
  Met ingang van 17 november aanstaande zal Rowin Petersma terugtreden uit Citythoughts Architects en deel gaan uitmaken van het Amsterdamse bureau van Inbo adviseurs stedenbouwkundigen en architecten.
De overstap komt op een moment dat verschillende Amsterdamse projecten die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, in voorbereiding of in uitvoering zijn. Daarom is nu het juiste moment voor hem om de krachten te bundelen met de grote ervaring en expertise van Inbo.

In Geuzenveld-Slotermeer wordt de verbouw en nieuwbouw van een school voor bijzonder basisonderwijs voorbereid, op IJburg is de bouw van woonhuis 119b216 gestart, in de Jordaan komen twee glazen gebouwtjes in een privétuin, in de Herenstraat zullen half december woningen en winkels worden opgeleverd en in het Oostelijk Havengebied zal een door ons in 2000 ontworpen woonhuis worden aangepast aan de wensen van de nieuwe eigenaars.
Deze lopende projecten zullen in de nieuwe professionele omgeving van Inbo een goede plek krijgen en onder de verantwoordelijkheid van Rowin Petersma worden voortgezet.
De projecten die zijn bureau sinds 1995 heeft gerealiseerd, zullen samen met de ontwikkelde visie en werkwijze zichtbaar blijven en ingezet worden om Inbo te versterken.
In de samenwerking met Inbo aan het woningbouwproject Leerpark Dordrecht zullen de lijnen korter worden, en met behoud van zijn zelfstandige positie zal Rowin Petersma hieraan daadkrachtiger kunnen gaan werken.

Zijn medewerkers Edina Nemeth en Bert Leeuwis zullen met ingang van 17 november ook in dienst treden bij Inbo. Hans Lijbers, die de afgelopen 10 jaar als bureaumanager een rots in de branding is geweest, zal zijn passie volgen en terugkeren naar zijn oude liefde, de muziek.

Citythoughts Architects wordt voortgezet door Bastiaan Gribling en zal zich meer gaan toeleggen op stedenbouwkundig ontwerp- en advieswerk. De samenwerking met andere disciplines zoals landschapsontwerp en beeldende kunst en de samenwerking met andere professionals blijft een belangrijke doelstelling. Het bureau blijft de komende periode gevestigd aan de Grasweg in Amsterdam Noord.

'Het denken over de stad heeft Bastiaan en mij de afgelopen jaren voortdurend geïnspireerd bij het ontwikkelen van onze plannen. In de afgelopen 8 jaar hebben wij velen op verschillende manieren uitgenodigd om over de stad na te denken en hebben wij onze projecten in het brede perspectief van onderzoek en zelfreflectie geplaatst. Binnen het brede en multidisciplinaire karakter van Inbo zal deze ambitie levend blijven. Het ontwerponderzoek Langzame Stad, waaraan ik de afgelopen jaren in samenwerking met Inbo heb gewerkt, is hiervan een goed voorbeeld'.

'De stap naar Inbo betekent voor mij een nieuwe omgeving met nieuwe kansen en het vooruitzicht van professionele groei. Mijn komst valt samen met de ambitie van Inbo Amsterdam om te verbreden en te vernieuwen binnen de lange traditie die het bureau heeft.Het is een grote uitdaging om vanuit mijn ervaring, zelfstandigheid en ondernemerschap van de afgelopen jaren deel te gaan uitmaken van het team dat binnen Inbo Amsterdam verantwoordelijk zal zijn voor de architectuur-projecten'.


Rowin Petersma

Adres vanaf 17-11-2008: Inbo Weesperstraat 3 Postbus 967 1000 AZ Amsterdam
www.inbo.com
 
01-10
2008

  Start bouw Karthuizersstraat
Nieuws
 
  Een riante begane grond-woning in de Amsterdamse Jordaan wordt uitgebreid met een serreaanbouw en een tuinhuis. Straks zal vanuit de serre een prachtig zicht op de enorme langgerekte tuin en het glazen tuinhuis mogelijk zijn.
 
25-09
2008

  Definitief ontwerp De Kans vastgesteld
Nieuws
 
  Kort geleden is het definitief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van
de SBO school De Kade door het stadsdeel worden vastgesteld.
De Kade zal, op de bijzondere lokatie aan de rand van het Sloterpark, fuseren met de Van Voorthuijsenschool tot een 17 groepige school voor speciaal basisonderwijs.
De fusie van de twee scholen heeft inmiddels plaatsgevonden onder de nieuwe naam 'De Kans'. De school is tijdelijk gehuisvest op de lokatie van de voormalige Van Voorthuijsenschool.
De start bouw is gepland in mei 2009 en aan het begin van het schooljaar
2010-2011 zal de vernieuwde school in gebruik worden genomen.
 
01-08
2008

  Bouw woonhuis 119b216 gestart.
Nieuws
 
  Net voor de zomervakantie zijn de negende en tiende paal voor de bouw van ' Woonhuis 119b216' op het steigereiland op Ijburg geheid. Het in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries ontworpen huis aan de Edmond Halleylaan zal in februari 2009 worden opgeleverd. Een transparant huis waarin de buitenruimte naar binnen lijkt door te lopen zal dan het daglicht zien.
 
14-04
2007

  Start bouw Herenstraat
Nieuws
 
  Begin februari 2007 zal gestart worden met de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat in Amsterdam. Na een lange voorbereidingstijd en veel vertraging die bijna inherent lijkt aan het bouwen in de complexe Amsterdamse binnenstad zal in opdracht van Transvastinvest BV de huidige bebouwing worden gesloopt en plaats maken voor de nieuwbouw.

Van Westen en Bakker uit Westwoud is de bouwer die het project logistiek zal combineren met een ander project op de hoek van de Herengracht en de Herenstraat dat nu in aanbouw is.

Het ontwerp is onaangepast aangepast en bestaat uit een tweeling en éénling deel waarvan de gevels elk op een eigen manier zijn vormgegeven en er sprake lijkt te zijn van twee verschillende panden.

Het tweelingdeel bestaat volledig uit licht gekleurde houten puien met een ‘klassieke’ tweedeling. Op de verdiepingen vormen de puien de buitenste huid waarachter gestapelde schuifpuien de werkelijke scheiding binnen-buiten vormen. De bovenste verdieping is vormgegeven als een zinken schuine kap met kapellen waarvan de daken van glas zijn gemaakt. De éénling is van metselwerk met vertikale ramen als tweedeling. De penant tussen de ramen is a.h.w. gecontramald en is een glasstrook die 30 centimeter terugspringt.

De oplevering wordt verwacht in december 2007.
 
08-03
2007

  Essaybijdrage ''Routeontwerp'
Nieuws
 
  Onlangs is in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester en Steun-punt Routeontwerp het ‘Inspiratieboek Routeontwerp’ gemaakt.

Rondom de thema’s landschap, weg, stad en iconen zijn in het boek inspirerende voorbeelden van snelwegontwerp samen-gebracht. Aan de hand van projecten uit binnen- en buitenland worden verschillende invalshoeken en typologiëen van de relatie snelweg-landschap geïllustreerd.

Het boek breekt een lans voor het beschouwen van de snelweg als een volwaardige ontwerpopgave en toont aan hoe het kan en vaak al gebeurd. In Essaybijdrages van OKRA, BABS, Langzame Stad en Magnus Weightman worden de 4 genoemde thema’s inhoudelijk beschouwd.

In het essay ‘De snelweg is openbare ruimte’ pleit Rowin Petersma voor een mentaliteitsverandering t.a.v. de file-problematiek in Nederland. Acceptatie van de vertraging kan nieuwe kansen voor de stad genereren en leiden tot nieuwe leefbare stadsvormen in een toekomstige Randstad.

‘Inspiratieboek Routeontwerp’ is een uitgave van Steunpunt Routeontwerp en Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag, 2006.
 
30-01
2007

  Verbouwing Rode kruisstraat opgeleverd
Nieuws
 
  In opdracht van Altra jeugdzorg en Onderwijs is het kinder-en jeugdverleningscentrum aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam
de afgelopen 9 maanden verbouwd en net voor de kerst opgeleverd.

Het voormalige kantoor met werkplaatsen van het toenmalige Woningbedrijf was in 1997 ook al verbouwd tot een centrum voor Altra Jeugdzorg (zie project ‘Rode Kruisstraat 1997’op deze site). Veranderingen in de organisatie en visie maakt aanpassingen nu bijna 10 jaar later weer noodzakelijk. Dit heeft geleid tot een gerealiseerd ontwerp waarin gestreefd is naar een grotere flexibliteit in gebruik voor de toekomst.

Kleine ruimtes zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere ruimtes die dmv flexibele scheidingen kunnen worden verkleind.
Groepsruimtes voor kinderen zijn neutraal vormgegeven en algemene en meer publieke ruimtes zijn juist uitgesproken vormgegeven in materiaal en kleur.

Alle spreekkamers zijn volledig van hout. De oorspronkelijk open ruimtelijke structuur in het gebouw is versterkt door toevoegingen te beschouwen als meubelachtige elementen met een zo min mogelijke scheidende werking. De kelder is van tweederangse verdieping getransformeerd in een volwaardig en represenatieve geheel van ruimtes met witte vloeren en wanden en blank houten plafonds.

Het entreegebied en een gedeelte van de gesloten gevel aan de straat is vervangen door een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is de centrale hal als hart van het gebouw optimaal zichtbaar vanaf de straat. In de centrale hal is een houten spreekkamer toegevoegd die ook dienst kan doen als podium voor voorstellingen en bijeenkomsten.
 
01-05
2006

  P+R terreinen in jaarboek
Nieuws
 
  Het nieuwe Jaarboek 2005/2006 Architectuur in Nederland besteedt ruime aandacht aan projecten op het grensvlak van architectuur en infrastructuur. In verschillende projecten is de auto de drager van het programma. In de 'Cockpit' en 'Acoustic Barrier' wordt de auto als verkoopproduct tentoongesteld en wordt Leidsche Rijn tegen diezelfde auto beschermd, in de 'Veranda Parkeergarage krijgen auto's een prominente plek aan de Maas en op P+R Zeeburg en P+R Sloterdijk wordt de automoblist verleid tot het parkeren van de auto om met het openbaar vervoer verder te reizen.

De redactie van het Jaarboek zegt hierover o.a. het volgende:
"Over de netwerkstad zijn al boekenkasten volgeschreven, maar de enige plek waar het netwerk zich als stad manifesteert is op de fysieke knooppunten. Daar ontstaat een nieuw soort publiek domein, bevolkt door mensen die elkaar zelden kennen en uiteenlopende doelen hebben, en die - anders dan in het publieke domein van de traditionele stad - nooit uit de bewoners bestaan, want die zijn er niet. Netwerken manifesteren zich in 'transfer points': de P+R terreinen, stations en vliegvelden waar de reiziger het netwerk betreedt of overstapt."

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg zijn ontwikkeld op basis van de gedachte dat deze funkties vragen om volwaardige stedelijke ruimtes die vormgegeven zijn als hoogwaardige openbare ruimtes.

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg worden beschreven op bladzijde 8 en bladzijde 20 tot 24. 'Architectuur in Nederland Jaarboek 2005-2006' is uitgegeven door NAI Publishers in Rotterdam.
 
07-02
2006

  Opdracht vernieuwingsplan P+R Arena
Nieuws
 
  Onlangs is opdracht verleend door de Dienst Beheer en Advies voor het ontwerp van een nieuwe beheerdersruimte in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. De opdracht is een direct gevolg van de onlangs gerealiseerde P+R terreinen in Sloterdijk en op Zeeburg.
In de Arena bevindt zich al lange tijd een tranferium dat nu defintief als P+R terrein zal worden vormgegeven. Uitgangspunt voor de vernieuwingsvoorstellen zal zijn een herkenbare vorm-geving gebaseerd op de ontwerpen voor Sloterdijk en Zeeburg. De inrichting van de garage zal ook waar nodig worden vernieuwd.

Rond september 2006 zal de vernieuwde P+R Arena in gebruik worden genomen. Tijdens de vernieuwing van de garage en de bouw van de beheerdersruimte blijft het P+R deel gewoon open.
 
07-02
2006

  So far and yet so close
Nieuws
 
  Niet ver van het bureau van Citythoughts Architects, richting Landsmeer, ligt het oude dorpje Kadoelen, nu ingelijfd door 'de grote stad' maar met een nog steeds aanwezige dorpse schoonheid.

In opdracht van Marcel van der Haas en Scott Roane is onlangs gestart met de verbouwwerkzaamheden van een vrijstaande woning uit 1928 aan de Kadoelenweg.
Het huis ligt aan de westkant van de straat die daar een slinger maakt en staat op een relatief groot erf.

Kort geleden is een bouwaanvraag ingediend voor een nieuw huis naast de bestaande woning waarin 3 kleine studio-achtige woningen zullen worden ondergebracht. Het nieuwe huis is ontworpen als een bewoonde schuur en gemaakt van donkerbruine houten potdekseldelen.
'De schuur' zal gebruikt gaan worden als Bed and Breakfast. De combinatie van het huis en de schuur geeft zo vorm aan de droom van de toekomstige bewoners namelijk wonen in en gastheer zijn voor bezoekers van de Kadoelen.

De verbouwing zal in april 2006 zijn voltooid. De nieuwbouw is klaar in het najaar van 2006.
 
10-01
2006

  Opfrisbeurt kantoor Citythoughts
Nieuws
 
  De afgelopen kerstperiode vormde voor Citythoughts Architects de aanleiding om de kantoorruimte een opfrisbeurt te geven en het nieuwe jaar sprankelendte beginnen.

Gekleurde cirkels op de vloeren van de werkruimte en bespreek-ruimte en grote afbeeldingen van gerealiseerde projecten 'van voor tot achter' vormen een nieuwe omgeving voor onze werknemers en een nieuw visitekaartje voor onze bezoekers.
 
15-07
2005

  Feestelijke opening P+R Sloterdijk
Nieuws
 
  Op 15 juli jl. is het vernieuwde P+R Sloterdijk door wethouder Van der Horst van Verkeer en Vervoer geopend. Een spannend ballet van 8 smarts, waarin het Park en Ride concept werd verbeeld, werd door de genodigden vanaf een podium gade geslagen waarna op de klanken van ‘Carwash’ de opening werd gevierd.

De spectaculaire dynamiek van het naast station Sloterdijk gelegen terrein is vertaald in een plan waarin architectuur, openbare ruimte en kunst samen zijn gebracht tot één integraal geheel.
Een web van staaldraden overspant het hele terrein van 90 bij 180 meter en is de drager van de verlichting, de bebording en 10 fotografische beelden als kunsttoepassing.
De geheel vernieuwde bestrating is gemaakt van zwart tegels. De hierop aangebracht witte belijning is op een stripfiguurachtige manier overgedimensioneerd waardoor een krachtig grafisch beeld ontstaat dat zorgt voor helderheid in de hectische en diffuse omgeving.
Onderdeel van het totaalplan is ook een beheerdersruimte van waaruit het P+R terrein 24 uur per dag wordt gecontroleerd. Net als het inrichtingsplan combineert het gebouwtje funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste frame is de beheerdersruinte. Het bovenste frame is drager van een rondgaand fotografisch beeld.
Dit beeld en de beelden boven de looproute zijn van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
 
21-11
2003

  Voorbereiding Jan Hanzenstraat van start
Nieuws
 
  Bouwvoorbereiding voor de restauratie en nieuwbouw van 4 woningen gestart.

Het project combineert de restauratie van 2 polderhuisjes met de nieuwbouw van 2 woningen die vrij boven de bestaande bebouwing zijn gehangen.
De typerende verspringende rooilijn wordt in het plan aangegrepen voor het maken van een voorruimte voor een terras en een trap die de nieuwe woningen ontsluit.
De aanwezige, als een tweeling, vormgegeven huisjes krijgen een antwoord in een hedendaags en contrastrijk vormgegeven nieuwe tweeling.
De toevoeging van het nieuwe woonoppervlak maakt de handhaving en de restauratie van de aanwezige gebouwen aan de straat en op het binnenterrein mogelijk.

De opdrachtgever is Ben Bos Beheer BV uit Lutjewinkel.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin.