Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
28-02
2024

  Nieuwbouw IKC Sloterdijk in volle gang
Scholen
 
  Spannende tijden met 3 basisscholen in aanbouw en verbouw !

Na een lange periode van papieren plannen en bouwvoorbereiding worden sinds de tweede helft van vorig jaar de Van Asch van Wijckschool in Utrecht en de Openbare Basisschool De Horizon (lokatie De Brenner) in Amsterdam verbouwd en is de nieuwbouw van IKC Sloterdijk in Amsterdam ook in volle gang.

Na de start van het ontwerpproces in 2019 zal in juni IKC Sloterdijk opgeleverd worden. In de plint van het woongebouw Floating Gardens zal dan de eerste basisschool in Amsterdam Sloterdijk gerealiseerd zijn. De school is vernieuwend in zijn opzet met een grote verscheidenheid aan verschillende leerruimtes, van heel groot voor groeps-doorbroken onderwijs tot intieme zelfstandige werkruimtes voor kleine groepjes leerlingen. De school is ontworpen om de ontwikkeling van kinderen van 0- 13 jaar, als een doorgaande lijn, zo vanzelfsprekend mogelijk te maken. De kinderopvang en de school van in totaal 23 groepen zijn daarom ruimtelijk als één geheel vormgegeven, geborgen en uitdagend, om te spelen, te leren, te groeien en te ontdekken. Een grote houten ‘ Berg’ vormt het hart van de school en verbindt de twee verdiepingen.
In opdracht van Stichting Westelijke Tuinsteden en Impuls, door Kwakkenbos en in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Merosch, Imd, Healthy Buildings en Themelion
 
28-02
2024

  Van Asch van Wijckschool wordt verbouwd
Scholen
 
  Spannende tijden met 3 basisscholen in aanbouw en verbouw !

Na een lange periode van papieren plannen en bouwvoorbereiding worden sinds de tweede helft van vorig jaar de Van Asch van Wijckschool in Utrecht en de Openbare Basisschool De Horizon (lokatie De Brenner) in Amsterdam verbouwd en is de nieuwbouw van IKC Sloterdijk in Amsterdam ook in volle gang.

Rond de zomer staat de oplevering van de verbouwing Van Asch van Wijckschool in Utrecht gepland. Het stoere jaren 50 gebouw zal dan volledig zijn verbouwd en verduurzaamd en zijn veranderd in een 10 groepige basisschool en buitenschoolse opvang met meer en grotere ruimtes buiten de lokalen. Het gebouw wordt daarvoor vergroot met twee nieuwe erkers en de verlenging van het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaan nieuwe leerpleinen, goede studieplekken voor de bovenbouw en nieuwe flexruimtes voor de leerkrachten en de leerlingen. Veel oorspronkelijke ruimtes krijgen een multifunctioneel gebruik waardoor er nieuwe functies zoals een bijeenkomstruimte, een verrijkingslokaal en een atelierruimte bijkomen.
In opdracht van PCOU Willibrord, door Breijer en in samenwerking met Merosch, Pieters Bouwtechniek, Healthy Buildings en Pfeidius.
 
28-02
2024

  Verbouwing De Horizon bijna klaar
Scholen
 
  Spannende tijden met 3 basisscholen in aanbouw en verbouw !

Na een lange periode van papieren plannen en bouwvoorbereiding worden sinds de tweede helft van vorig jaar de Van Asch van Wijckschool in Utrecht en de Openbare Basisschool De Horizon (lokatie De Brenner) in Amsterdam verbouwd en is de nieuwbouw van IKC Sloterdijk in Amsterdam ook in volle gang.

8 jaar na de eerste studies en onderzoeken zal De Horizon als eerste binnenkort opgeleverd worden. Na ruim twintig jaar gehuisvest te zijn geweest in een gebouw dat niet als school was gebouwd, is datzelfde gebouw nu volledig verbouwd, verduurzaamd en omgevormd naar een volwaardige 10 groepige school met kinderopvang. Van een sombere, betonnen en grijze wereld is het gebouw veranderd in een lichte, transparante, open en sfeervolle school met nieuwe leerpleinen, zelfstandige werkruimtes en meer ruimtes voor de leerkrachten en de individuele begeleiding van leerlingen.
In opdracht van Stichting Westelijke Tuinsteden, door K Dekker Bouw en in samenwerking met Sineth, Syperda Hardy en De Ingenieursgroep.
 
10-11
2023

  Gevel en casco IKC Sloterdijk opgeleverd
Scholen
 
  Afgelopen maandag 6 november zijn de gevels en het casco van het IKC Sloterdijk, gelegen in de tweelaagse plint van woongebouw Floating Gardens, opgeleverd en overgedragen aan de Gemeente Amsterdam. Een bijzonder en feestelijk moment na een proces van 4 jaar en een intensieve samenwerking met alle partijen die aan het project hebben bijgedragen. Felicitaties voor Gemeente Amsterdam, Stichting Westelijke Tuinsteden,Impuls, Synchroon,
Bouwbedrijf De Nijs, Orange Architects, Merosch, Imd, Healthy Buildings en NL Bouwmeesters met het mooie resultaat !
Met taart en de nodige handtekeningen is de eerste fase van de bouw nu afgerond en staat tweede fase op het punt van beginnen. Vanaf deze week zal aannemer @ Kwakkebos starten met de afbouw en het interieur. En dan kunnen na de zomer de leerlingen, het schoolteam, de kinderen en de medewerkers van de kinderopvang starten in hun nieuwe gebouw.
 
03-07
2023

  Verbouw De Brenner volop bezig
Scholen
 
  De verbouw van Basisschool de Horizon aan de Brenner in Amsterdam Osdorp is in volle gang. Na de allereerste studies in 2016 is het super dat nu, bijna 7 jaar later, de ruwbouw
vorm begint te krijgen.De staalconstructies en de vloeren voor de nieuwe leerpleinen zijn geplaatst en op de meeste plekken zijnde nieuwe sparingen in de binnengevels gemaakt. Daardoor zullen straks de groepsruimtes ruimtelijk met deleerpleinen verbonden zijn en wordt
het middengebied op de begane grond vergroot en is er genoeg ruimtevoor een bibliotheek met werk-en speelplekken op de begane griod, als nieuw hart van de school !
De enorme uitdaging om, in een niet als school ontworpen gebouw met eenverdiepingshoogte van bruto 2700 mm, de ruimtelijke en installatietechnische puzzel te leggen, is nu bijna voltooid waardoor de aannemer in volle vaart verder kan. De leerlingen en het schoolteam kunnen dan begin 2024 weer terug naar hun vernieuwde school !
 
15-06
2023

  Start bouw gevel het Meesterwerk
Scholen
 
  De bouw van de gevel van basisschool Het Meesterwerk is gestart. Tot oktober zal aannemer De Nijs de gevel van de school plaatsen waarna de afbouw en de bouw van het interieur zullen starten. De houtskeletbouw elementen zijn geplaatst en nu worden de betonnen plint-en bankelementen rondom de begane grond gevel gemonteerd. Straks is de gevel, behalve de scheiding tussen binnen en buiten, ook een reeks van plekken voor kinderen om te spelen en te verblijven in nissen in de gevel met betonnen banken grotendeels grenzend aan de buiten-speelruimte van de school.
Met de bouw van de gevel van de school wordt ook het beeld van de gehele woontoren Floating Gardens compleet. We starten binnenkort met de voorbereiding en de uitvoeringstekeningen van de afbouw van het interieur. Na de zomer van 2024 zal de school starten en heeft Sloterdijk zijn eerste basisschool met kinderopvang.
 
01-04
2023

  Basisschool De Brenner wordt verbouwd !
Scholen
 
  De verbouwing van de dependance van Openbare Basisschool De Horizon in Amsterdam-Osdorp is gestart. Na de eerste studies en onderzoeken in 2016 is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de bouwvoorbereidng en zijn de eerste sloopwerkzaamheden afgerond. De nieuwe sparingen voor de binnenpuien en de vorm van de centrale hoofdruimte zijn al mooi zichtbaar. De sloop levert ook weer nieuwe infomatie op waar we samen met de aannemer oplossingen voor zoeken. Een spannende fase met ook de laatste beoordelingen door de gebruikers van kleuren en de definitieve materiaalkeuzes. De bouw zal ongeveer 8 maanden duren waarna nog de periode van inrichting en verhuizing zal volgen.
 
20-02
2023

  Ruwbouw Basisschool Sloterdijk klaar
Scholen
 
  Als onderdeel van het woongebouw Floating Gardens is de afgelopen tijd gebouwd aan het casco van Basisschool Het Meesterwerk die in de onderste twee lagen gerealiseerd zal worden.
De afbouw van de woningen daarboven is inmiddels in volle gang en Bouwbedrijf de Nijs zal over twee maanden starten met de bouw van de gevel van de school. Meer nieuws volgt !
 
14-11
2022

  Winst selectie De Kleine Vliegenier
Scholen
 
  We hoorden het al een paar weken geleden maar nu is het officieel. We hebben de tender gewonnen voor de verbouwing en renovatie, met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw, van basisschool De Kleine Vliegenier in Utrecht !!
Vanaf volgende week zullen we samen met het schoolteam, het schoolbestuur PCOU,Draaijer en de gemeente Utrecht starten met de plannen om de school ruimtelijk en technisch te vernieuwen en geschikt te maken voor de onderwijsvisie van de school.
De huidige school is ontstaan door de samenvoeging van twee zogenaamde ‘Halscholen' die in de jaren 50 zijn gebouwd. In de loop der tijd hebben er verschillende uitbreidingenplaatsgevonden waardoor de school steeds meer een labyrint zonder ruimtelijke samenhang is geworden. De noodzaak om te renoveren biedt nu de kans om de school compacter te organiseren, de samenhang terug te brengen, te moderniseren, te verduurzamen en de leesbaarheid van de oorspronkelijke schoolgebouwen, inmiddels gemeentelijke monumenten, te verbeteren.
Samen met Imd, Merosch, Healthy Buildings en Royal Haskoning DHV vormen we het integrale ontwerpteam dat aan de plannen zal werken. En dan zullen, volgens de planning, eind 2024 de leerlingen en het schoolteam van De Kleine Vliegenier een nieuwe start kunnen maken in hun vernieuwde school.
 
31-05
2022

  Bouw casco Het Meesterwerk in volle gang
Scholen
 
  Bouwbedrijf De Nijs is in hoog tempo bezig met de bouw van het casco van de 'Alles in één school' Het Meesterwerk, de eerste basisschool met kinderdagverblijf, in Amsterdam Sloterdijk. Het project maakt onderdeel uit van het project Floating Gardens waarin naast de school ,192 appartementen worden gerealiseerd. Inmiddels is het casco van de school op de begane grond en eerste verdieping bijna klaar. In het tweede kwartaal van 2023 zal gestart wioden met de verdere afbouw van de school.
 
01-02
2022

  Winst selectie Van Asch van Wijckschool
Scholen
 
  Superblij en een fijn begin van 2022 !! Na een gewonnen architectenselectie zijn we gestart met de plannen voor de verbouwing en renovatie van basisschool de Van Asch van Wijckschool in Utrecht. Het huidige gebouw uit de jaren 40 en 50 zal volledig worden verbouwd en ruimtelijk en technisch geschikt gemaakt worden voor de onderwijsvisie van de school en worden verduurzaamd.
We vormen met Pieters Bouwtechniek, Merosch en Healthy Buildings het team van adviseurs dat samen met het schoolteam, de opdrachtgever PCOU, ABC Nova en de gemeente nu aan de slag is gegaan.
 
01-10
2021

  Eerste paal voor eerste school
Scholen
 
  Op 1 oktober jl. heeft wethouder Marieke van Doorninck symbolisch de eerste paal geslagen voor de bouw van Het Meesterwerk. Het Meesterwerk wordt een alles-in-één basisschool met een kinderdagverblijf en zal de eerste basisschool worden in Amsterdam-Sloterdijk, dat de komende jaren zal transformeren naar een vernieuwd woon-werkgebied in de stad.
De school biedt straks ruimte aan 450 leerlingen verdeeld over 17 groepen gecombineerd met 6 groepen voor het kinderdagverblijf, de voorschool en de buitenschoolse opvang. Rond de zomer van 2024 zal de school in gebruik worden genomen. Het Meesterwerk maakt onderdeel uit van het project Floating Gardens waarin 192 huur-en koopwoningen zullen komen.
Op dit moment is de procedure gestart voor aannemersselectie voor de afbouw van de school. Daarna zullen we in opdracht van de Stichting Westelijke Tuinsteden starten met de voorbereiding van de uitvoering. Het project komt tot stand in samenwerking met Orange Architects, Impuls kinderopvang, Merosch BV, IMd Raadgevende Ingenieurs, Synchroon en Bouwbedrijf M.J.de Nijs en Zonen.
 
25-06
2021

  Sloop op de SITA kavel in volle gang
Scholen
 
  De sloop van het bestaande kantoorgebouw op de SITA kavel, vlak langs de Haarlemmerweg in Amsterdam, is in volle gang. De eerste concrete veranderingen worden nu zichtbaar op de plek waar straks de eerste basisschool in Sloterdijk zal worden gerealiseerd. De alles in één school zal ruimte gaan bieden aan 450 leerlingen verdeeld over 17 groepen gecombineerd met 6 groepen voor een kinderdagverblijf, voorschool en buitenschoolse opvang. De school komt over twee lagen in de plint van het woongebouw Floating Gardens waarin 192 huur-en koopwoningen zullen komen. In opdracht van de Gemeente Amsterdam en de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden zijn we nu bezig met het uitwerken van de plannen voor de aanbesteding en de uitvoering in samenwerking met Orange Architects, Impuls kinderopvang, Merosch, IMd Raadgevende Ingenieurs, Synchroon en Bouwbedrijf De Nijs. De bouw start na de zomer waarna eind 2022 de afbouw van de school zal volgen.
 
14-05
2020

  Definitief ontwerp 'Het Meesterwerk'
Scholen
 
  Na een intensieve periode waarin we samen met de gemeente Amsterdam, de school, het kinderdagverblijf, Orange Architects en de adviseurs hebben gewerkt aan het definitief ontwerp, is vandaag de eerste fase van de aanvraag omgevingsvergunning van basisschool met kinderdagverblijf 'Het Meesterwerk’ in Amsterdam Sloterdijk ingediend.

Na eerdere goedkeuring van het plan door de supervisor en een positief advies naar aanleiding van de toets door de gemeente is het ontwerp nu definitief vastgesteld. De verschillende ruimtelijke procedures kunnen nu gestart worden en omdat dit even tijd kost zullen we na de zomer verder gaan met de verdere uitwerking van het plan voor de aanbesteding en de uiteindelijke uitvoering.
 
23-09
2019

  Geselecteerd voor De Horizon !
Scholen
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de verbouwing van de dependance van de Openbare Daltonbasisschool De Horizon in Amsterdam Osdorp hebben gewonnen. We zijn superblij en zien ernaar
uit om samen met de opdrachtgever en het schoolteam te gaan starten. We zullen dat snel gaan doen zodat de school in de zomer van 2020 kan verhuizen en de bouw kan starten. In de zomer van 2021 zullen de leerlingen en leerkrachten dan weer terugkeren in de geheel vernieuwde school.
 
01-05
2019

  Geselecteerd voor Het Meesterwerk !
Scholen
 
  Ons bureau heeft de architectensectie gewonnen voor het ontwerp van de nieuwe basisschool met kinderopvang
'Het Meesterwerk’ in Amsterdam Sloterdijk. De school komt in de onderste twee lagen van het nieuwe woongebouw 'Floating Gardens' en maakt onderdeel uit van de toekomstige transformatie van Sloterdijk naar een vernieuwd woon-en werkgebied. De school wordt 3200 m2 groot en zal bestaan uit 23 groepen voor ruim 450 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Vanaf begin mei zullen we samen met de school, de kinderopvang, de gemeente, de andere betrokkenen en NAP architecten in het ontwerpteam met de planvorming gaan starten.
 
01-04
2019

  Vernieuwbouw Slotermeerschool Amsterdam
Scholen
 
  Na een periode waarin nog de laatste hand is gelegd aan de inrichting van de speelpleinen en de laatste puntjes op de ‘i’ zijn gezet wat betreft de inrichting sinds de opening begin dit jaar, draait de vernieuwde Slotermeerschool volop en genieten leerlingen en team van de nieuwe open en inspirerende leeromgeving die in de bestaande H-school is gerealiseerd.

De Slotermeerschool is een basisschool voor 18 groepen en één van de best bewaardegebleven H-scholen waarvan er in de wederopbouwperiode tussen 1954 en 1960 door de Dienst Publieke Werken 10 exemplaren zijn gebouwd in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De Slotermeerschool is sinds 2011 een gemeente-lijk monument en is ongeveer 3500 m2 groot.

De H-school, ook wel Burgemeestersschool genoemd, is oorspronkelijk gebouwd als basisschool en kenmerkt zich door een H-vormige plattegrond waarbij binnen- en buitenruimtes als een integraal geheel zijn ontworpen. De school heeft lichte, ruime en hoge klaslokalen en een indrukwekkende grote aula met podium en overal heel veel licht. Het gebouw bestaat uit twee langwerpige volumes met respectievelijk de lokalen en de alge-mene voorzieningen zoals de aula, de gymzaal en de kantoor- en annexruimtes. De beide volumes zijn door glazen gangen met elkaar verbonden waartussen zich besloten en halfbesloten buitenruimtes bevinden. In 2012 is de school aan de noordzijde uitgebreid met een nieuwe 3e vleugel met 8 groepsruimtes.

De school voldeed na 60 jaar niet meer aan de ruimtelijke en technische eisen van deze tijd met veel achter-stallig onderhoud, een slechte thermische isolatie en een ongezond binnenklimaat voor de leerkrachten en leerlingen.
Bovendien wilde het schoolteam het gebouw ruimtelijk geschikt maken voor hun nieuw ontwikkelde onderwijs-visie.

De school is daarom zowel functioneel als technisch toekomstbestendig, duurzaam en passend gemaakt waarbij het zwaartepunt lag op de verbouwing van het oorspronkelijke gebouw. Daar is maximaal gestreefd naar handhaving van de oorspronkelijke kwaliteiten van de school en het bijzondere type van de H-school waarbij de ruime, lichte en open opzet van de school is gekoesterd en waar mogelijk nog is versterkt. De oor-spronkelijke indeling van de plattegrond is nagenoeg intact gebleven. De verschillende groepsruimtes, de aula, de gymzaal, de gangen en de entreehal zijn allemaal op dezelfde plek gebleven. In het deel uit 2012 zijn alleen een aantal ruimtelijke aanpassingen gedaan om de bestaande lokalen te verg-roten en onderling beter met elkaar te verbinden.

Belangrijk uitgangspunt van het plan was het veranderen van de klassieke leeromgeving met klaslokalen naar een meer gedifferentieerde leeromgeving met naast de groepsruimtes ook kleinere leerplekken voor kleinere groepen leerlingen en individuele begeleiding dicht bij de groepsruimtes. Overbodige en onnodig grote ver-keersruimtes en bergingen zijn veranderd in leerplekken door het hele gebouw waardoor de school één conti-nue leeromgeving is geworden. Deze ‘chirurgische’ aanpak leverde extra ruimte op in de lesvleugel zonder het gebouw hiervoor daadwerkelijk te hoeven vergroten.

De prachtige hoge en ruime klaslokalen, met licht van twee kanten, zijn gehandhaafd en onderling verbonden door het plaatsen van kleine transparante zelfstandige werkruimtes. Hierdoor kunnen leerlingen in kleine groepjes
geconcentreerd werken en is groepsdoorbroken en gezamenlijk onderwijs mogelijk.
Verder zijn op verschillende plekken ruimtes geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik: de aula is ook het speellokaal, de centrale hal is ook een bibliotheek met studieplekken en de aula is te vergroten door koppe-ling met de naastgelegen ouderruimte.

Een belangrijk onderdeel van de plannen was de vergroting van de gymzaal. Hiervoor is één van de vleugels van het gebouw uitgebreid. De nieuwe maat van de gymzaal maakt het mogelijk om met meerdere groepen tegelijk te gymmen en de ruimte ook beter extern te kunnen verhuren.
Door de kleedkamers naar de zolder te verplaatsen werd ook de nodige ruimte vrijgemaakt voor een grote toestellenberging, een ruimte voor de gymleerkracht en een brede toegang naar de gymzaal.

Innoveren met bergruimte: overal vast meubilair op maat
Een onlosmakelijk onderdeel van de verbouwing is het meubilair op maat dat overal in het gebouw een plek heeft gekregen. De aanwezigheid van voldoende kastruimte, ter vervanging van de tot leerruimtes omge-vormde opslagruimtes, is cruciaal voor het goed functioneren van de school. Niet alleen om lesmateriaal, jas-sen en tassen op te bergen maar ook om het werk van kinderen tentoon te stellen zoals in de vernieuwde entreehal die het hart van de school vormt.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Stichting Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Projectmanagement /
gedel. opdrachtgever: Hevo BV, Den Bosch
Aannemer: Aannemingsbedrijf J.M. Putter, Uitgeest
Architect: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Meewerkend architect: NAP architecten, Amsterdam
Directievoering: Xandloper, Wezep
Adviseur constructie: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Adviseur installaties: Klictet, Waalwijk
Adviseur bouwfysica: Peutz, Zoetermeer
Uitvoering E-installaties: Klaver Technisch Bedrijf, Obdam
Uitvoering W-installaties: Willems Uden Technische Installaties

Ontwerp en voorbereiding: mei 2016-juli 2017
Bouw: juli 2017-juli 2018
 
04-02
2019

  'BouwWoonLeef' filmt op Slotermeerschool
Scholen
 
  Het programma ‘Bouw Woon Leef’ is deze maand neergestreken in Amsterdam Nieuw West
en kwam filmen op de volledig gerenoveerde Slotermeerschool. Architect Rowin Petersma en
adviseur Wilma Kempinga vertellen over de kracht van de H-school uit de jaren 50, over
de vele kansen die dit schooltype biedt voor modern en vernieuwend basisonderwijs en over
de manier waarop dat bij de Slotermeerschool is gerealiseerd. En de kinderen vertellen ook zelf
over hun vernieuwde school. De gehele uitzending is te zien op 19 februari a.s. bij AT5 !
Klik hier voor de video.
 
28-01
2019

  Slotermeerschool geopend !
Scholen
 
  Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de Slotermeerschool in Amsterdam hun totaal vernieuwde school officieel geopend. Onder leiding van de ‘Klankenkaravaan' gaven alle leerlingen in de gymzaal een dans- en muziekvoorstelling en bouwden met elkaar een knallend feestje om daarna samen ceremonieel een dik lint door te knippen.
Veel dank voor de samenwerking en felicitaties met het mooie resultaat voor schoolteam Slotermeerschool, Stichting Westelijke Tuinsteden, NAP, Hevo, Pieters Bouwtechniek, Aannemingsbedrijf Putter, Klictet, Peutz, Zandloper, Klaver, Willems, Schuurmans en Kolk Interieurs.
 
22-06
2018

  Nog een maand !
Scholen
 
  Nog een maand en de verbouwing van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West is klaar. De aannemer heeft de eindsprint ingezet om alles op tijd klaar te krijgen zodat in de zomerperiode de verdere inrichting en verhuizing kan plaatsvinden. Op tijd voor de leerlingen, het schoolteam en de ouders om het nieuwe schooljaar na een jaar van omzwervingen op verschillende tijdelijke lokaties weer terug te keren in het volledig vernieuwde gebouw en een frisse start te maken.
In de aula en het speellokaal is de nieuwe vloer net gelegd en nog nat. Samen met deze ruimte zullen straks de ouderruimte, de teamruimte, het podium en de centrale hal één ruimtelijk geheel vormen tot het nieuwe kloppend hart van de school. Wordt vervolgd !
 
28-09
2017

  Start vernieuwbouw Slootermeerschool
Scholen
 
  Afgelopen donderdag hebben de leerlingen en het schoolteam van de Slootermeerschool in Amsterdam de start van de vernieuwbouw van hun school gevierd. Onder toeziend oog van de ouders, de leerkrachten en de aannemer hebben leerlingen de eerste onderdelen in de hal gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe openingen naar de aula. Na de zomer van 2018 zullen alle leerlingen weer terug zijn op hun oude vertrouwde plek in de geheel vernieuwde school.
 
24-05
2016

  Geselecteerd voor de Slootermeerschool !
Scholen
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West hebben gewonnen.
De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatie-technisch weer up to date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. De voorzieningen hiervoor worden ondergebracht in een nieuw gebouwtje dat aan de rand van het schoolplein is ontworpen als een grote abri die zorgt voor een beschutte ontmoetings-en wachtplek voor ouders en leerlingen.
In opdracht van Hevo, als gedelegeerd opdrachtgever van de Stichting Westelijke Tuinsteden, zullen we samen met het schoolteam en de gemeente meteen starten met de plannen. Voor de verdere uitwerking hiervan werken we samen met NAP Architecten in Amsterdam.(ref sms1)
 
10-06
2015

  Scholenbouwatlas gepresenteerd
Scholen
 
  Vandaag is in de Brede School Nieuwstraat in Rotterdam de ' Scholenbouwatlas ' gepresenteerd. Dit zeer complete handboek voor het verbouwen van basisscholen illustreert aan de hand van 100 praktijkvoorbeelden zowel de ontwerp -als procesmatige aspecten van het verbouwen van basisscholen. Ons project SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West bijt in de reeks voorbeeldprojecten het spits af. Onder het deelthema 'individuele werkplek' wordt ingegaan op de ingrepen die binnen het gebouw zijn gedaan om naast de groepsruimtes ook individuele leer-en werkplekken voor leerlingen te maken.
 
01-10
2014

  3D PVE MFA Werkendam
Scholen
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen het Kompas en de Burgemeester Sigmondschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal,een dorpshuis en een bibliotheekvoorziening voor leerlingen en volwassenen.
Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit.
Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De MFA Werkendam zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer en Frank Maas
 
01-06
2014

  3D PVE Brede School Sleeuwijk
Scholen
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen De Morgenster en de Burgemeester Verschoorschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal en een bibliotheekfunctie.

Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De Brede School Sleewuijk zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer, Frank Maas
 
01-04
2014

  3D-PVE scholen Sleeuwijk en Werkendam
Scholen
 
  Op dit moment werkt ons bureau aan het programma van eisen van brede basisscholen in Sleeuwijk en Werkendam. We hebben hiervoor een specifiek tool het 3D-PVE ontwikkeld.

Met dit driedimensionaal getekend Programma van Eisen geven we toekomstige gebruikers en gemeenten meer inzicht in hun eisen en wensen voor een nieuw schoolgebouw. In tien stappen doorlopen we een proces waarin we gezamenlijk een ruimtelijk, functioneel en technisch PvE maken. Een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft, maar dat die functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen verbeeldt. Een 3D-PvE dat iedereen begrijpt en inspireert als start van het ontwerpproces. Voor meer informatie klik hier.
 
15-12
2013

  Studie Noordmansschool Amsterdam
Scholen
 
  In opdracht van stadsdeel Amsterdam Nieuw West is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke transformatie en nieuwbouw van de Noordmansschool, een school voor basisonderwijs aan de Louis Couperusstraat in Nieuw West.
Het gebouw maakt onderdeel uit van een door architect Zanstra in de jaren 50 ontworpen ensemble van twee schoolgebouwen en een gymzaal.
In samenwerking met de gemeente zijn 3 modellen onderzocht. Binnenkort zal het stadsdeel in overleg met schoolbestuur Amos een beslissing nemen over een voorkeursmodel. Daarbij is het ook mogelijk dat het bestaande schoolgebouw voor andere functies gehandhaafd blijft en de school verhuist naar een nieuw gebouw op het grote plein dat nu tussen de twee gebouwen in ligt.
Team Inbo: Rowin Petersma en Maarten Hooijmeijer
 
01-12
2013

  Selectieontwerp Goeman Borgesiusschool
Scholen
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Goeman Borgesiussschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West
 
15-10
2013

  Selectieontwerp De Vlugtschool Amsterdam
Scholen
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Burgemeester De Vlugtschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West.
 
07-05
2012

  De Kans in 'De grote schoolverbouwing'.
Scholen
 
  Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) heeft Arconiko Architecten onderzoek gedaan naar voorbeelden van recent verbouwde basisscholen.
Aan de hand van 7 ontwerpprincipes zijn 7 scholen onderzocht en beschreven waarvan er 3 in het onderdeel 'Uitblinkers' uitgebreider worden belicht. Eén van deze scholen is basisschool De Kans in Amsterdam.
Het onderzoek is kort geleden gepubliceerd in Lay-out - platform voor ontwerpend onderzoek- nr. 20, een uitgave van het SFA. Download de Lay-out#20 hier.
 
01-10
2011

  Filmpje 'De Kans'
Scholen
 
  In opdracht van ons bureau heeft filmmaakster Nienke Eijsink een kort filmpje gemaakt over basisschool De Kans. Rowin Petersma vertelt hierin over de uitgangspunten van het ontwerp. Directeur Hans Klaassen gaat in op het belang van de renovatie en uitbreiding en vertelt over het functioneren van de school sindsdien.
Om het filmpje te zien klik hier.
 
09-09
2011

  De Kans in 'de Architect'
Scholen
 
  Basisschool De Kans staat deze maand in het tijdschrift ‘de Architect’.
In het artikel 'Basisscholen en regionalisme' beschrijft Dolf Broekhuizen aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden thema’s die steeds belangrijker worden bij hedendaagse scholenbouw: de rol van de school voor buurt en wijk en daarmee samenhangend de toenemende keuze voor transformatie en hergebruik van bestaande (school-)gebouwen.
 
21-06
2011

  De Kans in publicatie ' Schooldomein'
Scholen
 
  De smalle marges van de onderwijsfilosofie

In het tijdschrift ‘schooldomein’, een magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving staat een artikel over ‘de smalle marges van de onderwijsfilosofie’. De Maria Montessori’s en Kees Boekes van deze tijd zijn schaars, als ze op dit moment al bestaan. Toch heeft menig schoolbestuur de mond vol van een eigen onderwijsfilosofie en ziet deze graag gevisualiseerd in het schoolgebouw. Eén van de voorbeelden die genoemd wordt, is de SBO-school De Kans.
Voor het artikel in ' Schooldomein' klik hier en voor SBO De Kans, klik hier.
 
14-04
2011

  De Kans op Architectenweb
Scholen
 
  Basisschool De Kans is te zien in de rubriek 'Project belicht' van Architectenweb.

 
03-03
2011

  De Kans te zien op 2 architectuursites
Scholen
 
  Basisschool De Kans is te zien op deArchitect.nl en Architectenwerk.nl.
 
01-03
2011

  Studie Sint Lukasschool Amsterdam
Scholen
 
  Studie naar transformatiemogelijkheden van de Sint Lukasschool in Amsterdam Nieuw West. Onderzocht zijn een aantal verschillende mogelijke (nieuwe) functies namelijk als school voor
basisonderwijs in een kleine en grote variant, als woningen en als bedrijfsruimtes voor starters. De gemeente is op dit moment op basis van onze studie bezig om een definitieve keuze te maken voor herontwikkeling van de Sint Lukasschool.
 
01-01
2011

  SBO De Kans Amsterdam
Scholen
 
  De Kans is ontstaan na een fusie van twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Nieuw West: De Kade en de Van Voorthuijsenschool.
Daarvoor is het bestaande gebouw van De Kade, gelegen aan de rand van het Sloterpark, verbouwd en uitgebreid tot een 17-groepige school.
Het bestaande gebouw heeft een oppervlak van 2700 m2 BVO en de uitbreiding is 700 m2 groot.

Een tweede jeugd
Het bestaande gebouw van De Kade is een zogenaamde burgemeesterschool of H school waarvan er in de jaren 50 verschillende in de westelijke tuinsteden zijn gebouwd. De tweede benaming verwijst naar de plattegrond van het gebouw die bestaat uit twee vleugels op afstand van elkaar, gekoppeld door glazen gangen waartussen de buitenruimtes van de school liggen. Deze bijzondere typologie, waarbij binnen- en buitenruimtes als één geheel zijn ontworpen, is de grote kwaliteit van dit schooltype en vormde voor stadsdeel Nieuw-West de belangrijkste reden om tot behoud van het gebouw te besluiten en het gebouw aan te wijzen als fusielocatie.

Nieuwe binnen- én buitenruimtes
Uitgangspunt voor het ontwerp is daarom de koestering van de uiterlijke kenmerken van het bestaande gebouw en de bijzondere typologie, gecombineerd met de noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen als goede flexibele basis voor de huidige onderwijsmethodes. In nauwe samenwerking met het schoolteam is binnen het bestaande gebouw een grote verscheidenheid aan ruimtes gerealiseerd waardoor meer specifieke vormen van onderwijs en begeleiding mogelijk zijn. De uitbreiding bevindt zich aan de noordkant van het gebouw en volgt de typologie van het bestaande gebouw: de nieuwbouw is los van het bestaande gebouw geplaatst en gekoppeld d.m.v. een gang die tevens de nieuwe hoofdentree van de school is. Hierdoor ontstaan twee nieuwe, gedeeltelijk omsloten, buitenruimtes: het schoolplein met de hoofdentree en de buitenruimte voor de jongste kinderen. Door de situering van de nieuwbouw ontstaat ook een betere aansluiting met de buurt en de Thomas van Aquinostraat als belangrijke route naar het Sloterpark. De architectuur van de nieuwbouw is hedendaags maar zoekt verwantschap met de architectuur van de bestaande school.

Een gebouw voor de buurt
Gelegen aan de rand van het park is de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt. In de nieuwe situatie is zowel binnen- als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de omgeving ontstaat. Het nieuwe schoolplein en één van de buitenruimtes zijn ook bestemd voor kinderen buiten de school en worden overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo is De Kans behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt.

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
Projectmanagement BOA, Amsterdam
Architect Inbo / Rowin Petersma, Amsterdam
Medewerkers: Frans Timmers, Frank Schellingerhout, Sjouke Vink, Edina Nemeth,
Robin Hoogedam, Jasper van Osnabrugge
Constructeur Tentij, Heemskerk
Installatieadviseur Adviesbureau Van der Weele / Bureau 1232, Groningen
Aannemer Luiten Bouw, Haarlem
 
26-11
2010

  De Kans in gebruik genomen.
Scholen
 
  Op 26 november jl. is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam Geuzenveld (Stadsdeel Nieuw-West) door leerlingen en leraren in gebruik genomen.

In aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en het schoolteam heeft Ajacied Gregory van der Wiel samen met de kinderen de school officieel in gebruik genomen tijdens een speciale feestmiddag in de vernieuwde aula van de school.
De dag daarvoor waren alle leerlingen fluitend en trommelend van hun tijdelijk onderkomen naar de vernieuwde school gelopen..

Het project bestond uit de verbouwing van het bestaande gebouw van 2700 m2 en een uitbreiding van 700 m2. In samenhang met het gebouw zijn alle buitenruimtes, het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte vernieuwd. Een gedeelte van de buitenspeelruimtes zijn overdag toegankelijk voor de buurt.
 
08-11
2010

  Basisschool De Kans opgeleverd.
Scholen
 
  Op 8 november jl. is het volledig vernieuwde schoolgebouw van de voormalige school voor speciaal basisonderwijs De Kade opgeleverd. Vanaf nu heet de school 'SBO De Kans'.
Om ruimte te bieden aan de fusie van de De Kade met de Van Voorthuijsenschool is het bestaande gebouw behalve vernieuwd ook uitgebreid met een nieuw gebouw van 700 m2.
Op 25 november a.s. zullen alle leerlingen afscheid nemen van de tijdelijke lokatie en in optocht naar de vernieuwde school lopen om daar het gebouw feestelijk in bezit te nemen.
Zie ook eerder nieuwsitem.
 
01-08
2009

  September a.s. start bouw SBO De Kans
Scholen
 
  Half september zal de bouw starten van SBO De Kans. Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van de voormalige school De Kade in het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer tot een vernieuwde 17-groepige school voor speciaal basisonderwijs.
Gelegen aan de rand van het Sloterpark zal de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt gaan vervullen. In de nieuwe situatie is zowel binnen-als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de buurt ontstaat. Het nieuwe schoolplein is ook bestemd voor kinderen buiten de school en wordt overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een nieuwe paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo zal SBO De Kans straks behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt zijn.
 
25-09
2008

  Definitief ontwerp De Kans vastgesteld
Scholen
 
  Kort geleden is het definitief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van
de SBO school De Kade door het stadsdeel worden vastgesteld.
De Kade zal, op de bijzondere lokatie aan de rand van het Sloterpark, fuseren met de Van Voorthuijsenschool tot een 17 groepige school voor speciaal basisonderwijs.
De fusie van de twee scholen heeft inmiddels plaatsgevonden onder de nieuwe naam 'De Kans'. De school is tijdelijk gehuisvest op de lokatie van de voormalige Van Voorthuijsenschool.
De start bouw is gepland in mei 2009 en aan het begin van het schooljaar
2010-2011 zal de vernieuwde school in gebruik worden genomen.