Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
15-07
2016

  'Windkracht 9' bijna klaar !
Woningbouw
 
  Het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland is bijna klaar. Het laagste van de twee gebouwen is vlak voor de zomer opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun woning betrokken. Half september zal het hoge gebouw af zijn waarmee weer een volgende stap is gezet in de transformatie van het Zeeburgereiland tot een veelkleurig nieuw woongebied van Amsterdam.
 
01-05
2003

  Admiraal de Ruyterweg
Woningbouw
 
  NIET DOORBOUWEN MAAR OPBOUWEN

Opbouw van 5 woningen op bestaande bebouwing aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam.

De bestaande bebouwing is één van de mooiste voorbeelden van de architectuur uit de jaren 1920 tot 1940 aan de Admiraal de Ruyterweg. Het gebouw dateert uit 1926 en is ontworpen door architect Beuks.

Het ontwerp is gemaakt in een tijd dat in Amsterdam een levendige discussie gaande is over het welstandsbeleid ten aan-zien van het bouwen op bestaande bebouwing. Dit ontwerp is gemaakt in de overtuiging dat opbouwen in veel gevallen kan en mogelijk moet zijn mits een zeer zorgvuldige en lokatiespecifieke werkwijze wordt gekozen. Aan het ontwerp is een zorgvuldige analyse van het bestaande gebouw voorafgegaan. De stad is gebaat bij de mogelijkheid om een nieuwe laag van deze tijd aan bestaande woningen toe te kunnen voegen.

Uitgangspunt voor het ontwerp van de opbouwen is het zoeken naar contrast met de bestaande bebouwing. Basis voor het ontwerp is de opvatting is dat het sterke beeld van het gebouw geen concurrentie mag ondervinden van een nieuwe opbouw en daarom in alle opzichten moet contrasteren. Zo laat het contrast niet alleen de bestaande kwaliteiten in zijn waarde maar versterkt ze ook.

Resutaat is een volledig van glas, aluminium en staal gemaakte opbouw die t.o.v. de voorgevel 1,70 meter is teruggelegd om de bestaande gevel met de opvallende schoorstenen de vrije ruimte te geven. De opbouw kent geen voor- of achterkant en is rondom identiek gedetailleerd. De gevel heeft een gelaagde opbouw van aluminium puien waarvoor stalen zonne- en privacyscherm hangen die een onvoorspelbaar en onregelmatig beeld geven in contrast met de als vijfling vormgegeven regelmatige gevel-opbouw van het bestaande gebouw.

project: opbouw van 5 woningen op bestaande woningen aan de Admiraal de Ruyterweg te Amsterdam
opdrachtgever: Ben Bos Beheer BV, Lutjewinkel
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Inge Brouwer, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2004
oppervlak: 350 m2 bruto vloeroppervlak
constructeur: Duyts Bouwconstructies BV, Amsterdam
 
15-06
1997

  Albert Cuypstraat
Woningbouw
 
  MARKTGERICHTE SCHAKELING VAN WONINGEN

Nieuwbouw van 14 woningen aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit twee- en driekamerwoningen voor star-ters op de woningmarkt (sociale huur) en ligt aan de drukke en levendige Albert Cuypstraat waar dagelijks markt wordt gehouden. De stedelijke structuur en randvoorwaarden worden bepaald door ondiepe en donkere binnenterreinen binnen gesloten bouwblokken.

De Albert Cuypstraat is breed en is noord-zuid georiënteerd waardoor de lokatie voor nieuwbouw gekenmerkt werd door een groot verschil tussen voor- en achterkant: aan de achterkant bijna zonder ruimte tussen de achtergevelrooilijn en de tegen-over gelegen bebouwing en georiënteerd op het noorden en aan de voorzijde georiënteerd op het zuiden en de markt met veel ruimte en licht.

Dit grote verschil in kwaliteit heeft geleid tot een schakeling van 7 woningen per portiek die maximale ruimtelijkheid en openheid bieden met dubbelhoge en dubbelbrede woonkamers aan de markt. De gevel aan de Albert Cuypstraat vertaalt de verticaliteit van de 19de eeuwse straatwand tot een hedendaags en nieuw beeld in de stad.

Uit 'Formats for living, Contemporary floor plans in Amsterdam' (Arcam / Architectura & Natura Press, 2000) by Han Michel:
'Rowin Petersma and Liesbeth van der Pol made a design for the Albert Cuypstraat that is perhaps not innovative typologically; nevertheless it is very attractive and in a sense without pre-cedent. The double-height living room in particular is unusual. Its value cannot de defined in traditional utility criteria, but even so such a spatial enhancement is evidently perlocating through to the social rental sector.'

project: nieuwbouw 57 woningen Gerard Doubuurt
lokatie 1: Albert Cuypstraat, Amsterdam
opdrachtgever: De Dageraad Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Liesbeth van der Pol
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert, Jolanda van der Sluis en Julia Schellhase
ontwerp: 1993-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 800.000 euro excl. BTW
aannemer: Vink Bouw, Wervershoof (Bam groep)
constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam.
 
05-02
2016

  Bouw Blok 9 op Zeeburgereiland gaat hard
Woningbouw
 
  Na het dichten van de gevels van gebouw A zijn vrijwel alle balkons en de hekwerken geplaatst. Het beeld van de golvende balkons rondom het gebouw wordt zichtbaar. Alle woningen, waarvan de meeste in twee richtingen uitzicht hebben over het eiland en het water, hebben brede buitenruimtes die vanuit alle kamers bereikbaar zijn. Overal stap je naar buiten waardoor elke kamer groter lijkt en zicht richt op het weidse waterrijke uitzicht rondom.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gevels van het hogere gebouw B, de grotere broer van gebouw A.
 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Woningbouw
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
01-09
1995

  Europan
Woningbouw
 
  REVIVAL VAN DE SUBURBS

Ontwerp voor de 4de Europan-prijsvraag voor de lokatie Osdorp in Amsterdam.

De opgave bestond uit het maken van een ontwerp voor ongeveer 70 tot 100 woningen op een lokatie in het naoorlogse stadsdeel Osdorp in Amsterdam.

De naoorlogse buurten in Amsterdam kampen met sociale en ruimtelijke problemen. De woningen voldoen niet meer aan de veranderende eisen en zijn vaak te klein voor grote gezinnen. Veel bewoners zijn van allochtone afkomst. De stedenbouw-kundige layout met strokenbouw, grote openbare groengebieden en gebouwen met een dichte plint leiden tot onveiligheid en verwaarlozing. Verder is de architectuur 'arm' vormgegeven, monotoon en geeft geen uitdrukking aan de individualiteit van de bewoners.

Het grensvlak tussen architectuur en stedenbouw en de ont-moeting tussen de straat en de woning is één van de meest kritische thema’s van de naoorlogse wijken en daarom ook een hoofdthema in de voor-stellen die in het prijsvraagontwerp zijn gedaan.

Behalve een plan voor nieuwbouw werd ook gevraagd om een visie voor de bestaande woningen. Hiervoor hebben wij de volgende voorstellen gedaan:
- De woningen krijgen een directe relatie met het maaiveld. De huidige bergingen in de plint worden verwijderd en in de woningen onder-gebracht.
- De bestaand woningen transformeren naar meer open en meer flexibel te gebruiken woningen.
- Binnen de bestaande bouwstructuur grotere en kleinere woningen introduceren.
- Het doorbreken van het monotone beeld van de gevels door het zichtbaar maken van transformatie-ingrepen.
- Het herinrichten van de hoven en het toekennen van gebruikswaarde aan de open binnengebieden.
- Verduidelijking van de grens tussen openbaar en prive.
- In de plint van de woningblokken bedrijvigheid opnemen.

In de gegeven stedenbouwkundige situatie was eigenlijk sprake van een pleinachtige open ruimte. Wij stelden voor om deze openheid zo veel mogelijk te behouden en een hoog blok met de meeste woningen geheel naar de drukke aangrenzende weg te schuiven waardoor in de luwte van het gebouw een beschut plein ontstaat. Een hoog blok aan de stadskant en de bestaande bebouwing vormen zo de vier wanden van het plein dat wordt vormgegeven als een opgetild maaiveld waaronder een parkeergararge wordt gemaakt. De meeste woningen worden vanaf dit plein ontsloten.

In het hoge blok worden casco’s gemaakt die volgens een catalogus zelf afgebouwd kunnen worden en een eigen gekozen gevel kunnen krijgen. De laagbouw aan de westkant bestaat uit patio-woningen die vanaf plein en straat worden ontsloten en ruimtelijke één geheel met het plein vormen.

project: prijsvraagontwerp Europan 4
lokatie: Osdorp Amsterdam
ontwerp: Rowin Petersma en Albert Herder
ontwerp: 1995
 
11-11
2016

  Golvende balkons en dansende ramen
Woningbouw
 
  Onlangs is het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland opgeleverd. De 110 woningen, verdeeld over twee compacte gebouwen, zijn gerealiseerd in opdracht van de Alliantie en maken onderdeel uit van het versnellingsprogramma waarin op dit moment zo een 450 woningen op het eiland de grond uitschieten. Windkracht 9 bestaat uit 110 sociale en middensegment huurwoningen van 50 tot 79 m2.
De twee compacte gebouwen van 'Windkracht 9' zijn ‘broertjes' van elkaar en staan op een intieme manier rondom een iets verhoogde openbare daktuin op een parkeergarage. In bouwhoogte reageren ze op de verschillende kanten van de lokatie. Het gebouw grenzend aan een grote stedelijke groene ruimte met sportvelden is het hoogst en afhankelijk van de oriëntatie en positie varïeert de bouwhoogte van de koppen van de gebouwen. De straat en de daktuin zijn als één continue openbare ruimte ontworpen en masten met windzakken markeren de toegangen tot de daktuin.
Het woonprogramma en de woningtypes zijn ontwikkeld in samenspraak met toekomstige bewoners en de architectuur van de gebouwen reageert op de bijzondere kenmerken van het Zeeburgereiland : een plek met wijds uitzicht over het water en de omgeving, de wind en Hollandse luchten. Een plek waar je onderdeel bent van de stad maar ook van het open waterrijke landschap om je heen. De gebouwen zijn daarom alzijdig met veel woningen die op de hoeken liggen. De woningen zijn breed en ondiep en hebben allemaal een balkon over de volle breedte van de woning. Grote schuifpuien, die op verschillende hoogtes over de gevel dansen, geven vanuit alle kamers toegang tot de balkons en de stoepen aan de straat. Zo zijn de woningen optimaal op de indrukwekkende en waterrijke omgeving geörienteerd en voel je je overal verbonden met buiten.
Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de rondgaande wit-betonnen balkons, waarvan de witte strekmetalen hekken om de gevels golven en een scherp contrast vormen met het donkergrijze metselwerk van de gevels. Ter plaatse van de gebouw-entrees vouwt het metaal zich als luifel om de balkons en tegen de gevel. De begane grond woningen liggen door de aanwezigheid van de parkeergarage een meter opgetild boven het staatniveau. Door dit hoogteverschil en de aangrenzende Amsterdamse stoepen van donker metselwerk hebben de woningen een prettige privacy ten opzichte van de straat en krijgen de gebouwen een stoere uitstraling.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: de Alliantie, Amsterdam
Ontwerp: Inbo i.s.m. Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Projectarchitecten: Rowin Petersma en Tako Postma
Medewerkers: Ben Kneppers, Niels Koopman, Frans Timmers en Xinghua Zu
Aannemer: Smits Bouwbedrijf, Beverwijk
Constructeur: Adams Bouwadviesbureau, Druten
Installatieadviseur: DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Ontwerp: februari 2014 – december 2014
Uitvoering: februari 2015 – september 2016
 
01-03
2009

  Herenstraat
Woningbouw
 
  ONAANGEPAST INGEPAST

Nieuwbouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat te Amsterdam

Kort geleden is de nieuwbouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Amsterdamse binnenstad opgeleverd.Het gebouw is gesitueerd in de Herenstraat die de Keizersgracht verbindt met de Herengracht. De nieuwbouw heeft een bestaande éénlaagse bebouwing met winkels vervangen waardoor de straatwand weer volledig is gedicht.
De architectuur van de invulling sluit aan bij de schaal van de aanwezige historische bebouwing in de straat.
De 12 meter brede voorgevel is geparceleerd in 3 kleinere ‘pandjes’ die als een éénling en een tweeling zijn vormgegeven. De tweeling is van hout en de eenling is van metselwerk.
Binnen in de woningen en de winkels is juist de grote maat, het daglicht en openheid bepalend voor de sfeer.
Achter de gevel is sprake van lichte woningen met brede woonkamers aan de straat. Veel glas zorgt voor zicht op de straat en de vlakbij gelegen Keizersgracht. De entree van de woningen op de begane grond is aan weerskanten voorzien van glas.
Lopend in de smalle straat langs het gebouw lijken de winkelruimtes en de portiek één doorlopende ruimte te vormen achter de gevel. Zo krijgt de straat meer maat en zijn de winkels optimaal zichtbaar.
Op de bovenste verdieping bevindt zich een modern dakappartement met hoge binnenruimtes en een schuin dak aan de straat. Een borstweringhoge glasstrook biedt zicht op de Herenstraat en twee dakkapellen met glazen dakjes zorgen voor licht en lucht in de woonkamer.

Projectgegevens:
Project: 6 woningen en 2 winkels Herenstraat Amsterdam
Opdrachtgever: Transvastinvest BV
Architect: Rowin Petersma / Inbo
Medewerkers:Julien Kummer, Peter Nagtzaam, Ronald van Vlijmen, Gilles Trevetin
Constructeur: Raadschelders Bouwadvies BV
BVO: 870 m2 excl. buitenruimtes
Ontwerp: 2002-2006
Uitvoering: 2007-2008
Bouwkosten: 1.200.000 euro incl installaties excl.BTW
Omschrijving: 6 koopwoningen en 2 winkelruimtes

 
10-12
2009

  Herenstraat ' een stedelijk meubelstuk'
Woningbouw
 
  De jury van de Zuiderkerkprijs 2009 omschrijft het project Herenstraat (Herenstaete) als 'een op maat gemaakt stedelijk meubelstuk'.
'Met grote precisie, rekeninghoudend met alle beperkingen zijn binnen zeer beperkte afmetingen ruimtelijk aantrekkelijke woningen gemaakt, boven twee eveneens ruimtelijk interessante winkelpanden.' aldus de jury bestaande uit Hans Ibelings, Arie van der Neut en Jaqueline Tellinga.
( klik hier voor het volledige juryrapport )
 
01-06
2009

  Herenstraat op architectenweb
Woningbouw
 
  De nieuwbouw aan de Herenstraat is te zien op architectenweb
 
01-10
2003

  Jan Hanzenstraat
Woningbouw
 
  HOUDINI

Nieuwbouw en restauratie van 4 woningen aan de Jan Hanzen-straat in Amsterdam.

De Bellamybuurt in Amsterdam is historisch van groot belang. De buurt kenmerkt zich door een van oudsher grote menging van wonen en werken die nu ook nog steeds zichtbaar is en een unieke bijna dorpse sfeer tot gevolg heeft. De buurt heeft een bijzondere menging van industriële- en woongebouwen uit veel verschillende periodes. Het beeld van de buurt wordt daardoor gekenmerkt door grote schaalverschillen in architectuur, verspringende rooilijnen en bouwhoogtes, wisselende kavel-breedtes, niveauverschillen in het maaiveld, een grote levendig-heid en opvallend uiteenlopende gebouwtypes en bewoners.

Opvallend is de nog hier en daar aanwezige kleinschalige polderbebouwing die stamt uit het eind van de 19de eeuw. De historisch polderverkaveling is nog volledig in de plattegrond van de buurt afleesbaar.

De opgave betreft de restauratie van twee van zulke polder-huisjes in combinatie met de nieuwbouw van woningen. Bij analyse van de opgave en onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande huisjes te behouden bleek dat behoud alleen mogelijk zou zijn wanneer de plek optimaler zou worden gebruikt en zou worden verdicht met meer vloeroppervlak. De bestaande huisjes zijn in zeer slechte staat en een kostbare restauratie zou noodzakelijk zijn. De geldende stedenbouw-kundige randvoorwaarden maakten een eventuele verdichting mogelijk. De huidige historische waarde van de huisjes maakte sloop en volledige nieuwbouw onmogelijk.

Gekozen is daarom voor een rechtlijnig concept waarbij zwevend boven de bestaande bebouwing twee nieuwe woningen worden toegevoegd. Een stalen scherm, in de rooilijn van de belendende bebouwing, begrenst het nieuwe geheel van bestaand en nieuw.

De nieuwe toevoeging zoekt in vormgeving naar een subtiel contrast in materiaalgebruik om de bestaande huisjes in hun waarde te houden. Het nieuw toegevoegde volume is vorm-gegeven als een tweeling van woningen net als de bestaande twee pandjes. Het nieuwe ensemble bestaat in totaal uit 4 woningen met een gemiddeld oppervlak van 80 m2.

project: nieuwbouw en restauratie 4 woningen Jan Hanzestraat Amsterdam
opdrachtgever: Ben Bos Beheer BV, Lutjewinkel
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2004
constructeur: Duyts Bouwconstructies BV, Amsterdam
 
15-05
2008

  Leerpark Dordrecht
Woningbouw
 
  VERSCHIL IN VERWANTSCHAP
Gevelontwerp woningbouw Leerpark Dordrecht.

Op uitnodiging van coördinerend architect INBO Eindhoven en in samenwerking met Heijmans Vastgoed BV denken we mee over de vormgeving van een combinatiegebouw op een prominente plek in het hart van het Leerpark in Dordrecht.
Op de begane grond van het gebouw bevinden zich o.a. leerbedrijven, een bibliotheek en een uitzendbureau. Op de verdiepingen bevinden zich verschillende woningtypes gericht op het specifieke jonge karakter van het Leerpark.
Het in het oog springende hockeystick-vormige hoge gebouw wordt in zijn vormgeving gekenmerkt door een subtiel evenwicht tussen verschil en eenheid. Het grote gebouw is verdeeld in verschillende onderdelen met een eigen architectuur waardoor een kleinere schaal, aansluitend op de omgeving, zichtbaar is. Deze differentiatie is getemperd door te kiezen voor een ingehouden contrast in kleur-en materiaalgebruik.
In de luwte van het hoofdgebouw liggen aan de zuidkant twee hoven waaraan 3 woongebouwen van 3 verdiepingen zijn gesitueerd. Dit zonnige en rustige binnengebied heeft ter plaatse van het zogenaamde 'poortgebouw' direct contact met het park door een onderbreking die daar in de gevelwand is opgenomen.
In de betrokkenheid van ons bureau bij het project zullen wij ons in het bijzonder bezighouden met de verdere uitwerking van dit 'poortgebouw'.

Projectgegevens:
project: Leerpark, Dordrecht
Opdrachtgever: INBO Eindhoven i.s.m. Heijmans Vastgoed Realisatie BV
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Edina Nemeth.
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2009
Bouwkosten: 17.000.000 euro
Aannemer: Heijmans Bouw BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
26-08
2014

  Mock up van de hekwerken voor blok 9
Woningbouw
 
  Terwijl de voorbereiding van de aannemerskeuze in volle gang is beoordelen we de
mock up van de strekmetalen hekwerken voor ons plan voor blok 9 op het Zeeburgereiland.
 
18-03
2014

  Newton te zien op deArchitect.nl
Woningbouw
 
  Het Newton gebouw op het Leerpark in Dordrecht is project van de dag op deArchitect.nl.
Klik hier voor de link.
 
01-01
2009

  Nieuwbouw Herenstraat opgeleverd
Woningbouw
 
  'De gevel aan de Herenstraat zoekt op een eigentijdse manier aansluiting bij de historische context .Dit gebeurt door de specifieke keuze van de verhoudingen, de materialisering en de parcelering waardoor een nieuwe vormentaal, gebaseerd op verwantschap, ruimte krijgt'.
 
10-01
2006

  Nieuwbouw Van Lennepkade
Woningbouw
 
  In opdracht van Rembrandtpark Beheer is een voorstel gemaakt voor de nieuwbouw van 5 woningen met een restaurant aan de Jacob van Lennepkade is Amsterdam.
De bebouwing vormt de beëindiging van een indrukwekkende wand van 19e eeuwse architectuur en grenst aan een binnenhof waaraan het Fijnhouttheater en Restaurant Le Kade liggen.
De bijzondere tweezijdige orientatie van de plek wordt weerspiegeld in het ontwerp. Loodrecht op de kade is het gebouw volledig open en gemaakt van staal en glas waarachter woonruimtes en serres zijn gelegen.
De straatgevel heeft een vertikale en meer gesloten structuur van metselwerk muurdammen aansluitend bij de karakteristiek van de 19e eeuwse gevelwand.

Het plan is begin 2006 ter beoordeling bij de Gemeente ingediend.
 
13-08
2005

  Nieuwbouw van woningen
Woningbouw
 
  Onlangs is de vernieuwde bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes aan de Herenstraat in Amsterdam.

Het plan betreft de ‘vulling’ van een ‘gat’ in de bestaande gevel-wand van een smalle straat midden in de monumentale Amsterdamse binnenstad. Zoals gebruikelijk bij projecten in een dergelijke contekst staat het plan bloot aan enorme krachten en tegengestelde belangen en is de planontwikkeling daardoor een langdurig proces.

In de weerbarstige praktijk blijkt de gemeente het streven om het gaten vullen te stimuleren moelijk om te kunnen zetten in con-creet beleid. De ambitieuse en kleinere ontwikkelaars of zelf-bouwers zijn in deze de enige hoop.

Het eerste ontwerp dateert uit 2000 en is tussen twee bestemmingsplannen ‘klem’ komen te zitten en uiteindelijk een zachte dood gestorven. Het nu ingediende nieuwe plan lijkt meer kans van overleven te worden gegund en zal, deo volente rond de zomer van 2006 worden opgeleverd.

Het project wordt ontwikkeld in opdracht van Transvastinvest BV.
 
01-12
1997

  Nieuwe Keizersgracht
Woningbouw
 
  MONUMENTAAL WONEN DANKZIJ ACHTERHUIZEN

Verbouwing van 7 woningen aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam.

Het project bestond uit de verbouwing en restauratie, in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw, van twee 18e eeuwse grachtenpanden. De slechte bouwkundige staat en de noodzaak tot een efficiënter gebruik met meer woningen vormden de aanleiding voor de planvorming.

De voorhuizen zijn volledig gerestaureerd en gerenoveerd om de nieuwe woningdifferentiatie mogelijk te maken. De achterhuizen waren in zeer slechte staat en zijn als nieuwe hedendaagse gebouwtjes herbouwd. De oude volumes met de oorspronkelijke gevels zijn compromisloos teruggebouwd en vormen een historisch omhulsel van een volledig nieuw programma.
In de achterhuizen zijn alle volgens het Bouwbesluit vereiste toevoegingen aan de panden opgenomen zoals buitenruimtes, bergingen en twee gescheiden trappenhuizen. De voorhuizen konden hierdoor van voor- tot achtergevel leeg blijven met een ruime hal en een open verbinding tussen de voor- en achter-kamer. Het beeld van de nieuwe achterhuizen wordt bepaald door een invulling die zich onafhankelijk gedraagt en als een terugliggende moderne laag verschuift t.o.v. aanwezige sparingen in de ‘historische’ gevel.

project: verbouwing 2 grachtenpanden Nieuwe Keizersgracht Amsterdam tot 7 sociale huurwoningen
opdrachtgever: Woningstichting De Key
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advokaat, Mark Bangert
ontwerp: 1995-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 680.000 euro exl. BTW
aannemer: Bouwmaatschappij Buitenhuis BV, Landsmeer
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
bouwmanagement: Adviesbureau voor Beheer en Bouw, Amsterdam
in samenwerking met: Bureau Monumentenzorg Gemeente Amsterdam
 
01-07
1993

  Nieuwe Spiegelstraat
Woningbouw
 
  GROTE MAAT OP KLEINE SCHAAL

Nieuwbouw 2 woningen en bedrijfsruimte aan de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam.

De nieuwbouw vond plaats na sloop van de uit de 19e eeuw daterende oudbouw. Het oppervlak van de beschikbare kavel was slechts 60 m2 en de achtergevelrooilijn was tevens erfgrens waardoor het maken van gevelopeningen aan strenge restricties gebonden was. Het plan bestaat uit een stapeling van twee maisonnettes boven een winkelruimte aan de straat in het souterrain en de begane grond verdieping. Het kleine oppervlak en de noodzaak de woningen over twee lagen te leggen hebben de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten van het ontwerp bepaald.

Een optimaal zicht tussen de verdiepingen van de woningen onderling en het daarvoor 'opofferen' van m2-ers zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp. Een vide langs de achtergevel, waarin met een trap de beide verdiepingen van elke woning worden verbonden, maakte het mogelijk om ondanks de geldende beperkingen een groot raam te maken. De woningen zijn daardoor helder en licht.

De winkelruimte is ontworpen als een dubbelhoge ruimte die half verzonken is in de grond. De begane grondvloer is als een entresol in deze ruimte gehangen, los gehouden van de voorgevel waardoor het souterrain, met het grootste vloeroppervlak, vanaf de straat optimaal zichtbaar is. Ondanks de diepe ligging krijgt het souterrain hierdoor voldoende daglicht.

project: nieuwbouw van 2 woningen en winkelruimte
locatie: Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam
opdrachtgever: Vester BV Amsterdam
architect: Rowin Petersma
ontwerp: 1992
uitvoering: 1993
bouwkosten: 330.000 euro excl. BTW
oppervlak: 340 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: P. Meijer BV, Beverwijk
constructeur: Heijckman BV, Amsterdam
 
01-10
1996

  Quellijnstraat
Woningbouw
 
  VERANKERD IN DE 19DE EEUWSE STAD

Nieuwbouw van 31 ouderenwoningen aan de Quellijnstraat in Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit 31 sociale huurwoningen voor ouderen en ligt aan een klein plein dat wordt gevormd door de ontmoeting van twee straten in de Amsterdamse Pijp. Als visuele verbinding tussen straat en de achter het gebouw gelegen gemeenschappelijke tuin is een hoge entreehal gemaakt van waaruit alle woningen door een lift worden worden. De hal is groot genoeg om ook als ontmoetingsruimte voor de bewoners te dienen en is met het oog op die funktie ontworpen.

Aan de achterzijde bevinden zich de woningontsluitende galerijen. Deze zijn bij elke woning verbreed tot bijna 3 meter en vormen zo een tweede buitenruimte aan de tuinzijde van het gebouw. Aan de straatkant hebben alle woningen afsluitbare loggia’s.

De plattegronden kenmerken zich door ruimtelijk vormgegeven verkeersruimtes die centraal in de woning liggen waardoor sprake is van een een sterke koppeling tussen de ruimtes van de woning. Extra eisen in verband met de bewoning door ouderen hebben de woningen meer ruimtelijke kwaliteit gegeven. Op de begane grond bevinden zich woningen met een 3 meter 40 hoge verdiepingshoogte.

Het beeld van de voorgevel vertaalt op een hedendaagse manier de parcelering en verticaliteit van de 19e eeuwse straatwanden om zowel zorgvuldig als modern in de bestaande stad nieuwbouw in te voegen.

Uit 'Amsterdam Architecture 1994-1996' (Arcam / Architectura & Natura Press, 1997): 'The prospective occupants had requested spaces for communal activities and this was the starting point for the entire design. The entrance hall plays a central role and is designed as a meeting place. This high, glass atrium affords a view of both the small square at the front and the garden at the back,and so forms the transition between these two spaces. The materials used in in the hall, such as paving stones, unprocessed wood and a blue ceiling, reinforce the chararcter of a public space.'

project: nieuwbouw 57 woningen Gerard Doubuurt
lokatie 3: Quellijnstraat, Amsterdam
opdrachtgever: De Dageraad Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Liesbeth van der Pol
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert, Jolanda van der Sluis, Julia Schellhase
ontwerp: 1993-1996
uitvoering: 1995-1996
bouwkosten: 1.500.000 euro excl. BTW
aannemer: Vink Bouw, Wervershoof (Bam groep)
constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam
 
08-07
2016

  Ronald Hooft over Windkracht 9 in Parool
Woningbouw
 
  Lovende woorden en '4 sterren' van columnist Ronald Hooft afgelopen vrijdag in Het Parool over de 'bijna frivole woonblokken' Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland:
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren meewapperende hekwerken zijn van room- kleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brieven-bussen en bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'

Op dit moment wordt het dek ingericht en het interieur van de algemene ruimtes afgemaakt. De twee gebouwen worden respectievelijk eind juli en half september opgeleverd.
 
26-10
2015

  Windkracht 9 op het Zeeburgereiland
Woningbouw
 
  Gebouw A van het complex 'Windkracht 9', bij velen nog bekend onder de naam 'Blok 9',
is op hoogte ! Het naastgelegen gebouw B schiet ook de grond uit bereikt over 8 weken het hoogste punt.