Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
15-07
2016

  'Windkracht 9' bijna klaar !
Woningbouw
 
  Het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland is bijna klaar. Het laagste van de twee gebouwen is vlak voor de zomer opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun woning betrokken. Half september zal het hoge gebouw af zijn waarmee weer een volgende stap is gezet in de transformatie van het Zeeburgereiland tot een veelkleurig nieuw woongebied van Amsterdam.
 
01-05
2003

  Admiraal de Ruyterweg
Woningbouw
 
  NIET DOORBOUWEN MAAR OPBOUWEN

Opbouw van 5 woningen op bestaande bebouwing aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam.

De bestaande bebouwing is één van de mooiste voorbeelden van de architectuur uit de jaren 1920 tot 1940 aan de Admiraal de Ruyterweg. Het gebouw dateert uit 1926 en is ontworpen door architect Beuks.

Het ontwerp is gemaakt in een tijd dat in Amsterdam een levendige discussie gaande is over het welstandsbeleid ten aan-zien van het bouwen op bestaande bebouwing. Dit ontwerp is gemaakt in de overtuiging dat opbouwen in veel gevallen kan en mogelijk moet zijn mits een zeer zorgvuldige en lokatiespecifieke werkwijze wordt gekozen. Aan het ontwerp is een zorgvuldige analyse van het bestaande gebouw voorafgegaan. De stad is gebaat bij de mogelijkheid om een nieuwe laag van deze tijd aan bestaande woningen toe te kunnen voegen.

Uitgangspunt voor het ontwerp van de opbouwen is het zoeken naar contrast met de bestaande bebouwing. Basis voor het ontwerp is de opvatting is dat het sterke beeld van het gebouw geen concurrentie mag ondervinden van een nieuwe opbouw en daarom in alle opzichten moet contrasteren. Zo laat het contrast niet alleen de bestaande kwaliteiten in zijn waarde maar versterkt ze ook.

Resutaat is een volledig van glas, aluminium en staal gemaakte opbouw die t.o.v. de voorgevel 1,70 meter is teruggelegd om de bestaande gevel met de opvallende schoorstenen de vrije ruimte te geven. De opbouw kent geen voor- of achterkant en is rondom identiek gedetailleerd. De gevel heeft een gelaagde opbouw van aluminium puien waarvoor stalen zonne- en privacyscherm hangen die een onvoorspelbaar en onregelmatig beeld geven in contrast met de als vijfling vormgegeven regelmatige gevel-opbouw van het bestaande gebouw.

project: opbouw van 5 woningen op bestaande woningen aan de Admiraal de Ruyterweg te Amsterdam
opdrachtgever: Ben Bos Beheer BV, Lutjewinkel
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Inge Brouwer, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2004
oppervlak: 350 m2 bruto vloeroppervlak
constructeur: Duyts Bouwconstructies BV, Amsterdam
 
15-06
1997

  Albert Cuypstraat
Woningbouw
 
  MARKTGERICHTE SCHAKELING VAN WONINGEN

Nieuwbouw van 14 woningen aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit twee- en driekamerwoningen voor star-ters op de woningmarkt (sociale huur) en ligt aan de drukke en levendige Albert Cuypstraat waar dagelijks markt wordt gehouden. De stedelijke structuur en randvoorwaarden worden bepaald door ondiepe en donkere binnenterreinen binnen gesloten bouwblokken.

De Albert Cuypstraat is breed en is noord-zuid georiënteerd waardoor de lokatie voor nieuwbouw gekenmerkt werd door een groot verschil tussen voor- en achterkant: aan de achterkant bijna zonder ruimte tussen de achtergevelrooilijn en de tegen-over gelegen bebouwing en georiënteerd op het noorden en aan de voorzijde georiënteerd op het zuiden en de markt met veel ruimte en licht.

Dit grote verschil in kwaliteit heeft geleid tot een schakeling van 7 woningen per portiek die maximale ruimtelijkheid en openheid bieden met dubbelhoge en dubbelbrede woonkamers aan de markt. De gevel aan de Albert Cuypstraat vertaalt de verticaliteit van de 19de eeuwse straatwand tot een hedendaags en nieuw beeld in de stad.

Uit 'Formats for living, Contemporary floor plans in Amsterdam' (Arcam / Architectura & Natura Press, 2000) by Han Michel:
'Rowin Petersma and Liesbeth van der Pol made a design for the Albert Cuypstraat that is perhaps not innovative typologically; nevertheless it is very attractive and in a sense without pre-cedent. The double-height living room in particular is unusual. Its value cannot de defined in traditional utility criteria, but even so such a spatial enhancement is evidently perlocating through to the social rental sector.'

project: nieuwbouw 57 woningen Gerard Doubuurt
lokatie 1: Albert Cuypstraat, Amsterdam
opdrachtgever: De Dageraad Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Liesbeth van der Pol
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert, Jolanda van der Sluis en Julia Schellhase
ontwerp: 1993-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 800.000 euro excl. BTW
aannemer: Vink Bouw, Wervershoof (Bam groep)
constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam.
 
05-02
2016

  Bouw Blok 9 op Zeeburgereiland gaat hard
Woningbouw
 
  Na het dichten van de gevels van gebouw A zijn vrijwel alle balkons en de hekwerken geplaatst. Het beeld van de golvende balkons rondom het gebouw wordt zichtbaar. Alle woningen, waarvan de meeste in twee richtingen uitzicht hebben over het eiland en het water, hebben brede buitenruimtes die vanuit alle kamers bereikbaar zijn. Overal stap je naar buiten waardoor elke kamer groter lijkt en zicht richt op het weidse waterrijke uitzicht rondom.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gevels van het hogere gebouw B, de grotere broer van gebouw A.
 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Woningbouw
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
20-08
2014

  Definitief ontwerp Blok 9 Zeeburg gereed
Woningbouw
 
  In opdracht van de Alliantie hebben we net voor de bouwvak het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van 110 huurwoningen op het Zeeburgereiland in Amsterdam afgerond. Als een tweeling staan de gebouwen om een half omsloten daktuin op de onder de gebouwen gelegen parkeergarage. De 2 gebouwen hebben een gelede vorm met verspringende bouwhoogtes van 4 tot 8 bouwlagen.

Alle woningen zijn breed en ondiep met grote schuifpuien die uitzicht bieden op de wijdse en waterrijke omgeving en toegang geven tot woningbrede balkons. Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de balkons die als scheepsdekken om de gevels van de gebouwen golven en het contact met de vrije ruimte en het uitzicht rondom verbeelden. De woningen op de begane grond hebben Amsterdamse stoepen die een meter zijn verhoogd ten opzicht van de straat waardoor de bewoners voldoende privacy hebben. De bouw van blok 9 zal begin september worden aanbesteed en na de zomer van 2016 zal blok 9 bewoond zijn.

De toekomstige bewoners zullen de komende tijd betrokken worden bij de definitieve indeling van de woningen en de verdere uitwerking van de inrichting van de daktuin en de openbare ruimte rondom de gebouwen.

Team: Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Niels Koopman, Max Leemans, Sebastiaan Huf, Xinghua Zu.
 
28-02
2014

  Geselecteerd voor blok 9 Zeeburgereiland
Woningbouw
 
  In opdracht van De Alliantie zal Inbo begin maart starten met het maken van een ontwerp voor woningbouw van blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
De toekomstige bewoners zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen voor de ongeveer 90 woningen. Op dit moment zijn op het Zeeburgereiland aan de noordkant verschillende particuliiere woonhuizen in aanbouw en is onlangs een basisschool opgeleverd.
Het project is onderdeel van de realisering van in totaal 450 woningen waarvoor de Alliantie onlangs een overeenkomst sloot met de Gemeente Amsterdam.
Het Zeeburgereiland is geen onbekend gebied voor Inbo dat eerder Benzinestation Kriterion en het Park en Ride Terrein Zeeburg daar realiseerde.
Team Inb: Tako Postma, Rowin Petersma en XingHua Zu.
 
11-11
2016

  Golvende balkons en dansende ramen
Woningbouw
 
  Onlangs is het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland opgeleverd. De 110 woningen, verdeeld over twee compacte gebouwen, zijn gerealiseerd in opdracht van de Alliantie en maken onderdeel uit van het versnellingsprogramma waarin op dit moment zo een 450 woningen op het eiland de grond uitschieten. Windkracht 9 bestaat uit 110 sociale en middensegment huurwoningen van 50 tot 79 m2.
De twee compacte gebouwen van 'Windkracht 9' zijn ‘broertjes' van elkaar en staan op een intieme manier rondom een iets verhoogde openbare daktuin op een parkeergarage. In bouwhoogte reageren ze op de verschillende kanten van de lokatie. Het gebouw grenzend aan een grote stedelijke groene ruimte met sportvelden is het hoogst en afhankelijk van de oriëntatie en positie varïeert de bouwhoogte van de koppen van de gebouwen. De straat en de daktuin zijn als één continue openbare ruimte ontworpen en masten met windzakken markeren de toegangen tot de daktuin.
Het woonprogramma en de woningtypes zijn ontwikkeld in samenspraak met toekomstige bewoners en de architectuur van de gebouwen reageert op de bijzondere kenmerken van het Zeeburgereiland : een plek met wijds uitzicht over het water en de omgeving, de wind en Hollandse luchten. Een plek waar je onderdeel bent van de stad maar ook van het open waterrijke landschap om je heen. De gebouwen zijn daarom alzijdig met veel woningen die op de hoeken liggen. De woningen zijn breed en ondiep en hebben allemaal een balkon over de volle breedte van de woning. Grote schuifpuien, die op verschillende hoogtes over de gevel dansen, geven vanuit alle kamers toegang tot de balkons en de stoepen aan de straat. Zo zijn de woningen optimaal op de indrukwekkende en waterrijke omgeving geörienteerd en voel je je overal verbonden met buiten.
Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de rondgaande wit-betonnen balkons, waarvan de witte strekmetalen hekken om de gevels golven en een scherp contrast vormen met het donkergrijze metselwerk van de gevels. Ter plaatse van de gebouw-entrees vouwt het metaal zich als luifel om de balkons en tegen de gevel. De begane grond woningen liggen door de aanwezigheid van de parkeergarage een meter opgetild boven het staatniveau. Door dit hoogteverschil en de aangrenzende Amsterdamse stoepen van donker metselwerk hebben de woningen een prettige privacy ten opzichte van de straat en krijgen de gebouwen een stoere uitstraling.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: de Alliantie, Amsterdam
Ontwerp: Inbo i.s.m. Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Projectarchitecten: Rowin Petersma en Tako Postma
Medewerkers: Ben Kneppers, Niels Koopman, Frans Timmers en Xinghua Zu
Aannemer: Smits Bouwbedrijf, Beverwijk
Constructeur: Adams Bouwadviesbureau, Druten
Installatieadviseur: DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Ontwerp: februari 2014 – december 2014
Uitvoering: februari 2015 – september 2016
 
01-03
2009

  Herenstraat
Woningbouw
 
  ONAANGEPAST INGEPAST

Nieuwbouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat te Amsterdam

Kort geleden is de nieuwbouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Amsterdamse binnenstad opgeleverd.Het gebouw is gesitueerd in de Herenstraat die de Keizersgracht verbindt met de Herengracht. De nieuwbouw heeft een bestaande éénlaagse bebouwing met winkels vervangen waardoor de straatwand weer volledig is gedicht.
De architectuur van de invulling sluit aan bij de schaal van de aanwezige historische bebouwing in de straat.
De 12 meter brede voorgevel is geparceleerd in 3 kleinere ‘pandjes’ die als een éénling en een tweeling zijn vormgegeven. De tweeling is van hout en de eenling is van metselwerk.
Binnen in de woningen en de winkels is juist de grote maat, het daglicht en openheid bepalend voor de sfeer.
Achter de gevel is sprake van lichte woningen met brede woonkamers aan de straat. Veel glas zorgt voor zicht op de straat en de vlakbij gelegen Keizersgracht. De entree van de woningen op de begane grond is aan weerskanten voorzien van glas.
Lopend in de smalle straat langs het gebouw lijken de winkelruimtes en de portiek één doorlopende ruimte te vormen achter de gevel. Zo krijgt de straat meer maat en zijn de winkels optimaal zichtbaar.
Op de bovenste verdieping bevindt zich een modern dakappartement met hoge binnenruimtes en een schuin dak aan de straat. Een borstweringhoge glasstrook biedt zicht op de Herenstraat en twee dakkapellen met glazen dakjes zorgen voor licht en lucht in de woonkamer.

Projectgegevens:
Project: 6 woningen en 2 winkels Herenstraat Amsterdam
Opdrachtgever: Transvastinvest BV
Architect: Rowin Petersma / Inbo
Medewerkers:Julien Kummer, Peter Nagtzaam, Ronald van Vlijmen, Gilles Trevetin
Constructeur: Raadschelders Bouwadvies BV
BVO: 870 m2 excl. buitenruimtes
Ontwerp: 2002-2006
Uitvoering: 2007-2008
Bouwkosten: 1.200.000 euro incl installaties excl.BTW
Omschrijving: 6 koopwoningen en 2 winkelruimtes

 
10-12
2009

  Herenstraat ' een stedelijk meubelstuk'
Woningbouw
 
  De jury van de Zuiderkerkprijs 2009 omschrijft het project Herenstraat (Herenstaete) als 'een op maat gemaakt stedelijk meubelstuk'.
'Met grote precisie, rekeninghoudend met alle beperkingen zijn binnen zeer beperkte afmetingen ruimtelijk aantrekkelijke woningen gemaakt, boven twee eveneens ruimtelijk interessante winkelpanden.' aldus de jury bestaande uit Hans Ibelings, Arie van der Neut en Jaqueline Tellinga.
( klik hier voor het volledige juryrapport )
 
01-06
2009

  Herenstraat op architectenweb
Woningbouw
 
  De nieuwbouw aan de Herenstraat is te zien op architectenweb
 
25-09
2009

  In voorselectie Zuiderkerkprijs 2009
Woningbouw
 
  Het project Herenstraat is door een jury onder voorzitterschap van Hans Ibelings voorgeselecteerd voor de Zuiderkerkprijs 2009. Half december zal bekend gemaakt worden welke van de 13 projecten genomineerd zullen worden en welk project met de prijs naar huis gaat.
Meer informatie over het project Herenstraat is te vinden onder 'woningen en woonhuizen'.
 
01-10
2003

  Jan Hanzenstraat
Woningbouw
 
  HOUDINI

Nieuwbouw en restauratie van 4 woningen aan de Jan Hanzen-straat in Amsterdam.

De Bellamybuurt in Amsterdam is historisch van groot belang. De buurt kenmerkt zich door een van oudsher grote menging van wonen en werken die nu ook nog steeds zichtbaar is en een unieke bijna dorpse sfeer tot gevolg heeft. De buurt heeft een bijzondere menging van industriële- en woongebouwen uit veel verschillende periodes. Het beeld van de buurt wordt daardoor gekenmerkt door grote schaalverschillen in architectuur, verspringende rooilijnen en bouwhoogtes, wisselende kavel-breedtes, niveauverschillen in het maaiveld, een grote levendig-heid en opvallend uiteenlopende gebouwtypes en bewoners.

Opvallend is de nog hier en daar aanwezige kleinschalige polderbebouwing die stamt uit het eind van de 19de eeuw. De historisch polderverkaveling is nog volledig in de plattegrond van de buurt afleesbaar.

De opgave betreft de restauratie van twee van zulke polder-huisjes in combinatie met de nieuwbouw van woningen. Bij analyse van de opgave en onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande huisjes te behouden bleek dat behoud alleen mogelijk zou zijn wanneer de plek optimaler zou worden gebruikt en zou worden verdicht met meer vloeroppervlak. De bestaande huisjes zijn in zeer slechte staat en een kostbare restauratie zou noodzakelijk zijn. De geldende stedenbouw-kundige randvoorwaarden maakten een eventuele verdichting mogelijk. De huidige historische waarde van de huisjes maakte sloop en volledige nieuwbouw onmogelijk.

Gekozen is daarom voor een rechtlijnig concept waarbij zwevend boven de bestaande bebouwing twee nieuwe woningen worden toegevoegd. Een stalen scherm, in de rooilijn van de belendende bebouwing, begrenst het nieuwe geheel van bestaand en nieuw.

De nieuwe toevoeging zoekt in vormgeving naar een subtiel contrast in materiaalgebruik om de bestaande huisjes in hun waarde te houden. Het nieuw toegevoegde volume is vorm-gegeven als een tweeling van woningen net als de bestaande twee pandjes. Het nieuwe ensemble bestaat in totaal uit 4 woningen met een gemiddeld oppervlak van 80 m2.

project: nieuwbouw en restauratie 4 woningen Jan Hanzestraat Amsterdam
opdrachtgever: Ben Bos Beheer BV, Lutjewinkel
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2004
constructeur: Duyts Bouwconstructies BV, Amsterdam
 
15-05
2008

  Leerpark Dordrecht
Woningbouw
 
  VERSCHIL IN VERWANTSCHAP
Gevelontwerp woningbouw Leerpark Dordrecht.

Op uitnodiging van coördinerend architect INBO Eindhoven en in samenwerking met Heijmans Vastgoed BV denken we mee over de vormgeving van een combinatiegebouw op een prominente plek in het hart van het Leerpark in Dordrecht.
Op de begane grond van het gebouw bevinden zich o.a. leerbedrijven, een bibliotheek en een uitzendbureau. Op de verdiepingen bevinden zich verschillende woningtypes gericht op het specifieke jonge karakter van het Leerpark.
Het in het oog springende hockeystick-vormige hoge gebouw wordt in zijn vormgeving gekenmerkt door een subtiel evenwicht tussen verschil en eenheid. Het grote gebouw is verdeeld in verschillende onderdelen met een eigen architectuur waardoor een kleinere schaal, aansluitend op de omgeving, zichtbaar is. Deze differentiatie is getemperd door te kiezen voor een ingehouden contrast in kleur-en materiaalgebruik.
In de luwte van het hoofdgebouw liggen aan de zuidkant twee hoven waaraan 3 woongebouwen van 3 verdiepingen zijn gesitueerd. Dit zonnige en rustige binnengebied heeft ter plaatse van het zogenaamde 'poortgebouw' direct contact met het park door een onderbreking die daar in de gevelwand is opgenomen.
In de betrokkenheid van ons bureau bij het project zullen wij ons in het bijzonder bezighouden met de verdere uitwerking van dit 'poortgebouw'.

Projectgegevens:
project: Leerpark, Dordrecht
Opdrachtgever: INBO Eindhoven i.s.m. Heijmans Vastgoed Realisatie BV
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Edina Nemeth.
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2009
Bouwkosten: 17.000.000 euro
Aannemer: Heijmans Bouw BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
26-08
2014

  Mock up van de hekwerken voor blok 9
Woningbouw
 
  Terwijl de voorbereiding van de aannemerskeuze in volle gang is beoordelen we de
mock up van de strekmetalen hekwerken voor ons plan voor blok 9 op het Zeeburgereiland.
 
20-12
2012

  Newton in Leerpark Dordrecht klaar
Woningbouw
 
  Het nieuwbouwproject Newton in het Leerpark in Dordrecht, bestaande uit 123 woningen, bedrijfsruimtes en parkeervoozieningen is eind vorig jaar opgeleverd.
Inbo won in 2007 een prijsvraag voor het ontwerp van het combinatiegebouw in het hart van het Leerpark, een nieuwe uitbreiding van Dordrecht waar wonen, werken, ondernemen en leren centraal staan. Op verzoek van Inbo zijn destijds Frank van der Vecht en Rowin Petersma als externe architecten bij het project betrokken om een grotere diversiteit in de architectuur te realiseren en meer verschillende handschriften in het beeld van het gebouw zichtbaar te maken. Dit was een logisch gevolg van de door West 8 vastgestelde beeldkwaliteit van het plan: geen grote eenvormige blokken maar gebouwen die zich tonen als een reeks van panden naast elkaar waardoor een kleinere en meer menselijke schaal in het gebied ontstaat.
Rowin Petersma heeft het ontwerp gemaakt van het in het midden van het gebouw gelegen pand met gebouwdelen aan weerskanten van een grote opening die het
park verbindt met de groene binnenhof.
 
01-11
2013

  Newton Leerpark Dordrecht
Woningbouw
 
  Newton is een combinatiegebouw in het centrum van Leerpark te Dordrecht. Het combinatiegebouw bestaat uit compacte appartementen, bedrijfsruimten en een stallinggarage. Leerpark is een vooruitstrevend cluster van woningen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Leren, ondernemen, wonen, werken en ontspannen staan daarbij centraal. Die inspirerende combinatie van functies in ‘Leerpark Dordrecht’ vroeg om vernieuwende gebiedsontwikkeling en bijzondere architectuur.

Voor het afwisselende gevelbeeld van het grote woonvolume nodigde Inbo Rowin Petersma en Frank van der Vecht uit voor een samenwerking. Ieder ontwierp een geveldeel in het eigen handschrift, waarmee het gebouw kleinschaliger oogt en een stadse uitstraling krijgt. In de plint komt achter de verschillende puien maatschappelijke bedrijvigheid, zoals een bibliotheek, een jongerenuitzendbureau en leerbedrijven. Dat zijn winkeltjes die door scholieren zelf gerund worden. Het wordt een levendig stukje stad. Ondernemend jong Dordrecht kan zich hier volop ontwikkelen.

Inbo heeft naast het ontwerp ook de bouwkundige uitwerking van het definitief ontwerp, de aanvraag voor bouwvergunning en het afronden van de contractstukken verzorgd. Ook zijn de werktekeningen gemaakt, gaven wij esthetische begeleiding tijdens de bouwvoorbereiding en is het bouwkundig bestek geschreven.
In opdracht van Woonbron Ontwikkelbedrijf heeft Inbo ook de verkooptekeningen van de 69 koopwoningen en de verhuurtekeningen van de commerciële ruimten gemaakt, dit aangevuld met een technische omschrijving voor de verkoopbrochure. De totale bouw heeft twee jaar geduurd en is eind 2012 opgeleverd.
 
18-03
2014

  Newton te zien op deArchitect.nl
Woningbouw
 
  Het Newton gebouw op het Leerpark in Dordrecht is project van de dag op deArchitect.nl.
Klik hier voor de link.
 
20-05
2015

  Nieuwbouw Blok 9 komt de grond uit
Woningbouw
 
  Vandaag is de eerste wand gestort van de nieuwbouw van Blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het woningbouwproject omvat 110 woningen in de sociale en middensegment huur en wordt gebouwd in opdracht van De Alliantie. Het gebouw vormt straks een onderdeel van de ruim 600 woningen die de Alliantie in samenwerking met andere marktpartijen zal bouwen in deze nieuwe buurt van Amsterdam.
 
01-01
2009

  Nieuwbouw Herenstraat opgeleverd
Woningbouw
 
  'De gevel aan de Herenstraat zoekt op een eigentijdse manier aansluiting bij de historische context .Dit gebeurt door de specifieke keuze van de verhoudingen, de materialisering en de parcelering waardoor een nieuwe vormentaal, gebaseerd op verwantschap, ruimte krijgt'.
 
10-01
2006

  Nieuwbouw Van Lennepkade
Woningbouw
 
  In opdracht van Rembrandtpark Beheer is een voorstel gemaakt voor de nieuwbouw van 5 woningen met een restaurant aan de Jacob van Lennepkade is Amsterdam.
De bebouwing vormt de beëindiging van een indrukwekkende wand van 19e eeuwse architectuur en grenst aan een binnenhof waaraan het Fijnhouttheater en Restaurant Le Kade liggen.
De bijzondere tweezijdige orientatie van de plek wordt weerspiegeld in het ontwerp. Loodrecht op de kade is het gebouw volledig open en gemaakt van staal en glas waarachter woonruimtes en serres zijn gelegen.
De straatgevel heeft een vertikale en meer gesloten structuur van metselwerk muurdammen aansluitend bij de karakteristiek van de 19e eeuwse gevelwand.

Het plan is begin 2006 ter beoordeling bij de Gemeente ingediend.
 
01-12
1997

  Nieuwe Keizersgracht
Woningbouw
 
  MONUMENTAAL WONEN DANKZIJ ACHTERHUIZEN

Verbouwing van 7 woningen aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam.

Het project bestond uit de verbouwing en restauratie, in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw, van twee 18e eeuwse grachtenpanden. De slechte bouwkundige staat en de noodzaak tot een efficiënter gebruik met meer woningen vormden de aanleiding voor de planvorming.

De voorhuizen zijn volledig gerestaureerd en gerenoveerd om de nieuwe woningdifferentiatie mogelijk te maken. De achterhuizen waren in zeer slechte staat en zijn als nieuwe hedendaagse gebouwtjes herbouwd. De oude volumes met de oorspronkelijke gevels zijn compromisloos teruggebouwd en vormen een historisch omhulsel van een volledig nieuw programma.
In de achterhuizen zijn alle volgens het Bouwbesluit vereiste toevoegingen aan de panden opgenomen zoals buitenruimtes, bergingen en twee gescheiden trappenhuizen. De voorhuizen konden hierdoor van voor- tot achtergevel leeg blijven met een ruime hal en een open verbinding tussen de voor- en achter-kamer. Het beeld van de nieuwe achterhuizen wordt bepaald door een invulling die zich onafhankelijk gedraagt en als een terugliggende moderne laag verschuift t.o.v. aanwezige sparingen in de ‘historische’ gevel.

project: verbouwing 2 grachtenpanden Nieuwe Keizersgracht Amsterdam tot 7 sociale huurwoningen
opdrachtgever: Woningstichting De Key
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advokaat, Mark Bangert
ontwerp: 1995-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 680.000 euro exl. BTW
aannemer: Bouwmaatschappij Buitenhuis BV, Landsmeer
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
bouwmanagement: Adviesbureau voor Beheer en Bouw, Amsterdam
in samenwerking met: Bureau Monumentenzorg Gemeente Amsterdam
 
01-07
1993

  Nieuwe Spiegelstraat
Woningbouw
 
  GROTE MAAT OP KLEINE SCHAAL

Nieuwbouw 2 woningen en bedrijfsruimte aan de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam.

De nieuwbouw vond plaats na sloop van de uit de 19e eeuw daterende oudbouw. Het oppervlak van de beschikbare kavel was slechts 60 m2 en de achtergevelrooilijn was tevens erfgrens waardoor het maken van gevelopeningen aan strenge restricties gebonden was. Het plan bestaat uit een stapeling van twee maisonnettes boven een winkelruimte aan de straat in het souterrain en de begane grond verdieping. Het kleine oppervlak en de noodzaak de woningen over twee lagen te leggen hebben de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten van het ontwerp bepaald.

Een optimaal zicht tussen de verdiepingen van de woningen onderling en het daarvoor 'opofferen' van m2-ers zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp. Een vide langs de achtergevel, waarin met een trap de beide verdiepingen van elke woning worden verbonden, maakte het mogelijk om ondanks de geldende beperkingen een groot raam te maken. De woningen zijn daardoor helder en licht.

De winkelruimte is ontworpen als een dubbelhoge ruimte die half verzonken is in de grond. De begane grondvloer is als een entresol in deze ruimte gehangen, los gehouden van de voorgevel waardoor het souterrain, met het grootste vloeroppervlak, vanaf de straat optimaal zichtbaar is. Ondanks de diepe ligging krijgt het souterrain hierdoor voldoende daglicht.

project: nieuwbouw van 2 woningen en winkelruimte
locatie: Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam
opdrachtgever: Vester BV Amsterdam
architect: Rowin Petersma
ontwerp: 1992
uitvoering: 1993
bouwkosten: 330.000 euro excl. BTW
oppervlak: 340 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: P. Meijer BV, Beverwijk
constructeur: Heijckman BV, Amsterdam
 
01-10
1996

  Quellijnstraat
Woningbouw
 
  VERANKERD IN DE 19DE EEUWSE STAD

Nieuwbouw van 31 ouderenwoningen aan de Quellijnstraat in Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit 31 sociale huurwoningen voor ouderen en ligt aan een klein plein dat wordt gevormd door de ontmoeting van twee straten in de Amsterdamse Pijp. Als visuele verbinding tussen straat en de achter het gebouw gelegen gemeenschappelijke tuin is een hoge entreehal gemaakt van waaruit alle woningen door een lift worden worden. De hal is groot genoeg om ook als ontmoetingsruimte voor de bewoners te dienen en is met het oog op die funktie ontworpen.

Aan de achterzijde bevinden zich de woningontsluitende galerijen. Deze zijn bij elke woning verbreed tot bijna 3 meter en vormen zo een tweede buitenruimte aan de tuinzijde van het gebouw. Aan de straatkant hebben alle woningen afsluitbare loggia’s.

De plattegronden kenmerken zich door ruimtelijk vormgegeven verkeersruimtes die centraal in de woning liggen waardoor sprake is van een een sterke koppeling tussen de ruimtes van de woning. Extra eisen in verband met de bewoning door ouderen hebben de woningen meer ruimtelijke kwaliteit gegeven. Op de begane grond bevinden zich woningen met een 3 meter 40 hoge verdiepingshoogte.

Het beeld van de voorgevel vertaalt op een hedendaagse manier de parcelering en verticaliteit van de 19e eeuwse straatwanden om zowel zorgvuldig als modern in de bestaande stad nieuwbouw in te voegen.

Uit 'Amsterdam Architecture 1994-1996' (Arcam / Architectura & Natura Press, 1997): 'The prospective occupants had requested spaces for communal activities and this was the starting point for the entire design. The entrance hall plays a central role and is designed as a meeting place. This high, glass atrium affords a view of both the small square at the front and the garden at the back,and so forms the transition between these two spaces. The materials used in in the hall, such as paving stones, unprocessed wood and a blue ceiling, reinforce the chararcter of a public space.'

project: nieuwbouw 57 woningen Gerard Doubuurt
lokatie 3: Quellijnstraat, Amsterdam
opdrachtgever: De Dageraad Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Liesbeth van der Pol
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert, Jolanda van der Sluis, Julia Schellhase
ontwerp: 1993-1996
uitvoering: 1995-1996
bouwkosten: 1.500.000 euro excl. BTW
aannemer: Vink Bouw, Wervershoof (Bam groep)
constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam
 
08-07
2016

  Ronald Hooft over Windkracht 9 in Parool
Woningbouw
 
  Lovende woorden en '4 sterren' van columnist Ronald Hooft afgelopen vrijdag in Het Parool over de 'bijna frivole woonblokken' Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland:
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren meewapperende hekwerken zijn van room- kleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brieven-bussen en bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'

Op dit moment wordt het dek ingericht en het interieur van de algemene ruimtes afgemaakt. De twee gebouwen worden respectievelijk eind juli en half september opgeleverd.
 
14-04
2007

  Start bouw Herenstraat
Woningbouw
 
  Begin februari 2007 zal gestart worden met de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat in Amsterdam. Na een lange voorbereidingstijd en veel vertraging die bijna inherent lijkt aan het bouwen in de complexe Amsterdamse binnenstad zal in opdracht van Transvastinvest BV de huidige bebouwing worden gesloopt en plaats maken voor de nieuwbouw.

Van Westen en Bakker uit Westwoud is de bouwer die het project logistiek zal combineren met een ander project op de hoek van de Herengracht en de Herenstraat dat nu in aanbouw is.

Het ontwerp is onaangepast aangepast en bestaat uit een tweeling en éénling deel waarvan de gevels elk op een eigen manier zijn vormgegeven en er sprake lijkt te zijn van twee verschillende panden.

Het tweelingdeel bestaat volledig uit licht gekleurde houten puien met een ‘klassieke’ tweedeling. Op de verdiepingen vormen de puien de buitenste huid waarachter gestapelde schuifpuien de werkelijke scheiding binnen-buiten vormen. De bovenste verdieping is vormgegeven als een zinken schuine kap met kapellen waarvan de daken van glas zijn gemaakt. De éénling is van metselwerk met vertikale ramen als tweedeling. De penant tussen de ramen is a.h.w. gecontramald en is een glasstrook die 30 centimeter terugspringt.

De oplevering wordt verwacht in december 2007.
 
01-05
2012

  Start DO Schinkelhaven
Woningbouw
 
  Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp is kort geleden gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp van Zorgcentrum Schinkelhaven in Amsterdam.
Het project bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor dementerende ouderen en gemeenschappelijke voorzieningen en zorgfuncties voor de bewoners én de buurt. Opdrachtgever is zorginsteling Puur Zuid. Het team van Inbo bestaat behalve uit Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Wilco van Oosten en Jop Alberts.
 
21-11
2003

  Voorbereiding Jan Hanzenstraat van start
Woningbouw
 
  Bouwvoorbereiding voor de restauratie en nieuwbouw van 4 woningen gestart.

Het project combineert de restauratie van 2 polderhuisjes met de nieuwbouw van 2 woningen die vrij boven de bestaande bebouwing zijn gehangen.
De typerende verspringende rooilijn wordt in het plan aangegrepen voor het maken van een voorruimte voor een terras en een trap die de nieuwe woningen ontsluit.
De aanwezige, als een tweeling, vormgegeven huisjes krijgen een antwoord in een hedendaags en contrastrijk vormgegeven nieuwe tweeling.
De toevoeging van het nieuwe woonoppervlak maakt de handhaving en de restauratie van de aanwezige gebouwen aan de straat en op het binnenterrein mogelijk.

De opdrachtgever is Ben Bos Beheer BV uit Lutjewinkel.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin.
 
26-10
2015

  Windkracht 9 op het Zeeburgereiland
Woningbouw
 
  Gebouw A van het complex 'Windkracht 9', bij velen nog bekend onder de naam 'Blok 9',is op hoogte ! Het naastgelegen gebouw B schiet ook de grond uit bereikt over 8 weken het hoogste punt.
 
10-10
2014

  Winst in Huizen !
Woningbouw
 
  Nadat we in februari samen met Slokker hadden meegedaan aan een selectie voor de herontwikkeling van het Koningin Wilhelmina Terrein in Huizen,hebben we deze week gehoord dat ons plan door de Gemeente is geselecteerd. Ons plan heeft als enige het bestaande schoolgebouw behouden waarin woningen voor ouderen zullen worden gemaakt. Samen met een strook nieuwe verandawoningen vormt de bestaande school straks een intiem hofje in de schaal van de dorpse bebouwing eromheen.
De lange stilte na indiening van ons plan hield verband met de verkiezingen afgelopen maart en de financiele en politieke afweging die de gemeente over herontwikkeling van het KWS terrein heeft moeten maken. Maandag 29 september jl. heeft de Gemeenteraad unaniem gekozen voor behoud van de oude school.
 
01-04
2013

  Zorggebouw ' Schinkelhaven'
Woningbouw
 
  Weids en intiem wonen midden in de stad

In opdracht van Puur Zuid is kort geleden de bouwvoorbereiding afgerond voor het zorggebouw ‘Schinkelhaven’ aan de Schinkelkade in Amsterdam waarin ouderenwoningen en voorzieningen voor de buurt een plek zullen krijgen. Het gebouw ligt aan de rand van de 19e eeuwse Schinkelbuurt, aan één zijde begrensd door een rustige en besloten straat en aan de andere zijde prachtig gelegen aan de lichte en open ruimte van de Schinkelkade. De bijzondere combinatie van besloten en open vormden de aanleiding voor het plan waarin het gebouw de bewoners en gebruikers zowel rust en geborgenheid als stadse levendigheid biedt.

Het programma bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor elk 13 dementerende ouderen en gemeenschappelijke- en buurtvoorzieningen. De zorgwoningen, waarin bewoners grotendeels zelfstandig kunnen wonen, liggen aan de kade en de groepswoningen liggen meer besloten aan de straat met voorzieningen en ruime gangen aan de binnenhof. De binnenhof heeft een slingerende glazen gevel waardoor vanuit alle delen van het gebouw het groene binnenterrein te zien is en zorgt voor licht en contact met buiten.

Op de hoek, waar straat en kade samenkomen, is het gebouw volledig open en vormen serres met gezamelijke woonkamers voor de bewoners de ruimtelijke verbinding tussen de hof en het indrukwekkende uitzicht over het water. Zo profiteren alle bewoners van de intimiteit van de hof en de weidsheid van de Schinkelkade.
Op de begane grond bevinden zich verschillende gemeenschappelijke functies zoals een café, een restaurant en maatschappelijke dienstverlening die zowel voor de bewoners als de buurt bestemd zijn. Op grote diepe zitbanken, binnen én buiten, drinken bewoners en bezoekers straks samen een kop koffie in de zon. Zo wordt Schinkelhaven een gebouw waar bewoners en buurt elkaar ontmoeten; levendig en geborgen tegelijk.

Inbo voert de opdracht uit als total-engineer in samenwerking met Van Rossum en Hiensch Engineering. De verwachting is dat er in september gestart zal worden met de bouw en dat het nieuwe Schinkelhaven in het najaar van 2014 klaar zal zijn.

Team : Tako Postma, Rowin Petersma, Frans Timmers, Wilco van Oosten, Jop Alberts, Niels Koopman en Peter van Ombergen.