Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
22-05
2019

  Kantoor Lucas Bols op Architectenweb
Interieur
 
  Voor het artikel klik hier
 
01-04
2019

  Vernieuwbouw Slotermeerschool Amsterdam
Interieur
 
  Na een periode waarin nog de laatste hand is gelegd aan de inrichting van de speelpleinen en de laatste puntjes op de ‘i’ zijn gezet wat betreft de inrichting sinds de opening begin dit jaar, draait de vernieuwde Slotermeerschool volop en genieten leerlingen en team van de nieuwe open en inspirerende leeromgeving die in de bestaande H-school is gerealiseerd.

De Slotermeerschool is een basisschool voor 18 groepen en één van de best bewaardegebleven H-scholen waarvan er in de wederopbouwperiode tussen 1954 en 1960 door de Dienst Publieke Werken 10 exemplaren zijn gebouwd in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De Slotermeerschool is sinds 2011 een gemeente-lijk monument en is ongeveer 3500 m2 groot.

De H-school, ook wel Burgemeestersschool genoemd, is oorspronkelijk gebouwd als basisschool en kenmerkt zich door een H-vormige plattegrond waarbij binnen- en buitenruimtes als een integraal geheel zijn ontworpen. De school heeft lichte, ruime en hoge klaslokalen en een indrukwekkende grote aula met podium en overal heel veel licht. Het gebouw bestaat uit twee langwerpige volumes met respectievelijk de lokalen en de alge-mene voorzieningen zoals de aula, de gymzaal en de kantoor- en annexruimtes. De beide volumes zijn door glazen gangen met elkaar verbonden waartussen zich besloten en halfbesloten buitenruimtes bevinden. In 2012 is de school aan de noordzijde uitgebreid met een nieuwe 3e vleugel met 8 groepsruimtes.

De school voldeed na 60 jaar niet meer aan de ruimtelijke en technische eisen van deze tijd met veel achter-stallig onderhoud, een slechte thermische isolatie en een ongezond binnenklimaat voor de leerkrachten en leerlingen.
Bovendien wilde het schoolteam het gebouw ruimtelijk geschikt maken voor hun nieuw ontwikkelde onderwijs-visie.

De school is daarom zowel functioneel als technisch toekomstbestendig, duurzaam en passend gemaakt waarbij het zwaartepunt lag op de verbouwing van het oorspronkelijke gebouw. Daar is maximaal gestreefd naar handhaving van de oorspronkelijke kwaliteiten van de school en het bijzondere type van de H-school waarbij de ruime, lichte en open opzet van de school is gekoesterd en waar mogelijk nog is versterkt. De oor-spronkelijke indeling van de plattegrond is nagenoeg intact gebleven. De verschillende groepsruimtes, de aula, de gymzaal, de gangen en de entreehal zijn allemaal op dezelfde plek gebleven. In het deel uit 2012 zijn alleen een aantal ruimtelijke aanpassingen gedaan om de bestaande lokalen te verg-roten en onderling beter met elkaar te verbinden.

Belangrijk uitgangspunt van het plan was het veranderen van de klassieke leeromgeving met klaslokalen naar een meer gedifferentieerde leeromgeving met naast de groepsruimtes ook kleinere leerplekken voor kleinere groepen leerlingen en individuele begeleiding dicht bij de groepsruimtes. Overbodige en onnodig grote ver-keersruimtes en bergingen zijn veranderd in leerplekken door het hele gebouw waardoor de school één conti-nue leeromgeving is geworden. Deze ‘chirurgische’ aanpak leverde extra ruimte op in de lesvleugel zonder het gebouw hiervoor daadwerkelijk te hoeven vergroten.

De prachtige hoge en ruime klaslokalen, met licht van twee kanten, zijn gehandhaafd en onderling verbonden door het plaatsen van kleine transparante zelfstandige werkruimtes. Hierdoor kunnen leerlingen in kleine groepjes
geconcentreerd werken en is groepsdoorbroken en gezamenlijk onderwijs mogelijk.
Verder zijn op verschillende plekken ruimtes geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik: de aula is ook het speellokaal, de centrale hal is ook een bibliotheek met studieplekken en de aula is te vergroten door koppe-ling met de naastgelegen ouderruimte.

Een belangrijk onderdeel van de plannen was de vergroting van de gymzaal. Hiervoor is één van de vleugels van het gebouw op een onzichtbare en restauratieve wijze verlengd. De nieuwe maat van de gymzaal maakt het mogelijk om met meerdere groepen tegelijk te gymmen en de ruimte ook beter extern te kunnen verhuren.
Door de kleedkamers naar de zolder te verplaatsen werd ook de nodige ruimte vrijgemaakt voor een grote toestellenberging, een ruimte voor de gymleerkracht en een brede toegang naar de gymzaal.

Innoveren met bergruimte: overal vast meubilair op maat
Een onlosmakelijk onderdeel van de verbouwing is het meubilair op maat dat overal in het gebouw een plek heeft gekregen. De aanwezigheid van voldoende kastruimte, ter vervanging van de tot leerruimtes omge-vormde opslagruimtes, is cruciaal voor het goed functioneren van de school. Niet alleen om lesmateriaal, jas-sen en tassen op te bergen maar ook om het werk van kinderen tentoon te stellen zoals in de vernieuwde entreehal die het hart van de school vormt.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Stichting Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Projectmanagement /
gedel. opdrachtgever: Hevo BV, Den Bosch
Aannemer: Aannemingsbedrijf J.M. Putter, Uitgeest
Architect: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Meewerkend architect: NAP architecten, Amsterdam
Directievoering: Xandloper, Wezep
Adviseur constructie: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Adviseur installaties: Klictet, Waalwijk
Adviseur bouwfysica: Peutz, Zoetermeer
Uitvoering E-installaties: Klaver Technisch Bedrijf, Obdam
Uitvoering W-installaties: Willems Uden Technische Installaties

Ontwerp en voorbereiding: mei 2016-juli 2017
Bouw: juli 2017-juli 2018
 
08-02
2019

  Kantoor Lucas Bols in gebruik genomen
Interieur
 
  Op 28 januari jl. hebben de medewerkers van Lucas Bols hun geheel vernieuwde kantoor na een verbouwing van 6 maanden weer in gebruik genomen. Daarmee is iedereen weer terug in de 3 panden aan de Paulus Potterstraat waar ook de Bols Bartending Academy en de Bols Experience zijn gevestigd. De terugkomst betekent de defintieve stap naar een nieuwe manier van flexibel werken voor de medewerkers en biedt nieuwe mogelijkheden om in de toekomst te vernieuwen en te groeien. Hiervoor zijn de 3 kantoorverdiepingen volledig getransformeerd van een zware ‘corporate’ sfeer met allemaal afgesloten kantoorruimtes naar open en lichte ruimtes die open met elkaar zijn verbonden. Zo is een lichte en transparante werkomgeving ontstaan met allerlei ruimtes voor verschilende soorten werkzaamheden: open werkruimtes, formele en informele werk-en overlegplekken en een nieuw werkcafé op de eerste verdieping met uitzicht over het Museumplein.
 
28-01
2019

  Slotermeerschool geopend !
Interieur
 
  Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de Slotermeerschool in Amsterdam hun totaal vernieuwde school officieel geopend. Onder leiding van de ‘Klankenkaravaan' gaven alle leerlingen in de gymzaal een dans- en muziekvoorstelling en bouwden met elkaar een knallend feestje om daarna samen ceremonieel een dik lint door te knippen.
Veel dank voor de samenwerking en felicitaties met het mooie resultaat voor schoolteam Slotermeerschool, Stichting Westelijke Tuinsteden, NAP, Hevo, Pieters Bouwtechniek, Aannemingsbedrijf Putter, Klictet, Peutz, Zandloper, Klaver, Willems, Schuurmans en Kolk Interieurs.
 
30-12
2018

  Hoofdkantoor Lucas Bols opgeleverd
Interieur
 
  Net voor de kerst is de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols opgeleverd.Na een bouwtijd van ruim 5 maanden zijn 3 verdiepingen van de 3 panden aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam getransformeerd naar een totaal vernieuwde kantooromgeving; van corporate en ‘zwaar’ naar open en licht.
De fase van de inrichting is nu begonnen en eind januari zullen de medewerkers weer
terugkeren naar hun vertrouwde plek in de stad en zijn de Bols Experience, de Bols Bartending Academy en de werkplekken weer samen op één plek.
 
01-07
2018

  Groen licht voor Hal 12 !
Interieur
 
  Eind april is er definitief groen licht gekomen voor de technische uitwerking en de realisatie van de verdere transformatie van Hal 12, de voormalig productiehal van de BAT sigarettenfabriek in Zevenaar.
Na een intensieve periode waarin we met de gemeente, toekomstige gebruikers, de aannemer en adviseurs aan de plannen hebben gewerkt is nu, na financiële toetsing en planbijstelling, het definitief ontwerp vastgesteld en klaar voor verdere uitwerking. Begin september zal er met de bouw worden gestart.
De werkzaamheden betreffen de 3e fase van de transformatie van Hal 12 met een totaal oppervlak van ca. 7200 m2. Nadat in januari 2016 een deel van het gemeentehuis zijn intrek in de hal nam en in de zomer van 2017 de Regionale Sociale Dienst volgde, zullen in het voorjaar van 2019 verschillende culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen zoals het Liemers Museum, de Biblioheek Liemers, Caleidoz, het Musiater en het Filmhuis hun intrek nemen in
Hal 12.
Behalve dat Hal 12 een nieuw onderdak zal bieden voor tal van instellingen en voorzieningen in Zevenaar en De Liemers zal Hal 12 ook een nieuwe vorm van samenwerking tussen deze instellingen inluiden. De hal is ontworpen als een mutifunctioneel gebouw waarin verschillende ruimtes zoals filmzalen, werkruimtes, expositieruimtes, vergader-en presentatieruimtes voor het gebruik door alle gebruikers zijn ontworpen. Samenwerkingen die nu al tussen de verschillende instellingen plaatsvinden zullen daardoor makkelijker en intensiever worden en nieuwe kansen gaan bieden voor de gebruikers en de inwoners van De Liemers. De al aanwezige ruimtes van de gemeente en de Regionale Sociale Dienst zullen gedeeltelijk worden aangepast en één nieuw ruimtelijk en functioneel geheel gaan vormen met de andere functies.
 
01-07
2018

  Verbouwing woonhuis Java-eiland klaar
Interieur
 
  Onlangs is de verbouwing van een woonhuis aan de Seranggracht op het Java-eiland in Amsterdam opgeleverd.
Het huis ligt aan één van de dwarsgrachtjes die een kenmerkend onderdeel zijn van het nieuwe woongebied aan de oostkant van de stad dat is ontstaan aan het eind van jaren 90. De grachtjes hebben een verassend intieme sfeer in de grootstedelijke opzet van het gebied gelegen tussen het het IJ en het binnenwater aan de zuidkant. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping waren ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen hadden een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis.
Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’. Het gehele interieur is vernieuwd en ontworpen om het ruimtelijk concept van het plan te ondersteunen en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen. Het huis is wit en licht gemaakt en vormgegeven als een neutrale basis met lange diagonale doorzichten en verbindingen tussen alle ruimtes. Hiervoor zijn nieuwe vides gemaakt en bestaande vides vergoot. Alle kozijnen in de achtergevel zijn vervangen door nieuwe schuifpuien, dunner en opener dan de oude om nog meer licht binnen te halen en een abstracter beeld te creëren dat past bij het interieur.

Projectgegevens
Opdrachtgevers: Monika Veric en Francis Condon
Ontwerp: Rowin Petersma m.n.v. Susanne Vruwink en Gilles Trevetin
Advies constructie: Ingenieursgroep, Amsterdam
Uitvoering: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
 
31-10
2017

  Woonhuis 26K6 op IJburg opgeleverd
Interieur
 
  Woonhuis 26K6 is net voor de zomer opgeleverd en na een bouwperiode van ruim 7 maanden hebben de bewoners op 3 juni jl hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het woonhuis staat aan de Bert Haanstrakade op IJburg in Amsterdam en is onderdeel van de ‘Create fase 2’ vrije kavels aan de noordzijde van het Haveneiland.

De spectaculaire locatie van deze kavels aan het IJ met Durgerdam aan de horizon was een van de belangrijkste aanleidingen voor het ontwerp van woonhuis 26K6. Dankzij het verdiepingshoge raam in de 4,20 meter hoge woonkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde, genieten de bewoners dagelijks van dit overweldigende uitzicht.

Om het contact met het IJ niet te beperken tot alleen de voorkant van het huis is de woonkamer via een split-level verbonden met de eveneens 4,20 meter hoge eetkeuken aan de achterzijde van de woning. De keuken ligt een halve verdieping hoger dan de woonkamer. Door de woonkamer en de eetkeuken via een open trap met elkaar te verbinden is een visueel doorlopende ruimte ontstaan die de straat- en de tuinzijde van de woning verbindt met elkaar – en het IJ.

Behalve vanuit de woonkamer en de keuken is het IJ ook nog vanaf andere plekken in het huis zichtbaar: de studeerplek op het ‘binnenbalkon’ boven de keuken en de slaapkamer aan de voorzijde op de tweede verdieping. Omdat het binnenbalkon een halve verdieping hoger ligt dan de woonkamer, is ook deze plek visueel verbonden met het IJ. Het binnenbalkon vormt daarnaast de verbinding met twee kinderkamers aan de achterzijde.
Bovenin het huis op de 2e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Deze ruimtes zijn meer besloten ontworpen ten opzichte van de andere ruimtes in het huis.

De afwerking van de ruimtes is basic en neutraal en staat ten dienste van de ruimteijkheid en het lichte, neutrale en open karakter van het huis. De wanden zijn wit gestuct., de plafonds zijn van onbehandeld beton, net als de binnenzijde van de achtergevel. De vloeren zijn afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer.

Centraal in het huis worden alle ruimtes met elkaar verbonden door open stalen trappen waarvan de onderdelen zo dun en licht mogeijk gedetailleerd zijn om het doorzicht door het huis van voor naar achteren optimaal mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het interieur is het exterieur donker van kleur. Door middel van dunne stalen vertikale profielen is het metselwerk van de voorgevel in staande panelen verdeeld waarvan de verdeling overeenkomt met die van de grote gevelpuien. Hierdoor krijgt het huis een vertikale en eigenzinnige uitstraling en het oogt als een groot meubelstuk tussen de andere huizen.

Opdrachtgevers: Hendrike Grootenhuis en Erik Tanis, Amsterdam
Ontwerp: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Constructeur: Ingenieursgroep, Amsterdam
Aannemer: Van Baaren Aannemers, Lopik
Meubels: Meubelmakerij Het Woud, Weesp

Ontwerp: mei 2015 – augustus 2016
Bouw: oktober 2016 – juni 2017
 
08-08
2017

  Nieuwersluis Huis
Interieur
 
  Na een bouwtijd van ruim een half jaar is het verbouwde Nieuwersluis Huis imiddels al weer
een paar maanden klaar. Net op tijd opgeleverd voor de bewoners om te genieten van het
toen beginnende voorjaar op deze bijzondere plek aan de Vecht vlakbij Breukelen.

Het uitgangspunt voor de verbouwing was behoud van de oorspronkelijke charme van het
‘Hans en Grietje’-achtige huis en tegelijkertijd een eigentijdse en moderne transformatie op
basis van de wensen van de opdrachtgevers.

Het karakteristieke houten huis, bestaande uit een begane grond met een kapverdieping, was
in de loop van de jaren verschillende keren op provisorische wijze was verbouwd en
uitgebreid en verkeerde in slechte staat. Daarom was het, naast het verbouwen van het
interieur, ook nodig om het casco ingrijpend te renoveren, te verbeteren en plaatselijk de
fundering te herstellen.

In de situatie voor de verbouwing had het huis lage en benauwde ruimtes met weinig daglicht.
De ruimtes waren bovendien klein en hadden geen ruimtelijke relatie met elkaar of met de
buitenruimte. De bijzondere ligging van de woning in het groen en op slechts 30 meter afstand
van de Vecht waren daardoor nauwelijks in het huis te ervaren.

De transformatie waarbij het interieur ruim en licht is gemaakt en de binnen-en buitenruimte
aan alle kanten visueel met elkaar verbonden zijn, is in grote lijnen gerealiseerd door drie
eenvoudige en doeltreffende ruimtelijke ingrepen.

Als eerste is op de al bestaande uitbouw van de keuken een dakopbouw met een daklicht
geplaatst. De keuken is hierdoor plaatselijk veel hoger en veel lichter geworden. Als tweede is
de woonkamer dankzij een vide plaatselijk dubbelhoog gemaakt en verbonden met de
entresol op de verdieping. Grenzend hieraan is in de kopgevel een vijf meter hoog verticaal
raam geplaatst. Dit raam reflecteert de dubbelhoge woonkamer en biedt vanaf de entresol
zicht naar buiten.

Verder is aan het meer informele woongedeelte, aan de andere zijde van het huis grenzend
aan de keuken, een glazen uitbouw met een groot daklicht en vide gemaakt die de ruimte
vergroot, verhoogt en het huis opent naar de tuin en de daar aanwezige magnoliaboom.
de daar aanwezige Magnolia boom.

Door, met uitzondering van de slaapkamer met badkamer op de verdieping, de ruimtes in het
huis te vergroten, verhogen en zo open mogelijk met elkaar te verbinden, voelt het huis nu als
één continue ruimte met verschillende sferen en plekken, met lange zichtlijnen binnen en veel
contact met de buitenruimte.

Op strategische plaatsen zijn bovendien binnenwanden verwijderd, doorgangen verbreed en
nieuwe sparingen gemaakt om zoveel mogelijk lange zichtlijnen en de grote maten in het huis
voelbaar te maken.

Vanwege de wens van de opdrachtgevers om het huis ook aan de buitenzijde een rustiger en
meer abstract uiterlijk te geven, is het huis geheel zwart geschilderd. De tamelijk pittoreske
detaillering en de overdaad aan kleuren, tinten en vormen die in de loop van de jaren waren
ontstaan, zijn door deze ingreep ongedaan gemaakt. Door bovendien ook enkele dakkapellen
en ramen te verwijderen en een nieuwe glazen luifel boven de entree toe te voegen, heeft het
huis aan de buitenkant een veel eenduidigere, spannendere en meer hedendaagse vorm en
leesbaarheid gekregen.

Binnen de dorpse sfeer en de veelheid aan verschillende bebouwingssvormen in dit deel van
Nieuwersluis vormt het Nieuwersluis Huis nu een heel eigen en uitgesproken wereld in een
prachtige en bijzondere groene omgeving.

Projectgegevens:
Project: Verbouwing Nieuwersluis Huis
Opdrachtgevers: Ton Keunen en Koos van Plateringen
Aannemer: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
Projectarchitect: Rowin Petersma
Medewerkers: Gilles Trevetin, Adalberto Pacheco
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
BVO: 250 m2
Ontwerp: 2015-2016
Uitvoering: 2016-2017
 
30-10
2016

  Monumentale woning in een nieuw daglicht
Interieur
 
  Kort voor de zomer is de verbouwing van een appartement aan het Vondelpark in Amsterdam afgerond en nu zijn de foto’s gemaakt door Luuk Kramer klaar !
Het appartement ligt op de bovenste twee verdiepingen van een vrijstaand, door Cuypers ontworpen, dubbel woonhuis omgeven door groen. Een van beide woonhuizen had in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan. Het huis was in een reeks van verbouwingen in de jaren 80 en 90 gesplitst in verschillende appartementen waardoor de oorspronkelijk karakteristiek van het woonhuis met de reeks van verschillende vertrekken en sferen was verdwenen.

De verschillende verbouwingen hadden het appartement zelf ook steeds verder weggebracht van het origineel wat betreft het oorspronkelijke materiaalgebruik en de ruimtelijkheid. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit.

Het belangrijkste doel van de verbouwing was het zoveel mogelijke terugbrengen van die oude kwaliteit. Ruimtes hebben weer hun oorspronkelijke hoogte teruggekregen, verbindingen tussen ruimtes die verloren waren gegaan, zijn weer hersteld en het appartement is door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.

Het hart van de verbouwde woning wordt gevormd door een oud daklicht dat oorspronkelijke boven het trappenhuis was gelegen maar in de loop der tijd was ‘verdwenen’ achter spiegels en plafonds van een later gemaakte badkamer. Deze ruimte vormt de sleutel van het plan. Het daklicht is weer zichtbaar gemaakt en vernieuwd. Het midden van de woning is ‘opengebroken’ door het gedeeltelijk verwijderen van binnenwanden en het plaatsen van een nieuwe trap. Hierdoor komt het daglicht weer diep in de woning, zijn de twee verdiepingen weer tot één geheel met elkaar verbonden en is de buitenwereld en de parkachtige omgeving weer voelbaar in het appartement.

Naast de ruimtelijke aanpassingen heeft het appartement een facelift in kleur-en materiaal-gebruik ondergaan waarbij lichte kleuren en moderne aanpassingen zijn gecombineerd met het terugbrengen van een meer klassieke detaillering van binnenkozijnen, deuren, wanden en vloeren passend bij de monumentale sfeer van het Cuypers-pand.

Het ontwerp is in samenwerking met Caren Pardovitch Interior Design gemaakt en uitgevoerd door Vitruvius Bouwmanagement. De constructeur was Bouwadviesbureau Strackee uit Amsterdam.
 
15-10
2015

  Verbouwing Vondelstraat gestart
Interieur
 
  Vorige week is de verbouwing gestart van een dakappartement in een pand van Cuypers aan het Vondelpark in Amsterdam. Verschillende verbouwingen sinds de jaren 80 hadden het appartement steeds verder weg gebracht van het origineel. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit. De komende tijd zal die teruggebracht worden, krijgen ruimtes weer hun oorspronkelijke hoogte terug en wordt het appartement, door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.
 
01-02
2012

  Keizersgracht Revisited
Interieur
 
  Voor het eerder in 1997 verbouwde appartement maakten we een nieuwe planvoorstel om het statige appartement te veranderen in een stadse loft.
 
01-02
2012

  Utrechtsestraat
Interieur
 
  De woning, gelegen in het hartje van Amsterdam, bestaat uit een ruim voorhuis aan de straat en een kleine uitbouw aan de achterzijde dat grenst aan het groene binnenterrein. Ondanks de mooie breedte van de woning aan de straat en de ligging aan een ruime binnenhof, voelde de woning klein en benauwd en konden de beide zijden van de woning nooit tegelijkertijd ervaren worden.
De woning voelde bovendien als ‘gebroken’ in twee delen omdat de vloer van de uitbouw ruim een meter lag dan het voorhuis. Verder bestond het voorgedeelte van de woning uit een voor-en achterkamer met een inpandige keuken.
De belangrijkste wens van de eigenaar was daarom om de woning te laten verbouwen tot een zo licht, open en ruimtelijk mogelijk geheel. Dit is bereikt door het voorhuis volledig leeg te maken en alle binnenwanden te verwijderen.. Hierdoor is één ongedeelde woonruimte ontstaan die direct vanuit het trappenhuis toegankelijk is. De aparte keuken en bergruimte zijn vervangen door los in de ruimte geplaatste meubels en een nieuwe doorloop in de achtergevel verbindt voor-en achterhuis met elkaar. Het achterhuis, oorspronkelijk een donkere bergruimte, is vergroot en tot de nieuwe slaapkamer van het huis gemaakt met een directe toegang naar het dakterras via een nieuwe glazen zijgevel.
De twee nieuwe meubels in de woonruimte, een kastenwand en het keukenmeubel, zijn zwevend geplaatst en glanzend wit van kleur. De witte spiegeling geeft het appartement licht- en ruimtelijkheid waardoor de woning lijkt te worden vergroot.
 
01-11
2009

  Karthuizersstraat
Interieur
 
  WONING EN TUIN VOOR ALTIJD MET ELKAAR VERBONDEN

Nieuwbouw van een tuinhuis en serre bij een woning aan de Karthuizersstraat te Amsterdam.

De woning ligt verscholen aan een binnenntuin in een voormalig schoolgebouw in de Amsterdamse Jordaan. De tuin heeft een voor Amsterdamse begrippen enorme maat van 400 m2. Omdat de tuin niet in het verlengde maar dwars op de woning ligt is de grote maat van de tuin nauwelijks waarneembaar vanuit de woning.
Door de uitbouw van de serre aan de woonkamer onstaat de mogelijkheid om vanuit de woning over de volle lengte van de tuin van 40 meter diep te kunnen kijken. Aan het einde van de zichtlijn staat het nieuwe tuinhuis. De serre en het tuinhuis zijn nagenoeg geheel van glas en staal gemaakt, volledig open verbonden met de beschutte en intieme tuin.
Het dak van het tuinhuis is uitgevoerd als een grote bloembak waarin rode klaprozen voor een mooie beeld zorgen vanuit de omliggende woningen.

Projectgegevens:
project: Tuinhuis en serre Karthuizersstraat Amsterdam
Opdrachtgever: Pieter Plomp en Marieke Straatman
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Amber Beernink, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008
Bouwkosten: 140.000 euro excl.BTW
Aannemer: Ursem Bouwgroep, Wognum
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdan
 
01-07
2009

  Woonhuis 119b216 IJburg opgeleverd
Interieur
 
  Vandaag is de nieuwbouw van woonhuis 119b219 op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) opgeleverd en kan het huis tussen 5 en 7 uur 's middags bezichtigd worden. Het huis is ontworpen in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries en gebouwd door Bouwbedriijf van den Hengel uit Soest.
Voor aankondiging open dag zie www.arcam.nl
 
12-08
2008

  Twee glazen gebouwtjes als bindmiddel.
Interieur
 
  In september zal worden gestart met de bouw van een glazen serre en glazen
tuinhuis in een 400 m2 grote binnentuin in de Amsterdamse Jordaan.
De beide gebouwtjes verbinden de beide kanten van de tuin ruimtelijk en
geven woning en tuin weer een directe relatie met elkaar.
 
01-05
2008

  Verbouwing woning Stadionkade opgeleverd
Interieur
 
  Door een prachtig gelegen hoekwoning terug te brengen tot een hoogwaardig afgewerkt casco waarin een aantal meubelachtige elementen zijn geplaatst, is een ongedeeld, licht en ruimtelijk appartement ontstaan.
 
01-04
2008

  Edmond Halleylaan
Interieur
 
  EEN GRENZELOOS HUIS

Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam

Woonhuis 119b216 maakt onderdeel uit van de laatste 'tranche' vrije kavels op het Steigereiland. De woning heeft een binnenoppervlak van 240 m2 en een bruto inhoud van 1050 m2 en bestaat uit 4 verdiepingen met verschillende hoogtes.
De woonfuncties bevinden zich in het onderste deel van het huis tot 7 meter boven het straatniveau. Dit deel is ontworpen als een volume ter grootte van de helft van het huis waarin op verschillende posities vloeren zijn geplaatst die elk horen bij een andere woonfunctie. Zo ligt op de begane grond aan de tuinzijde de 4 meter hoge eetkeuken. Grenzend aan de entree achter de voorgevel is een 2,5 meter hoge zwarte doos ge-plaatst waarin toilet, berging en keuken zijn opgenomen.
Via de trap in dit element en de vloer van de zwarte doos wordt de boven de eetkeuken gelegen woonkamer bereikt. Op de 2e en 3e verdieping zijn de hoofdslaapkamer, de kinderkamers, een werkkamer en een logeerkamer gelegen.
In de opbouw van het huis zijn de gevels als dunnen glazen huiden opgevat waar-binnen de vloeren op een vrije manier zijn gepositioneerd.
Aan de straatzijde wordt het beeld van huis bepaald door de 14,5 hoge glazen voorgevel. De vloeren en het dak zijn hier een halve meter los gehouden van de gevel. Aan de achtergevel steken de vloeren juist door voorbij de gevel als gestucte witte banden en een balkon op de eerste verdieping.
Behalve het balkon heeft het huis een 12 meter diepe tuin en een dakterras van 50 m2.

Projectgegevens:
project: Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Rick Voogt en Vanessa de Vries
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Ronald van Vlijmen, Edina Nemeth, Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008/2009
Bouwkosten: 575.000 euro excl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Van den Hengel, Soest
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-04
2008

  Stadionkade
Interieur
 
  EENHEID VAN LICHT EN LUCHT

Verbouwing van een hoekwoning aan de Stadionkade in Amsterdam-Zuid

De woning is 130 m2 groot en ligt op de 3e en 4e verdieping van een hoekpand aan de brede en groene Stadionkade tegenover de Rietveldacademie. De bestaande woning uit 1935 miste in de ogen van de opdrachtgevers het gevoel van ruimte en was te veel in kleine kamers verdeeld. De kwaliteit van de mooie ligging, de woninggrootte, de vele ramen en de ruime lichtinval kwamen onvoldoende tot hun recht.
Om de gewenste openheid en een goede relatie tussen de twee verdiepingen te creeëren zijn alle overbodige wanden en vaste meubileringen verwijderd.
De beide verdiepingen zijn beide als één doorlopende ruimte vormgegeven verbonden door een centraal in de woning geplaatste trap. De ongedeelde eenheid van de woning wordt verstrekt door de plaatsing van een aantal meubels en losse elementen die of een letterlijke verbinding tussen onderdelen van de ruimte vormen (keuken) of juist functies toevoegen zonder de ruimte op te delen (badkamer).

Projectgegevens:
project: Verbouwing woning Stadionkade Amsterdam
Opdrachtgever: Michiel Tjepkema en Carolien Heemskerk
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007
Uitvoering: 2008
Bouwkosten: 150.000 euro incl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Kuijl Amsterdam BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-02
2005

  Sarphatipark
Interieur
 
  Verbouwing twee woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam.

De verbouwing betrof de samenvoeging van twee woningen in een 19de eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam. De onderste woning was al een aantal jaren geleden verbouwd en diende zoveel mogelijk ongewijzigd te blijven. De vraag van de opdrachtgever was daarom om zoveel mogelijk een ‘naadloze’ vergroting met het erboven gelegen appartement te maken zodat een vanzelfsprekend nieuw geheel zou ontstaan.

Een ruime trap centraal in de woning zorgt voor de letterlijke en ruimtelijke koppeling waardoor de ruimtes van beide ver-diepingen visueel verbonden worden en één geheel ontstaat.

De tweeledige funktie van trap en trapgat heeft de vormgeving van de trap bepaald. De trap is lui en ruim van afmeting om een royale en duidelijk zichtbare verbinding te maken. Tegelijkertijd is de trap zo licht en transparant mogelijk gemaakt om het diagonale zicht van verdieping naar verdieping optimaal te laten zijn. De trap is nagenoeg geheel van doorzichtig strekmetaal gemaakt en bestaat uit twee delen die tegen de bouwmuur zijn geplaatst. Hierdoor kan door de trap heen gekeken worden en ‘schittert hij door afwezigheid’.

De interieurverbouwing betrof, behalve de trap, ook de toe-gevoegde verdieping die volledig is vernieuwd ten behoeve van een werkkamer, slaapkamer, badkamer en garderobe.

project: verbouwing 2 woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam
opdrachtgever: Michael Levisson
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Moritz Bernoully, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2003-2004
bouwkosten: 80.000,- euro excl. BTW
oppervlak: 60 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: René Cevat, Muiden
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-11
2004

  Keizersgracht 240
Interieur
 
  INDELEN ZONDER TE VERDELEN

Het project betreft de verbouwing van de tweede verdieping van het voorhuis van een monumentale pand aan de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam. De verbouwing is de eerste fase van een restauratie en verbouwing van het gehele pand op termijn.

Het pand van ca. 560 m2 BVO is een prachtig voorbeeld van een redelijk ongeschonden Amsterdams grachtenpand dat in goede bouwkundige staat verkeerde. De monumentale beletage heeft nog oorspronkelijke wandschilderingen in de voorkamer en een gang met marmeren vloeren en lambrizeringen en geornamen-teerde plafonds.

In eerste instantie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pand aan te passen zodat een flexibeler gebruik in de toekomst mogelijk zou worden. Dit resulteerde in een voorlopig ontwerp en een faseringsplan waarin de volgende planuitgangs-punten waren verwerkt:
- Een directere verbinding tussen het souterrain en de ander verdiepingen van het huis.
- Het bruikbaar maken van de kapverdieping door een koppeling met de 3de verdieping en verbetering van de daglichttoetreding.
- Het maken van een betere en meer aan de woonfunkties gekoppelde buitenruimte.
- Het toevoegen van een aantal nieuwe funkties waardoor een flexibeler en veelzijdiger gebruik van het pand mogelijk wordt en gedeeltes van zelfstandige bewoond zouden gaan worden.
- Een optimaler gebruik van het achterhuis en het verbeteren van de ruimtelijke koppeling tussen voor-en achterhuis.

De uitvoering van de eerste fase heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2003. De woning heeft een grootte van ca. 70 m2 en is geheel vanuit een kale casco-situatie ‘in’ het pand gebouwd.
Uitgangspunt voor het ontwerp is het zo ongedeeld mogelijk laten van de gehele ruimte van het voorhuis ondanks de funktionele noodzaak tot een nieuwe indeling.
Als een los element is een badkamer met cv-ruimte in de woning geplaatst. Op twee plaatsen is binnen de woning nog doorloop en doorzicht mogelijk van voor- tot achtergevel van het voorhuis waardoor zo min mogelijk sprake is van opdeling van de ruimte.

project: verbouwing woning in grachtenpand Amsterdam
locatie: Keizersgracht 240 Amsterdam
opdrachtgever: Jeroen van der Hulst en Isabel Santos
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Gilles Trevetin
ontwerp: 2003
uitvoering: 2004
bouwkosten: 70.000 euro excl. BTW
oppervlakte woning: 70 m2 BVO
oppervlakte pand totaal: 560 m2
aannemer: Aannemersbedrijf Leon martens BV Uitgeest
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV Amsterdam
 
08-06
2004

  Sarphatipark opgeleverd
Interieur
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark opgeleverd.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden ver-diepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing Sarphatipark gestart
Interieur
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden verdiepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.