Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
06 55 73 77 55
bureau@rowinpetersma.nl
selectie
datum a/z type
31-10
2017

  Woonhuis 26K6 op IJburg opgeleverd
Nieuws
 
  Woonhuis 26K6 is net voor de zomer opgeleverd en na een bouwperiode van ruim 7 maanden hebben de bewoners op 3 juni jl hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het woonhuis staat aan de Bert Haanstrakade op IJburg in Amsterdam en is onderdeel van de ‘Create fase 2’ vrije kavels aan de noordzijde van het Haveneiland.

De spectaculaire locatie van deze kavels aan het IJ met Durgerdam aan de horizon was een van de belangrijkste aanleidingen voor het ontwerp van woonhuis 26K6. Dankzij het verdiepingshoge raam in de 4,20 meter hoge woonkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde, genieten de bewoners dagelijks van dit overweldigende uitzicht.

Om het contact met het IJ niet te beperken tot alleen de voorkant van het huis is de woonkamer via een split-level verbonden met de eveneens 4,20 meter hoge eetkeuken aan de achterzijde van de woning. De keuken ligt een halve verdieping hoger dan de woonkamer. Door de woonkamer en de eetkeuken via een open trap met elkaar te verbinden is een visueel doorlopende ruimte ontstaan die de straat- en de tuinzijde van de woning verbindt met elkaar – en het IJ.

Behalve vanuit de woonkamer en de keuken is het IJ ook nog vanaf andere plekken in het huis zichtbaar: de studeerplek op het ‘binnenbalkon’ boven de keuken en de slaapkamer aan de voorzijde op de tweede verdieping. Omdat het binnenbalkon een halve verdieping hoger ligt dan de woonkamer, is ook deze plek visueel verbonden met het IJ. Het binnenbalkon vormt daarnaast de verbinding met twee kinderkamers aan de achterzijde.
Bovenin het huis op de 2e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Deze ruimtes zijn meer besloten ontworpen ten opzichte van de andere ruimtes in het huis.

De afwerking van de ruimtes is basic en neutraal en staat ten dienste van de ruimteijkheid en het lichte, neutrale en open karakter van het huis. De wanden zijn wit gestuct., de plafonds zijn van onbehandeld beton, net als de binnenzijde van de achtergevel. De vloeren zijn afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer.

Centraal in het huis worden alle ruimtes met elkaar verbonden door open stalen trappen waarvan de onderdelen zo dun en licht mogeijk gedetailleerd zijn om het doorzicht door het huis van voor naar achteren optimaal mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het interieur is het exterieur donker van kleur. Door middel van dunne stalen vertikale profielen is het metselwerk van de voorgevel in staande panelen verdeeld waarvan de verdeling overeenkomt met die van de grote gevelpuien. Hierdoor krijgt het huis een vertikale en eigenzinnige uitstraling en het oogt als een groot meubelstuk tussen de andere huizen.

Opdrachtgevers: Hendrike Grootenhuis en Erik Tanis, Amsterdam
Ontwerp: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Constructeur: Ingenieursgroep, Amsterdam
Aannemer: Van Baaren Aannemers, Lopik
Meubels: Meubelmakerij Het Woud, Weesp

Ontwerp: mei 2015 – augustus 2016
Bouw: oktober 2016 – juni 2017
 
28-09
2017

  Start vernieuwbouw Slootermeerschool
Nieuws
 
  Afgelopen donderdag hebben de leerlingen en het schoolteam van de Slootermeerschool in Amsterdam de start van de vernieuwbouw van hun school gevierd. Onder toeziend oog van de ouders, de leerkrachten en de aannemer hebben leerlingen de eerste onderdelen in de hal gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe openingen naar de aula. Na de zomer van 2018 zullen alle leerlingen weer terug zijn op hun oude vertrouwde plek in de geheel vernieuwde school.
 
08-08
2017

  Nieuwersluis Huis
Nieuws
 
  Na een bouwtijd van ruim een half jaar is het verbouwde Nieuwersluis Huis imiddels al weer
een paar maanden klaar. Net op tijd opgeleverd voor de bewoners om te genieten van het
toen beginnende voorjaar op deze bijzondere plek aan de Vecht vlakbij Breukelen.

Het uitgangspunt voor de verbouwing was behoud van de oorspronkelijke charme van het
‘Hans en Grietje’-achtige huis en tegelijkertijd een eigentijdse en moderne transformatie op
basis van de wensen van de opdrachtgevers.

Het karakteristieke houten huis, bestaande uit een begane grond met een kapverdieping, was
in de loop van de jaren verschillende keren op provisorische wijze was verbouwd en
uitgebreid en verkeerde in slechte staat. Daarom was het, naast het verbouwen van het
interieur, ook nodig om het casco ingrijpend te renoveren, te verbeteren en plaatselijk de
fundering te herstellen.

In de situatie voor de verbouwing had het huis lage en benauwde ruimtes met weinig daglicht.
De ruimtes waren bovendien klein en hadden geen ruimtelijke relatie met elkaar of met de
buitenruimte. De bijzondere ligging van de woning in het groen en op slechts 30 meter afstand
van de Vecht waren daardoor nauwelijks in het huis te ervaren.

De transformatie waarbij het interieur ruim en licht is gemaakt en de binnen-en buitenruimte
aan alle kanten visueel met elkaar verbonden zijn, is in grote lijnen gerealiseerd door drie
eenvoudige en doeltreffende ruimtelijke ingrepen.

Als eerste is op de al bestaande uitbouw van de keuken een dakopbouw met een daklicht
geplaatst. De keuken is hierdoor plaatselijk veel hoger en veel lichter geworden. Als tweede is
de woonkamer dankzij een vide plaatselijk dubbelhoog gemaakt en verbonden met de
entresol op de verdieping. Grenzend hieraan is in de kopgevel een vijf meter hoog verticaal
raam geplaatst. Dit raam reflecteert de dubbelhoge woonkamer en biedt vanaf de entresol
zicht naar buiten.

Verder is aan het meer informele woongedeelte, aan de andere zijde van het huis grenzend
aan de keuken, een glazen uitbouw met een groot daklicht en vide gemaakt die de ruimte
vergroot, verhoogt en het huis opent naar de tuin en de daar aanwezige magnoliaboom.
de daar aanwezige Magnolia boom.

Door, met uitzondering van de slaapkamer met badkamer op de verdieping, de ruimtes in het
huis te vergroten, verhogen en zo open mogelijk met elkaar te verbinden, voelt het huis nu als
één continue ruimte met verschillende sferen en plekken, met lange zichtlijnen binnen en veel
contact met de buitenruimte.

Op strategische plaatsen zijn bovendien binnenwanden verwijderd, doorgangen verbreed en
nieuwe sparingen gemaakt om zoveel mogelijk lange zichtlijnen en de grote maten in het huis
voelbaar te maken.

Vanwege de wens van de opdrachtgevers om het huis ook aan de buitenzijde een rustiger en
meer abstract uiterlijk te geven, is het huis geheel zwart geschilderd. De tamelijk pittoreske
detaillering en de overdaad aan kleuren, tinten en vormen die in de loop van de jaren waren
ontstaan, zijn door deze ingreep ongedaan gemaakt. Door bovendien ook enkele dakkapellen
en ramen te verwijderen en een nieuwe glazen luifel boven de entree toe te voegen, heeft het
huis aan de buitenkant een veel eenduidigere, spannendere en meer hedendaagse vorm en
leesbaarheid gekregen.

Binnen de dorpse sfeer en de veelheid aan verschillende bebouwingssvormen in dit deel van
Nieuwersluis vormt het Nieuwersluis Huis nu een heel eigen en uitgesproken wereld in een
prachtige en bijzondere groene omgeving.

Projectgegevens:
Project: Verbouwing Nieuwersluis Huis
Opdrachtgevers: Ton Keunen en Koos van Plateringen
Aannemer: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
Projectarchitect: Rowin Petersma
Medewerkers: Gilles Trevetin, Adalberto Pacheco
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
BVO: 250 m2
Ontwerp: 2015-2016
Uitvoering: 2016-2017
 
15-05
2017

  Opdracht studie Gymzalengebouw
Nieuws
 
  Kort geleden hebben we van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen voor een studie naar herbestemming van het gymzalengbouw van het voormalige Calvijn College in Amsterdam Nieuw West. Het bijzondere gebouw met de karakteristieke betonnen structuur is in 1962 ontworpen door Ben Ingwersen en zal straks een prominente plek krijgen in het hart van het stedenbouwkundige uitwerkingsplan Podium Lelylaan. Samen met de gemeente zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke culturele bestemmingen met horeca waarbij het behoud van de hoge arrchitectonische waarde van het gebouw een belangrijke randvoorwaarde is.
 
15-12
2016

  De bouw van Woonhuis 26K6 gestart
Nieuws
 
  De bouw van Woonhuis 26K6 als onderdeel van Create Fase 2 op IJburg is gestart! De eerste verdiepingsvloer is gestort en het spectaculaire uitzicht over het Buitenij richting Durgerdam is door de opdrachtgevers afgelopen weekend voor de eerste keer op de bouw 'getest'. Woonhuis 26K6 wordt gebouwd door Van Baaren Aannemers en de oplevering is in april 2017.
 
11-11
2016

  Golvende balkons en dansende ramen
Nieuws
 
  Onlangs is het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland opgeleverd. De 110 woningen, verdeeld over twee compacte gebouwen, zijn gerealiseerd in opdracht van de Alliantie en maken onderdeel uit van het versnellingsprogramma waarin op dit moment zo een 450 woningen op het eiland de grond uitschieten. Windkracht 9 bestaat uit 110 sociale en middensegment huurwoningen van 50 tot 79 m2.
De twee compacte gebouwen van 'Windkracht 9' zijn ‘broertjes' van elkaar en staan op een intieme manier rondom een iets verhoogde openbare daktuin op een parkeergarage. In bouwhoogte reageren ze op de verschillende kanten van de lokatie. Het gebouw grenzend aan een grote stedelijke groene ruimte met sportvelden is het hoogst en afhankelijk van de oriëntatie en positie varïeert de bouwhoogte van de koppen van de gebouwen. De straat en de daktuin zijn als één continue openbare ruimte ontworpen en masten met windzakken markeren de toegangen tot de daktuin.
Het woonprogramma en de woningtypes zijn ontwikkeld in samenspraak met toekomstige bewoners en de architectuur van de gebouwen reageert op de bijzondere kenmerken van het Zeeburgereiland : een plek met wijds uitzicht over het water en de omgeving, de wind en Hollandse luchten. Een plek waar je onderdeel bent van de stad maar ook van het open waterrijke landschap om je heen. De gebouwen zijn daarom alzijdig met veel woningen die op de hoeken liggen. De woningen zijn breed en ondiep en hebben allemaal een balkon over de volle breedte van de woning. Grote schuifpuien, die op verschillende hoogtes over de gevel dansen, geven vanuit alle kamers toegang tot de balkons en de stoepen aan de straat. Zo zijn de woningen optimaal op de indrukwekkende en waterrijke omgeving geörienteerd en voel je je overal verbonden met buiten.
Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de rondgaande wit-betonnen balkons, waarvan de witte strekmetalen hekken om de gevels golven en een scherp contrast vormen met het donkergrijze metselwerk van de gevels. Ter plaatse van de gebouw-entrees vouwt het metaal zich als luifel om de balkons en tegen de gevel. De begane grond woningen liggen door de aanwezigheid van de parkeergarage een meter opgetild boven het staatniveau. Door dit hoogteverschil en de aangrenzende Amsterdamse stoepen van donker metselwerk hebben de woningen een prettige privacy ten opzichte van de straat en krijgen de gebouwen een stoere uitstraling.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: de Alliantie, Amsterdam
Ontwerp: Inbo i.s.m. Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Projectarchitecten: Rowin Petersma en Tako Postma
Medewerkers: Ben Kneppers, Niels Koopman, Frans Timmers en Xinghua Zu
Aannemer: Smits Bouwbedrijf, Beverwijk
Constructeur: Adams Bouwadviesbureau, Druten
Installatieadviseur: DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Ontwerp: februari 2014 – december 2014
Uitvoering: februari 2015 – september 2016
 
30-10
2016

  Monumentale woning in een nieuw daglicht
Nieuws
 
  Kort voor de zomer is de verbouwing van een appartement aan het Vondelpark in Amsterdam afgerond en nu zijn de foto’s gemaakt door Luuk Kramer klaar !
Het appartement ligt op de bovenste twee verdiepingen van een vrijstaand, door Cuypers ontworpen, dubbel woonhuis omgeven door groen. Een van beide woonhuizen had in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan. Het huis was in een reeks van verbouwingen in de jaren 80 en 90 gesplitst in verschillende appartementen waardoor de oorspronkelijk karakteristiek van het woonhuis met de reeks van verschillende vertrekken en sferen was verdwenen.

De verschillende verbouwingen hadden het appartement zelf ook steeds verder weggebracht van het origineel wat betreft het oorspronkelijke materiaalgebruik en de ruimtelijkheid. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit.

Het belangrijkste doel van de verbouwing was het zoveel mogelijke terugbrengen van die oude kwaliteit. Ruimtes hebben weer hun oorspronkelijke hoogte teruggekregen, verbindingen tussen ruimtes die verloren waren gegaan, zijn weer hersteld en het appartement is door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.

Het hart van de verbouwde woning wordt gevormd door een oud daklicht dat oorspronkelijke boven het trappenhuis was gelegen maar in de loop der tijd was ‘verdwenen’ achter spiegels en plafonds van een later gemaakte badkamer. Deze ruimte vormt de sleutel van het plan. Het daklicht is weer zichtbaar gemaakt en vernieuwd. Het midden van de woning is ‘opengebroken’ door het gedeeltelijk verwijderen van binnenwanden en het plaatsen van een nieuwe trap. Hierdoor komt het daglicht weer diep in de woning, zijn de twee verdiepingen weer tot één geheel met elkaar verbonden en is de buitenwereld en de parkachtige omgeving weer voelbaar in het appartement.

Naast de ruimtelijke aanpassingen heeft het appartement een facelift in kleur-en materiaal-gebruik ondergaan waarbij lichte kleuren en moderne aanpassingen zijn gecombineerd met het terugbrengen van een meer klassieke detaillering van binnenkozijnen, deuren, wanden en vloeren passend bij de monumentale sfeer van het Cuypers-pand.

Het ontwerp is in samenwerking met Caren Pardovitch Interior Design gemaakt en uitgevoerd door Vitruvius Bouwmanagement. De constructeur was Bouwadviesbureau Strackee uit Amsterdam.
 
15-07
2016

  'Windkracht 9' bijna klaar !
Nieuws
 
  Het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland is bijna klaar. Het laagste van de twee gebouwen is vlak voor de zomer opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun woning betrokken. Half september zal het hoge gebouw af zijn waarmee weer een volgende stap is gezet in de transformatie van het Zeeburgereiland tot een veelkleurig nieuw woongebied van Amsterdam.
 
08-07
2016

  Ronald Hooft over Windkracht 9 in Parool
Nieuws
 
  Lovende woorden en '4 sterren' van columnist Ronald Hooft afgelopen vrijdag in Het Parool over de 'bijna frivole woonblokken' Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland:
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren meewapperende hekwerken zijn van room- kleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brieven-bussen en bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'

Op dit moment wordt het dek ingericht en het interieur van de algemene ruimtes afgemaakt. De twee gebouwen worden respectievelijk eind juli en half september opgeleverd.
 
24-05
2016

  Geselecteerd voor de Slootermeerschool !
Nieuws
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West hebben gewonnen.
De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatie-technisch weer up to date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. De voorzieningen hiervoor worden ondergebracht in een nieuw gebouwtje dat aan de rand van het schoolplein is ontworpen als een grote abri die zorgt voor een beschutte ontmoetings-en wachtplek voor ouders en leerlingen.
In opdracht van Hevo, als gedelegeerd opdrachtgever van de Stichting Westelijke Tuinsteden, zullen we samen met het schoolteam en de gemeente meteen starten met de plannen. Voor de verdere uitwerking hiervan werken we samen met NAP Architecten in Amsterdam.(ref sms1)
 
10-05
2016

  Genomineerd voor de Gulden Feniks 2016 !
Nieuws
 
  Vandaag is bekend geworden dat het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar, gevestigd in de voormalige BAT sigarettenfabriek in Zevenaar, is genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2016 in de categorie ‘transformatie’.
De winnaar van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nationaal Renovatie Platform, zal op 22 juni door de jury, onder voorzitterschap van Karin Laglas, bekend worden gemaakt.
 
15-02
2016

  Werkruimte VR 17 van start
Nieuws
 
  Na anderhalve maand verbouwen is sinds half januari de werkruimte VR17 van start gegaan.
VR17 staat voor het adres van het oude fabriekje aan de Van Reenenstraat in stadsdeel Westerpark in Amsterdam. Vroeger werden hier onderdelen van elektrische apparaten en geluidsapparatuur gemaakt. Ooit deed het gebouw ook dienst als bondsgebouw met een bondsraadzaal in de latere werkplaatsen. In 1996 ontstond hier één van de eerste CPO-projecten en is het fabriekje tot 3 gecombineerde woon-werkruimtes verbouwd.
VR17 is een creatieve werkruimte voor professionals op het gebied van ruimtelijke vormgeving. Op dit moment is behalve Bureau Rowin Petersma ook het architectenbureau van Jan Hoedemaker in VR 17 gevestigd. Naast het werken aan uiteenlopende projecten zal VR17 ook een plek worden voor onderzoek, presentaties en kennisuitwisseling.(refvr17)
 
05-02
2016

  Bouw Blok 9 op Zeeburgereiland gaat hard
Nieuws
 
  Na het dichten van de gevels van gebouw A zijn vrijwel alle balkons en de hekwerken geplaatst. Het beeld van de golvende balkons rondom het gebouw wordt zichtbaar. Alle woningen, waarvan de meeste in twee richtingen uitzicht hebben over het eiland en het water, hebben brede buitenruimtes die vanuit alle kamers bereikbaar zijn. Overal stap je naar buiten waardoor elke kamer groter lijkt en zicht richt op het weidse waterrijke uitzicht rondom.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gevels van het hogere gebouw B, de grotere broer van gebouw A.
 
04-01
2016

  Gemeentehuis Zevenaar in gebruik genomen
Nieuws
 
  Een mooi begin van 2016 ! Vandaag hebben de werknemers van de gemeente Zevenaar het nieuwe gemeentehuis in de voormalige BAT fabriek in gebruik genomen.
Onder aanvoering van burgemeester Jan de Ruiter gingen de ambtenaren vanochtend in optocht van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein naar de Kerkstraat waar in 14 maanden tijd in nauwe samenwerking tussen gemeente, aannemer, ontwerpers en adviseurs de voormalige productiehal Hal 12 en het oude Turmac gebouw zijn verbouwd; een grote prestatie met een prachtig resultaat dat vandaag groots is gevierd door de werknemers en iedereen die aan het project heeft meegewerkt.
 
27-11
2015

  Gemeentehuis Zevenaar nadert voltooiing
Nieuws
 
  Nog even en de laatste fase van de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar is klaar. Op de overgang van de beide bestaande gebouwen bevindt zich straks het hart van het gebouw met informele overlegplekken, vergaderruimtes, luie trappen en vides. In dit nieuwe gebouwdeel worden alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar verbonden en kunnen de werknemers elkaar ontmoeten. Als tegenhanger van het robuuste en gesloten karakter van de oude fabriek opent het gebouw zich hier naar de straat waardoor de binnenwereld van
het gemeentehuis voor iedereen zichtbaar wordt.
 
30-10
2015

  Start haalbaarheidsstudie Calvijncollege
Nieuws
 
  In opdracht van de Gemeente Amsterdam zijn we afgelopen week gestart met een haalbaarheidsstudie naar herbestemming van het voormalige Calvijn met junior College in Nieuw West. Het gebouw uit 1967 is ontworpen door Ben Ingwersen (o.a. Cygnus Gymnasium Vrolikstraat) en is een imposant voorbeeld van naoorlogse architectuur in Amsterdam. Aan de hand van 3 mogelijke bestemmingen zullen we onderzoeken hoe, met behoud van de hoge architectonische waarde, het gebouw een tweede jeugd kan krijgen.
 
26-10
2015

  Windkracht 9 op het Zeeburgereiland
Nieuws
 
  Gebouw A van het complex 'Windkracht 9', bij velen nog bekend onder de naam 'Blok 9',
is op hoogte ! Het naastgelegen gebouw B schiet ook de grond uit bereikt over 8 weken het hoogste punt.
 
15-10
2015

  Verbouwing Vondelstraat gestart
Nieuws
 
  Vorige week is de verbouwing gestart van een dakappartement in een pand van Cuypers aan het Vondelpark in Amsterdam. Verschillende verbouwingen sinds de jaren 80 hadden het appartement steeds verder weg gebracht van het origineel. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit. De komende tijd zal die teruggebracht worden, krijgen ruimtes weer hun oorspronkelijke hoogte terug en wordt het appartement, door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.
 
21-09
2015

  2e fase bouw Gemeentehuis in volle gang
Nieuws
 
  Na de verbouw van de voormalige productiehal 'Hal 12' van de BAT fabriek in Zevenaar tot het nieuwe publieksdeel van het Gemeentehuis, wordt sinds de zomer hard gewerkt aan fase 2 in het voormalige Turmac gebouw. Hier zullen de werkplekken van de meeste medewerkers van het gemeentehuis komen.
Het gebouw zal volledig geschikt gemaakt worden om volgens 'het nieuwe werken' te gaan werken. Medewerkers zullen geen vaste werkplek meer hebben maar overal in het gebouw een plek kunnen vinden die past bij het werk dat ze op dat moment moeten doen: open werkplekken, concentratie werkplekken, vergaderruimtes en plekken voor informeel overleg en contact. Tussen het Turmac gebouw en Hal 12 krijgt het gebouw een nieuw deel waarin ontmoeting en het informeel contact is samengebracht. Hier zijn de verdiepingen dmv vides en trappen met elkaar verbonden en zorgt een glazen gevel voor het contact met de omgeving en voor zicht vanaf de straat in de binnenwereld van het gemeentehuis.
 
08-09
2015

  Nieuwersluis Huis
Nieuws
 
  Bureau Rowin Petersma gaat de plannen maken voor de verbouwing van een huis aan de Vecht in Nieuwersluis. Op dit moment is het huis in gebruik als tijdelijk kantoor voor recente bouwontwikkelingen in de omgeving. Uitgangspunt voor het ontwerp is het openen van het interieur naar de tuin, de zon en de omgeving zodat het huis lichter, ruimtelijker en meer tot één samenhangend geheel wordt omgevormd.

 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Nieuws
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
26-08
2015

  Maxima opent Papageno Huis
Nieuws
 
  Vandaag heeft Koningin Maxima het Papageno Huis in Laren geopend.
Op initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden is het afgelopen jaar Villa Dennenoord verbouwd tot een huis waar autistische jongeren de eerste stap kunnen zetten naar het zelfstandig wonen. Daarvoor zijn op de verdiepingen van het monumentale pand 12 studio's gerealiseerd waar de bewoners onder begeleiding kunnen wonen.
Om, zoals Aaltje van Zweden haar droom verwoordt, de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten te brengen, zijn op de begane grond een café en een concertzaaltje gemaakt. Zo wordt het Papageno Huis ook een plek passanten en bezoekers van buiten welkom zijn. In het volledig vernieuwde en vergrootte souterrain zijn verschillende therapieruimtes gemaakt, met name voor muziektherapie.
Aan de tuinzijde is een modern paviljoentje aan het pand toegevoegd waar de gemeenschappelijke woonkamer van de bewoners een plek heeft gekregen.
 
21-07
2015

  Voorlopig ontwerp woonhuis 26K6 klaar
Nieuws
 
  Kort geleden hebben we het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van woonhuis 26K6 op IJburg afgerond.
Een hoge eetkeuken aan de tuin en een hoge woonkamer op de eerste verdieping zijn via een splitlevel met elkaar verbonden. Daardoor lopen ruimtes via een open trap in elkaar over van voor naar achter en van boven naar beneden. Van de intieme tuin en de eetkeuken kijk je dwars door het huis naar de woonkamer met het wijdse uitzicht over het IJ.
Voor eind oktober zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend en de bouw zal starten in het voorjaar van 2016.
 
10-07
2015

  Papageno Huis opgeleverd
Nieuws
 
  De 19e eeuwse Villa Dennenoord in Laren is verbouwd tot een huis voor jongeren met autisme.In het Papagenohuis komen 12 studio's waar jongeren op zichzelf kunnen wonen en de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen krijgen. Leidend thema voor het ontwerp is het vormgeven van een plek waar de bewoners maximaal in contact kunnen komen met de buitenwereld en waar de buitenwereld alle mogelijkheden krijgt om binnen te komen. Muziek is de drijvende kracht achter het Papagenohuis, als middel om de wereld naar binnen te halen én als middel voor de bewoners om contact te maken met elkaar, zich te uiten en sterker in de wereld te staan. Daarom heeft het huis ook een publiek karakter gekregen. Op de begane grond bevinden zich een muziekzaal en een petit café. Hier worden zowel voor bewoners als voor andere belangstellenden activiteiten georganiseerd. In het nieuwe souterrain zijn voorzieningen die specifiek gericht zijn op de bewoners, zoals therapieruimtes, een atelier, een fitnessruimte en een mediatheek.
In een nieuwe paviljoen-achtige uitbouw aan de tuinzijde bevindt zicht de gemeenschappelijke woonkamer van de bewoners. Deze ruimte is vormgegeven als een kruisvormige kamer met een keuken een eet-en zitgedeelte, open verbonden met de groene omgeving.

Het Papageno Huis is een initiatief van de Stichting Papageno die in 1997 is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en zet zich in voor hulp aan kinderen en jongeren met autisme.
 
10-06
2015

  Scholenbouwatlas gepresenteerd
Nieuws
 
  Vandaag is in de Brede School Nieuwstraat in Rotterdam de ' Scholenbouwatlas ' gepresenteerd. Dit zeer complete handboek voor het verbouwen van basisscholen illustreert aan de hand van 100 praktijkvoorbeelden zowel de ontwerp -als procesmatige aspecten van het verbouwen van basisscholen. Ons project SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West bijt in de reeks voorbeeldprojecten het spits af. Onder het deelthema 'individuele werkplek' wordt ingegaan op de ingrepen die binnen het gebouw zijn gedaan om naast de groepsruimtes ook individuele leer-en werkplekken voor leerlingen te maken.
 
04-06
2015

  Hal 12 open voor het publiek
Nieuws
 
  Afgelopen maandag 1 juni is het nieuwe publieksgedeelte van het Gemeentehuis van Zevenaar door het publiek in gebruik genomen. Daarmee is de eerste fase van de verbouwing van het voormalige BAT complex een feit. De indrukwekkende ' Hal 12 ', de voormalige productiehal van de BAT fabriek, huisvest nu het publieksdeel van het nieuwe Gemeentehuis met de publieksbalies, spreekkamers, vergaderruimtes, de raadzaal en werkruimtes. Van de ontoegankelijke fabriekshal, dat apart douanegebied was, is Hal 12 daarmee veranderd in een openbaar gebouw voor alle bewoners van Zevenaar. In het ontwerp is het oorspronkelijke ruimtelijke karakter en de sfeer zo veel mogelijk handhaafd. De staalconstructies, leidingen en de industriële vloer van vroeger zijn er nog steeds en vormen de drager van een nieuw terughoudend vormgegeven interieur.

 
01-06
2015

  Back to the future
Nieuws
 
  ' Vanaf 1 juni ben ik na ruim 6 jaar Inbo weer mijn eigen bureau gestart. Vanuit de ervaring van de afgelopen jaren zal ik mijn expertise in basisonderwijs-en zorgprojecten verder uitbouwen en weer meer gaan werken aan kleinere en specifieke architectuur-en interieur projecten, ook voor de particuliere markt.

Met deze stap kies ik voor een kleinere en meer persoonlijke manier van werken , een manier die mij het beste past, waarmee ik mijn opdrachtgevers van dienst wil zijn en die ik samen met de mensen waarmee ik samenwerk, centraal wil stellen. Zowel grote als kleine projecten juist ' klein' en persoonlijk organiseren gedreven door mijn fascinatie voor de stad.

De stad als werkterrein maar ook als metafoor voor de condities waaronder ik het liefst werk. De stad staat model voor een omgeving waarin elke beslissing consequenties heeft voor iets anders. Werken in een context die schuurt en complex is vraagt om het vormgeven van ontmoeting en het leggen van verbindingen: tussen mensen, tussen plekken, tussen de om-geving en het gebouw, tussen het heden en de toekomst en tussen mijn vakgebied en dat van anderen.
Op alle schaalniveaus, van interieur tot openbare ruimte, leidt dit voor mij tot het ontwerpen van ruimtes en ruimtelijke elementen die open zijn in plaats van gesloten, die verbinden in plaats van scheiden, die uitdagen in plaats van bevestigen en die verrassen en nieuwe betekenis geven aan de stad".

Rowin Petersma
1 juni 2015
 
20-05
2015

  Nieuwbouw Blok 9 komt de grond uit
Nieuws
 
  Vandaag is de eerste wand gestort van de nieuwbouw van Blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het woningbouwproject omvat 110 woningen in de sociale en middensegment huur en wordt gebouwd in opdracht van De Alliantie. Het gebouw vormt straks een onderdeel van de ruim 600 woningen die de Alliantie in samenwerking met andere marktpartijen zal bouwen in deze nieuwe buurt van Amsterdam.
 
06-05
2015

  Opdracht woonhuis 26K6 IJburg Amsterdam
Nieuws
 
  Wij zijn gestart met het ontwerp van een particulier woonhuis op Ijburg. De locatie ligt aan de noordkant van het Haveneiland in blok 26 dat in zijn geheel bestemd is voor particulier opdrachtgeverschap. Het wijdse uitzicht van de locatie over het IJ met in de verte Durgerdam is indrukwekkend en zal de vormgeving van het huis in belangrijke mate gaan bepalen.
 
10-01
2015

  Bouw Gemeentehuis Zevenaar gestart
Nieuws
 
  Kort geleden is gestart met de realisering van de eerste fase van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar. Een gedeelte van de inmense hal van de oude BAT-fabriek zal worden verbouwd tot het publieksdeel van het Gemeentehuis. In de hal komen de publieksbalies, kantoren, raadzaal, de leeszaal voor de raadsleden en vergaderruimtes.
Deze eerste fase zal worden opgeleverd in mei dit jaar waarna de tweede fase, de verbouw van het Turmac met alle werkruimtes voor de de gemeenteambtenaren, zal starten. Begin 2016 zal het nieuwe Gemeentehuis volledig klaar zijn.
 
10-10
2014

  Winst in Huizen !
Nieuws
 
  Nadat we in februari samen met Slokker hadden meegedaan aan een selectie voor de herontwikkeling van het Koningin Wilhelmina Terrein in Huizen,hebben we deze week gehoord dat ons plan door de Gemeente is geselecteerd. Ons plan heeft als enige het bestaande schoolgebouw behouden waarin woningen voor ouderen zullen worden gemaakt. Samen met een strook nieuwe verandawoningen vormt de bestaande school straks een intiem hofje in de schaal van de dorpse bebouwing eromheen.
De lange stilte na indiening van ons plan hield verband met de verkiezingen afgelopen maart en de financiele en politieke afweging die de gemeente over herontwikkeling van het KWS terrein heeft moeten maken. Maandag 29 september jl. heeft de Gemeenteraad unaniem gekozen voor behoud van de oude school.
 
26-08
2014

  Mock up van de hekwerken voor blok 9
Nieuws
 
  Terwijl de voorbereiding van de aannemerskeuze in volle gang is beoordelen we de
mock up van de strekmetalen hekwerken voor ons plan voor blok 9 op het Zeeburgereiland.
 
20-08
2014

  Definitief ontwerp Blok 9 Zeeburg gereed
Nieuws
 
  In opdracht van de Alliantie hebben we net voor de bouwvak het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van 110 huurwoningen op het Zeeburgereiland in Amsterdam afgerond. Als een tweeling staan de gebouwen om een half omsloten daktuin op de onder de gebouwen gelegen parkeergarage. De 2 gebouwen hebben een gelede vorm met verspringende bouwhoogtes van 4 tot 8 bouwlagen.

Alle woningen zijn breed en ondiep met grote schuifpuien die uitzicht bieden op de wijdse en waterrijke omgeving en toegang geven tot woningbrede balkons. Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de balkons die als scheepsdekken om de gevels van de gebouwen golven en het contact met de vrije ruimte en het uitzicht rondom verbeelden. De woningen op de begane grond hebben Amsterdamse stoepen die een meter zijn verhoogd ten opzicht van de straat waardoor de bewoners voldoende privacy hebben. De bouw van blok 9 zal begin september worden aanbesteed en na de zomer van 2016 zal blok 9 bewoond zijn.

De toekomstige bewoners zullen de komende tijd betrokken worden bij de definitieve indeling van de woningen en de verdere uitwerking van de inrichting van de daktuin en de openbare ruimte rondom de gebouwen.

Team: Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Niels Koopman, Max Leemans, Sebastiaan Huf, Xinghua Zu.
 
01-04
2014

  3D-PVE scholen Sleeuwijk en Werkendam
Nieuws
 
  Op dit moment werkt ons bureau aan het programma van eisen van brede basisscholen in Sleeuwijk en Werkendam. We hebben hiervoor een specifiek tool het 3D-PVE ontwikkeld.

Met dit driedimensionaal getekend Programma van Eisen geven we toekomstige gebruikers en gemeenten meer inzicht in hun eisen en wensen voor een nieuw schoolgebouw. In tien stappen doorlopen we een proces waarin we gezamenlijk een ruimtelijk, functioneel en technisch PvE maken. Een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft, maar dat die functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen verbeeldt. Een 3D-PvE dat iedereen begrijpt en inspireert als start van het ontwerpproces. Voor meer informatie klik hier.
 
18-03
2014

  Newton te zien op deArchitect.nl
Nieuws
 
  Het Newton gebouw op het Leerpark in Dordrecht is project van de dag op deArchitect.nl.
Klik hier voor de link.
 
28-02
2014

  Geselecteerd voor blok 9 Zeeburgereiland
Nieuws
 
  In opdracht van De Alliantie zal Inbo begin maart starten met het maken van een ontwerp voor woningbouw van blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
De toekomstige bewoners zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen voor de ongeveer 90 woningen. Op dit moment zijn op het Zeeburgereiland aan de noordkant verschillende particuliiere woonhuizen in aanbouw en is onlangs een basisschool opgeleverd.
Het project is onderdeel van de realisering van in totaal 450 woningen waarvoor de Alliantie onlangs een overeenkomst sloot met de Gemeente Amsterdam.
Het Zeeburgereiland is geen onbekend gebied voor Inbo dat eerder Benzinestation Kriterion en het Park en Ride Terrein Zeeburg daar realiseerde.
Team Inb: Tako Postma, Rowin Petersma en XingHua Zu.
 
30-01
2014

  Bij Wynand Fockink wordt weer gestookt
Nieuws
 
  Na een voorbereiding van anderhalf jaar is de verbouwing van stokerij Wynand Fockink in het hartje van Amsterdam net voor de kerst afgerond.
In de loop der tijd waren de verschillende functies in de zes monumentale pandjes van Wynand Fockink, in een klein steegje achter de Dam, op een bijna toevallige manier aan elkaar vastgegroeid. In twee maanden tijd is de jeneverstokerij verbouwd tot een bijzondere plek waar het stoken, kopen en proeven van exquise jenevers en likeuren in één overweldigende typisch Amsterdamse sfeer zijn samengebracht.

Met de verbouwing zijn de verschillende functies op een logische manier naast elkaar gelegd. Met uitzondering van het proeflokaal zijn alle ruimten gestript en voorzien van nieuwe afwerkingen op vloer, wand en plafond. Daarbij was de zoektocht naar de oorspronkelijk kwaliteit van de historisch panden leidend. In veel gevallen volstond het om juist oude afwerkingen en het overbodige weg te halen. Historische kleuren zijn teruggebracht en in de distilleerderij is het oorspronkelijke baksteen weer zichtbaar gemaakt, waarvan de roodbruine kleur subtiel samengaat met de roodkoperen stookketels. De verschillende ingrediënten, treksels en het stookproces zijn maximaal zichtbaar gemaakt en bepalen de sfeer van de distilleerderij. Dat geldt ook voor de techniek: kanalen en leidingen zijn in het zicht gelaten en maken van de distilleerderij een huiselijk fabriekje.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frans Timmers, Sjouke Vink en Daphne Wiegers.
 
10-01
2014

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum
Nieuws
 
  Met ingang van 1 januari is Rowin Petersma benoemd tot architect-lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Bussum. Hij volgt Dirk Jan Borski op waarvan na 5 jaar de termijn afliep. Bussum is een zeer dicht bebouwde gemeente met weinig groeimogelijkheden naar het omliggende gebied. Op een relatief klein oppervlak kent Bussum een veelheid aan buurten en ruimtelijke sferen. Van beschermde vooroorlogse villawijken zoals het Brediuskwartier en Het Spiegel tot het stedelijke centrumgebied en de spoorzone die van noord naar zuid dwars door Bussum loopt. De druk op het publieke domein is daarom groot en het belang om daar zorgvuldig mee om te gaan ook.
Voor de gemeente was de overweging om juist een architect van een groot landelijk bureau vertegenwoordigd te zien in de commissie belangrijk. Rowin wil als architect-lid op een opbouwende manier inspireren en stimuleren, met een heldere mening en oog voor de initiatieven van de inwoners van Bussum.
 
01-10
2013

  Cultuur in Hal 12 Zevenaar
Nieuws
 
  In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft ons bureau een ontwerpvoorstel gedaan voor de mogelijke vestiging van culturele instellingen in de voormalige productiehal van de BAT fabriek in Zevenaar.
Vorige week zijn de voorrstellen aan vertegenwoordigers van het Filmhuis, het Liemers Museum, de Volksuniversiteit en de Liemers Bibliotheek gepresenteerd. Binnenkort zal de gemeente een beslissing nemen over de volgende stap om van Hal 12 een bruisende cultuurhal te maken.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frank Zewald en XingHua Zu.
 
15-07
2013

  Ontwerp gemeentehuis Zevenaar klaar
Nieuws
 
  Vanaf begin dit jaar is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar een intensief proces doorlopen waarin het definitief ontwerp voor het nieuwe Gemeentehuis is gemaakt. Het nieuwe gemeentehuis zal worden gevestigd in twee bestaande gebouwen van de voormalige BAT sigarettenfabriek: het Turmac gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, krijgen zo een tweede leven en zullen vanaf begin 2015 weer volop in gebruik zijn.
Het opvallende Turmacgebouw zal plaats gaan bieden aan alle werkplekken van de ambtenaren en in de hal zal de publieksverlening met de nieuwe entree van het gemeentehuis komen.
 
19-04
2013

  Inbo in ABC Architectuurcentrum Haarlem
Nieuws
 
  Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bureau exposeert Inbo van 21 april t/m 23 juni in het ABC. Daarbij kijkt Inbo vooruit onder het motto: 'de toekomst van de architectuur en stedenbouw ligt bij mensen die kunnen verbinden'.
'Inbo - Samenwerking als inspiratie' wordt zondagmiddag 21 april om 15.30 geopend door Helen van Duin, directeur ontwikkeling en onderhoud van woonstichting De Key.

ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47 2011 EP Haarlem
 
04-02
2013

  Inbo verhuist naar een nieuw kantoor
Nieuws
 
  Op 4 februari jl. heeft Inbo een nieuw kantoor in Amsterdam betrokken. Een bestaand schoolgebouw is met minimale middelen veranderd in een inspirerende nieuwe werkruimte waar door 50 medewerkers aan projecten in heel Nederland wordt gewerkt. Het bureau bestaat uit twee lichte en ruime verdiepingen. De onderste als één ongedeelde werkruimte met verschillende werk- en overlegplekken, gemaakt voor een optimale samenwerking tussen de verschillende medewerkers en vakgebieden. De bovenste met vergaderruimtes, projectrooms en presentatieruimtes, gemaakt om opdrachtgevers en samenwerkings-partners optimaal te kunnen ontvangen, gezamenlijk aan projecten te werken en debat en kennisuitwisseling te organiseren.
 
02-01
2013

  Entree wiskundegebouw UU vernieuwd
Nieuws
 
  In opdracht van Universiteit Utrecht is de afgelopen twee maanden de vernieuwing van de entree van het gebouw van de faculteit wiskundeuitgevoerd. Het bestaande buitengebied en een gedeelte van de hal hebben een facelift gekregen waardoor het sombere, donkere en verwaarloosde entreegebied is veranderd in een lichte en ontvankelijke entree. In de bestaande luifel zijn daglichtsparingen aangebracht en boven een bestaande betonbak met begroeiing is een grote sparing gemaakt voor een boom die door de luifel heen steekt. De luifel is voorzien van nieuwe witte aluminium beplating en nieuwe lichtgrijze kunststof dakbedekking. Zo ziet de luifel er ook vanuit de verdiepingen van het gebouw representatief en licht uit.
Het ontwerp is van Rowin Petersma mmv Jop Alberts en Pim van der Splinter en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Zoelen uit Utrecht.
 
20-12
2012

  Newton in Leerpark Dordrecht klaar
Nieuws
 
  Het nieuwbouwproject Newton in het Leerpark in Dordrecht, bestaande uit 123 woningen, bedrijfsruimtes en parkeervoozieningen is eind vorig jaar opgeleverd.
Inbo won in 2007 een prijsvraag voor het ontwerp van het combinatiegebouw in het hart van het Leerpark, een nieuwe uitbreiding van Dordrecht waar wonen, werken, ondernemen en leren centraal staan. Op verzoek van Inbo zijn destijds Frank van der Vecht en Rowin Petersma als externe architecten bij het project betrokken om een grotere diversiteit in de architectuur te realiseren en meer verschillende handschriften in het beeld van het gebouw zichtbaar te maken. Dit was een logisch gevolg van de door West 8 vastgestelde beeldkwaliteit van het plan: geen grote eenvormige blokken maar gebouwen die zich tonen als een reeks van panden naast elkaar waardoor een kleinere en meer menselijke schaal in het gebied ontstaat.
Rowin Petersma heeft het ontwerp gemaakt van het in het midden van het gebouw gelegen pand met gebouwdelen aan weerskanten van een grote opening die het
park verbindt met de groene binnenhof.
 
01-12
2012

  Start ontwerp verbouwing Wynand Fockink
Nieuws
 
  Rowin Petersma zal als projectarchitect starten met het ontwerp van distilleerderij Wynand Fockink in Amsterdam. In opdracht van Lucas Bols zal de unieke combinatie van proeflokaal, slijterij en distilleerderij in de Amsterdamse Pijlsteeg worden verbouwd tot een typisch Amsterdamse ,ambachtelijke en sfeervolle ‘experience’. Bezoekers kunnen het proces van het maken van de likeuren straks van dichtbij zien en de beroemde Wynand Fockink likeuren en jenevers proeven en kopen. De huidige ruimtes van Wynand Fockinck krijgen met behoud van de kleinschalige en ambachteljike sfeer een facelift en de technische staat van de meer dan 10 verschillende ruimtes wordt verbeterd en gemoderniseerd.
 
16-11
2012

  Papageno Huis gepresenteerd in Laren
Nieuws
 
  Op 15 november jl. heeft Rowin Petersma samen met Aaltje van Zweden het definitief ontwerp voor het Papapgeno Huis in Laren gepresenteerd aan de inwoners van Laren.

De 19e eeuwse Villa Dennenoord in Laren zal worden verbouwd tot een huis voor jongeren met autisme.In het Papagenohuis komen 12 studio's waar jongeren op zichzelf kunnen wonen en de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen krijgen. Leidend thema voor het ontwerp is het vormgeven van een plek waar de bewoners maximaal in contact kunnen komen met de buitenwereld en waar de buitenwereld alle mogelijkheden krijgt om binnen te komen. Muziek is de drijvende kracht achter het Papagenohuis, als middel om de wereld naar binnen te halen én als middel voor de bewoners om contact te maken met elkaar, zich te uiten en sterker in de wereld te staan. Daarom krijgt het huis ook een publiek karakter. Op de begane grond komen een muziekzaal en een petit café. Hier worden zowel voor bewoners als voor andere belangstellenden activiteiten georganiseerd. In het nieuwe souterrain komen voorzieningen die specifiek gericht zijn op de bewoners, zoals therapieruimtes, een atelier, een fitnessruimte en een mediatheek.

Het Papagenohuis is een initiatief van de Stichting Papageno die in 1997 is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en zet zich in voor hulp aan kinderen en jongeren met autisme.

artikel De Gelderlander
Stichting Papageno
 
07-05
2012

  De Kans in 'De grote schoolverbouwing'.
Nieuws
 
  Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) heeft Arconiko Architecten onderzoek gedaan naar voorbeelden van recent verbouwde basisscholen.
Aan de hand van 7 ontwerpprincipes zijn 7 scholen onderzocht en beschreven waarvan er 3 in het onderdeel 'Uitblinkers' uitgebreider worden belicht. Eén van deze scholen is basisschool De Kans in Amsterdam.
Het onderzoek is kort geleden gepubliceerd in Lay-out - platform voor ontwerpend onderzoek- nr. 20, een uitgave van het SFA. Download de Lay-out#20 hier.
 
01-05
2012

  Start DO Schinkelhaven
Nieuws
 
  Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp is kort geleden gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp van Zorgcentrum Schinkelhaven in Amsterdam.
Het project bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor dementerende ouderen en gemeenschappelijke voorzieningen en zorgfuncties voor de bewoners én de buurt. Opdrachtgever is zorginsteling Puur Zuid. Het team van Inbo bestaat behalve uit Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Wilco van Oosten en Jop Alberts.
 
01-11
2011

  Kantoorgebouwen Orvil en Pazia
Nieuws
 
  In opdracht van de Maarsengroep en Goldstar BV. hebben Joost van den Hoek en Rowin Petersma onlangs een verdere uitwerking gemaakt voor twee prominente kantoorpanden op het Goldstarterrein aan de Zuidas te Amsterdam.
Inbo adviseert sedert 2008 over de ontwikkelstrategie en masterplanning van de Goldstarterrein tussen de A10 en de Mahlerlaan. De totale ontwikkeling heeft een omvang van ca. 250.000 m2 werken wonen en voorzieningen. De plannen maken onderdeel uit van een marketingoffensief dat de Maarsengroep is gestart om gebruikers te interesseren voor de eerste fase van de ontwikkeling.

De vormgeving van de beide gebouwen is gebaseerd op de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan: ordening op basis van vrijheid met een eigen identiteit van de verschillende gebouwen rondom stedelijke pleinen aan de Mahlerlaan.
De verschillende verschijningsvorm en structuur van de beide gebouwen illustreren de grote kans voor huurders om op deze lokatie met een eigen uitstraling en identiteit zichtbaar en onderscheidend te zijn. Beide gebouwen hebben daarom een eigen architectuur: gebouw 'Orvil' (kavel 1): slank , staand, van natuursteen en glas en gebouw 'Pazia': horizontaal, glimmend met golvende raamstroken rondom het gebouw.

Wij zijn op dit moment met de Maarsengroep in gesprek over een verdere uitwerking van het Pazia gebouw.
 
01-10
2011

  Filmpje 'De Kans'
Nieuws
 
  In opdracht van ons bureau heeft filmmaakster Nienke Eijsink een kort filmpje gemaakt over basisschool De Kans. Rowin Petersma vertelt hierin over de uitgangspunten van het ontwerp. Directeur Hans Klaassen gaat in op het belang van de renovatie en uitbreiding en vertelt over het functioneren van de school sindsdien.
Om het filmpje te zien klik hier.
 
09-09
2011

  De Kans in 'de Architect'
Nieuws
 
  Basisschool De Kans staat deze maand in het tijdschrift ‘de Architect’.
In het artikel 'Basisscholen en regionalisme' beschrijft Dolf Broekhuizen aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden thema’s die steeds belangrijker worden bij hedendaagse scholenbouw: de rol van de school voor buurt en wijk en daarmee samenhangend de toenemende keuze voor transformatie en hergebruik van bestaande (school-)gebouwen.
 
27-06
2011

  Woonhuis 119b216 trekt 300 bezoekers !
Nieuws
 
  Tijdens de dag van de architectuur afgelopen zondag 26 juni hebben
300 architectuurliefhebbers woonhuis 119b216 op IJburg bezocht.
Het huis was samen met nog 39 andere woonhuizen op iJburg opengesteld
voor het publiek in het kader van de manifestatie ' Zelfverzonnen op IJburg'
op de 'Dag van de Architectuur".
Voor projectgegevens en foto's klik hier.
 
21-06
2011

  De Kans in publicatie ' Schooldomein'
Nieuws
 
  De smalle marges van de onderwijsfilosofie

In het tijdschrift ‘schooldomein’, een magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving staat een artikel over ‘de smalle marges van de onderwijsfilosofie’. De Maria Montessori’s en Kees Boekes van deze tijd zijn schaars, als ze op dit moment al bestaan. Toch heeft menig schoolbestuur de mond vol van een eigen onderwijsfilosofie en ziet deze graag gevisualiseerd in het schoolgebouw. Eén van de voorbeelden die genoemd wordt, is de SBO-school De Kans.
Voor het artikel in ' Schooldomein' klik hier en voor SBO De Kans, klik hier.
 
20-06
2011

  Woonhuis 119b216 opengesteld op DVDA
Nieuws
 
  Zondag 26 juni a.s. is Woonhuis 119b216 opengesteld voor het publiek.
Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur organiseert ARCAM de manifestatie
'Zelfverzonnen op IJburg' . 40 onder particulier opdrachtgeverschap gebouwde
woonhuizen zijn te bezichtigen. Voor meer info zie Arcam.
 
14-04
2011

  De Kans op Architectenweb
Nieuws
 
  Basisschool De Kans is te zien in de rubriek 'Project belicht' van Architectenweb.

 
06-03
2011

  Een fluwelen revolutie
Nieuws
 
  ' Bereikbaar, Bottom up' is de titel van HollandBlad 8, een uitgave van Vereniging Deltametropool, waarin de tekstbijdrage ' Een fluwelen revolutie, nieuwe kansen voor stad en mobiiteit' van Rowin Petersma en Wouter Veldhuis over het onderzoek Langzame Stad is opgenomen.
Klik hier voor meer info en het artikel.
 
03-03
2011

  De Kans te zien op 2 architectuursites
Nieuws
 
  Basisschool De Kans is te zien op deArchitect.nl en Architectenwerk.nl.
 
07-02
2011

  Het bureau van de toekomst
Nieuws
 
  In het net verschenen eerste nummer van het BNA blad van 2011 geeft Rowin Petersma
zijn visie op het bureau van de toekomst. Aanleiding vormt het interview dat Pi de Bruin kort geleden gaf in het Parool waarin hij geen toekomst meer zag voor het grote architectenbureau.

‘De bulkopdrachten zijn voorbij, daar heeft Pi de Bruijn helemaal gelijk in. Cie. maakte als mono-disciplinair, “klassiek” architectenbureau altijd veel vierkante meters. Die zijn er nu veel minder, de opdrachten worden kleiner, specifieker en veel meer gestuurd door gebruiker. Toch betekent dat mijns inziens niet dat er alleen nog plek is voor kleine bureaus. Ik heb mijn eigen kleine bureau drie jaar terug verruild voor Inbo omdat ik geloof in de kracht van het grote bureau. Nu zelfs meer dan ooit. Met circa 225 medewerkers is Inbo een van de grootste bureaus van Nederland, maar met tien groepen in verschillende regio’s is het bedrijf ook heel fijnmazig en persoonlijk georganiseerd. Inbo is groot en klein tegelijk. Ik noem het liever een ontwerpbureau dan een architectenbureau omdat we ook disciplines als stedenbouw, gebiedsontwikkeling, planeconomie, strategie, communicatie en participatie in huis hebben. Die multidisciplinaire opzet en de organisatie als professioneel netwerk past goed bij de steeds ingewikkelder opgave van de toekomst. Die opgave kun je ook aan met een netwerk van kleine bureautjes, maar het heeft voordelen om één bedrijf te zijn. Binnen ons ‘inhouse’ netwerk zijn de lijnen toch korter, weet je elkaar sneller te vinden. We treden als één bureau naar buiten, dat schept helderheid voor de opdrachtgever. En de grootte biedt zekerheid, je hoeft je hier geen zorgen te maken over de continuïteit.’
 
26-11
2010

  De Kans in gebruik genomen.
Nieuws
 
  Op 26 november jl. is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam Geuzenveld (Stadsdeel Nieuw-West) door leerlingen en leraren in gebruik genomen.

In aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en het schoolteam heeft Ajacied Gregory van der Wiel samen met de kinderen de school officieel in gebruik genomen tijdens een speciale feestmiddag in de vernieuwde aula van de school.
De dag daarvoor waren alle leerlingen fluitend en trommelend van hun tijdelijk onderkomen naar de vernieuwde school gelopen..

Het project bestond uit de verbouwing van het bestaande gebouw van 2700 m2 en een uitbreiding van 700 m2. In samenhang met het gebouw zijn alle buitenruimtes, het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte vernieuwd. Een gedeelte van de buitenspeelruimtes zijn overdag toegankelijk voor de buurt.
 
22-11
2010

  Nieuwe Oogst van de BNA bij Arcam
Nieuws
 
  Rowin Petersma is een van de deelnemende architecten aan de expositie ‘Nieuwe Oogst’ in Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam).

Traditiegetrouw organiseert de BNA jaarlijks een tentoonstelling over het werk van nieuwe leden van de BNA kring Amsterdam-Kennemerland. Dit jaar is aan twintig architecten gevraagd om in woord en beeld te reageren op de vraag wat zij in de veranderde bouwsector willen betekenen. Hun statements geven een beeld van de posities die zij in de architectuurwereld willen opeisen.
Voorafgaand aan de opening op 25 november a.s. vindt een debat plaats met de architecten en toehoorders o.l.v. Maarten Kloos.
Voor meer informatie zie de website van arcam.
 
08-11
2010

  School De Kans opgeleverd.
Nieuws
 
  School voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam-Geuzenveld opgeleverd.

Op 8 november jl. is het volledig vernieuwde schoolgebouw van de voormalige SBO school De Kade opgeleverd.
Om ruimte te bieden aan de fusie van de De Kade met de Van Voorthuijsenschool is het bestaande gebouw behalve vernieuwd ook uitgebreid met een nieuw gebouw van
700 m2.
Op 25 november a.s. zullen alle leerlingen afscheid nemen van de tijdelijke lokatie en in optocht naar de vernieuwde school lopen om daar het gebouw feestelijk in bezit te nemen.
Zie ook eerder nieuwsitem.
 
16-09
2010

  Inbo versterkt zich met 7 associates
Nieuws
 
  Met ingang van 16 september jl. is Rowin Petersma benoemd tot associate bij Inbo.

Samen met de 6 andere benoemde associates zal hij binnen de groep in Amsterdam
werken aan zijn eigen opgaven en met zijn persoonlijke opvattingen en karakter
een bijdrage leveren aan de vakinhoudelijke groei van Inbo als geheel.

Hier kunt u de brochure downloaden waarin de 7 nieuwe associates zich aan u voorstellen.

 
01-04
2010

  Tracy Metz over Langzame Stad
Nieuws
 
  Op het cultuurblog van het NRC doet Tracy Metz verslag van het Spitsdebat Langzame Stad dat op 31 maart jl. in Amsterdam is gehouden.

 
31-03
2010

  Spitsdebat Langzame Stad in Amsterdam
Nieuws
 
  De tijd is rijp voor een fluwelen revolutie op de A10, zo blijkt tijdens het Spitsdebat 'Langzame Stad' dat op 31 maart is gehouden.

Een divers gezelschap van beleidsmakers, ontwerpers, verkeerskundigen,ondernemers en journalisten debatteerde over de nieuwe kansen voor stad en mobiliteit. Zij deden dit vanuit de stelling dat snelheidsverlaging tot 50 à 70 kilometer per uur nieuwe kansen biedt voor stad en mobiliteit.

Tour langs observatiepunten
Onder leiding van de initiatiefnemer Stichting Langzame Stad maakten de deelnemers een rondrit over de A10-west.De route leidde langs verschillende observatiepunten van de snelweg. Hier werden presentaties gehouden met een pleidooi voor opheffing van de barrièrewerking van de snelweg, zodat deze weer onderdeel van de stad kan worden.
Aansluitend was er een debat in Restaurant The Colour Kitchen waarin 'Langzame Stad' vanuit het perspectief van het verkeer én vanuit het perspectief van de stad is bediscussieerd.

A10-west als nieuwe stadsboulevard
In de presentaties stelde het team van Langzame Stad een toekomstbeeld voor van de A10 als nieuwe stadsboulevard. Met nieuwe openbaar vervoersknopen en een nieuw programma dat beide kanten van de stad weer met elkaar verbindt.

Deelnemers aan het spitsdebat op 31 maart jl.
Ton Hendriks - Senior Advisor Public Affairs ANWB.
Annemiek Rijckenberg - Voorzitter Commissie voor Welstand en Monumenten Gemeente Amsterdam, lid VROM-raad, Vereniging Deltametropool.
Zef Hemel - Adjunct directeur Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam.
Henk Tromp - Senior adviseur Goudappel Coffeng.
Sybrandt van der Werf - Divisiedirecteur Dura Vermeer.
Geert-Pieter Wagenmakers - Kamer van Koophandel Amsterdam.
Jeroen Haver - DG mobiliteit, strategie en investeringsbeleid, ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Tijs van den Boomen - Publicist 'De Groene Amsterdammer'.
Govert Beijer - Partner Boer & Croon, commissaris Staedion en Corio.
Tracy Metz - Journalist en publicist.
Ton Venhoeven - Rijksadviseur voor infrastructuur.

Initiatiefnemers spitsdebat:
Bert van Breugel - Inbo
Rene Heijne - RHA
Niels Kranenburg - Inbo
Rowin Petersma - Inbo
Wouter Veldhuis - MUST


 
10-12
2009

  Herenstraat ' een stedelijk meubelstuk'
Nieuws
 
  De jury van de Zuiderkerkprijs 2009 omschrijft het project Herenstraat (Herenstaete) als 'een op maat gemaakt stedelijk meubelstuk'.
'Met grote precisie, rekeninghoudend met alle beperkingen zijn binnen zeer beperkte afmetingen ruimtelijk aantrekkelijke woningen gemaakt, boven twee eveneens ruimtelijk interessante winkelpanden.' aldus de jury bestaande uit Hans Ibelings, Arie van der Neut en Jaqueline Tellinga.
( klik hier voor het volledige juryrapport )
 
01-12
2009

  Woonhuis 119b216 op de Architect.nl
Nieuws
 
  Woonhuis 119b216 op IJburg te zien op de deArchitect.nl
 
25-09
2009

  In voorselectie Zuiderkerkprijs 2009
Nieuws
 
  Het project Herenstraat is door een jury onder voorzitterschap van Hans Ibelings voorgeselecteerd voor de Zuiderkerkprijs 2009. Half december zal bekend gemaakt worden welke van de 13 projecten genomineerd zullen worden en welk project met de prijs naar huis gaat.
Meer informatie over het project Herenstraat is te vinden onder 'woningen en woonhuizen'.
 
01-08
2009

  September a.s. start bouw SBO De Kans
Nieuws
 
  Half september zal de bouw starten van SBO De Kans. Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van de voormalige school De Kade in het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer tot een vernieuwde 17-groepige school voor speciaal basisonderwijs.
Gelegen aan de rand van het Sloterpark zal de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt gaan vervullen. In de nieuwe situatie is zowel binnen-als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de buurt ontstaat. Het nieuwe schoolplein is ook bestemd voor kinderen buiten de school en wordt overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een nieuwe paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo zal SBO De Kans straks behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt zijn.
 
09-07
2009

  Woonhuis 119b216 op Parool.nl
Nieuws
 
  Zie het artikel "Stadsgezichten: Edmond Halleylaan 70".
 
01-07
2009

  Woonhuis 119b216 IJburg opgeleverd
Nieuws
 
  Vandaag is de nieuwbouw van woonhuis 119b219 op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) opgeleverd en kan het huis tussen 5 en 7 uur 's middags bezichtigd worden. Het huis is ontworpen in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries en gebouwd door Bouwbedriijf van den Hengel uit Soest.
Voor aankondiging open dag zie www.arcam.nl
 
01-06
2009

  Herenstraat op architectenweb
Nieuws
 
  De nieuwbouw aan de Herenstraat is te zien op architectenweb
 
01-01
2009

  Nieuwbouw Herenstraat opgeleverd
Nieuws
 
  'De gevel aan de Herenstraat zoekt op een eigentijdse manier aansluiting bij de historische context .Dit gebeurt door de specifieke keuze van de verhoudingen, de materialisering en de parcelering waardoor een nieuwe vormentaal, gebaseerd op verwantschap, ruimte krijgt'.
 
11-11
2008

  Overstap naar Inbo
Nieuws
 
  Met ingang van 17 november aanstaande zal Rowin Petersma terugtreden uit Citythoughts Architects en deel gaan uitmaken van het Amsterdamse bureau van Inbo adviseurs stedenbouwkundigen en architecten.
De overstap komt op een moment dat verschillende Amsterdamse projecten die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, in voorbereiding of in uitvoering zijn. Daarom is nu het juiste moment voor hem om de krachten te bundelen met de grote ervaring en expertise van Inbo.

In Geuzenveld-Slotermeer wordt de verbouw en nieuwbouw van een school voor bijzonder basisonderwijs voorbereid, op IJburg is de bouw van woonhuis 119b216 gestart, in de Jordaan komen twee glazen gebouwtjes in een privétuin, in de Herenstraat zullen half december woningen en winkels worden opgeleverd en in het Oostelijk Havengebied zal een door ons in 2000 ontworpen woonhuis worden aangepast aan de wensen van de nieuwe eigenaars.
Deze lopende projecten zullen in de nieuwe professionele omgeving van Inbo een goede plek krijgen en onder de verantwoordelijkheid van Rowin Petersma worden voortgezet.
De projecten die zijn bureau sinds 1995 heeft gerealiseerd, zullen samen met de ontwikkelde visie en werkwijze zichtbaar blijven en ingezet worden om Inbo te versterken.
In de samenwerking met Inbo aan het woningbouwproject Leerpark Dordrecht zullen de lijnen korter worden, en met behoud van zijn zelfstandige positie zal Rowin Petersma hieraan daadkrachtiger kunnen gaan werken.

Zijn medewerkers Edina Nemeth en Bert Leeuwis zullen met ingang van 17 november ook in dienst treden bij Inbo. Hans Lijbers, die de afgelopen 10 jaar als bureaumanager een rots in de branding is geweest, zal zijn passie volgen en terugkeren naar zijn oude liefde, de muziek.

Citythoughts Architects wordt voortgezet door Bastiaan Gribling en zal zich meer gaan toeleggen op stedenbouwkundig ontwerp- en advieswerk. De samenwerking met andere disciplines zoals landschapsontwerp en beeldende kunst en de samenwerking met andere professionals blijft een belangrijke doelstelling. Het bureau blijft de komende periode gevestigd aan de Grasweg in Amsterdam Noord.

'Het denken over de stad heeft Bastiaan en mij de afgelopen jaren voortdurend geïnspireerd bij het ontwikkelen van onze plannen. In de afgelopen 8 jaar hebben wij velen op verschillende manieren uitgenodigd om over de stad na te denken en hebben wij onze projecten in het brede perspectief van onderzoek en zelfreflectie geplaatst. Binnen het brede en multidisciplinaire karakter van Inbo zal deze ambitie levend blijven. Het ontwerponderzoek Langzame Stad, waaraan ik de afgelopen jaren in samenwerking met Inbo heb gewerkt, is hiervan een goed voorbeeld'.

'De stap naar Inbo betekent voor mij een nieuwe omgeving met nieuwe kansen en het vooruitzicht van professionele groei. Mijn komst valt samen met de ambitie van Inbo Amsterdam om te verbreden en te vernieuwen binnen de lange traditie die het bureau heeft.Het is een grote uitdaging om vanuit mijn ervaring, zelfstandigheid en ondernemerschap van de afgelopen jaren deel te gaan uitmaken van het team dat binnen Inbo Amsterdam verantwoordelijk zal zijn voor de architectuur-projecten'.


Rowin Petersma

Adres vanaf 17-11-2008: Inbo Weesperstraat 3 Postbus 967 1000 AZ Amsterdam
www.inbo.com
 
01-10
2008

  Start bouw Karthuizersstraat
Nieuws
 
  Een riante begane grond-woning in de Amsterdamse Jordaan wordt uitgebreid met een serreaanbouw en een tuinhuis. Straks zal vanuit de serre een prachtig zicht op de enorme langgerekte tuin en het glazen tuinhuis mogelijk zijn.
 
15-08
2008

  Langzame Stad voor een mooier Nederland
Nieuws
 
  In het kader van de door De Volkskrant georganiseerde 'Ruimtelijke Agenda' is het ontwerponderzoek Langzame Stad door een panel van wijzen gekozen tot één van de 29 plannen voor een mooier Nederland.
De 29 plannen zijn onlangs gebundeld in een uitgave van De Volkskrant en Meulenhoff onder redactie van Yvonne Zonderop en Tjerk Gualthérie van Weezel.


Hieronder een fragment uit het manifest 'Langzame Stad - nieuwe kansen op het raakvlak van stad en snelweg':


'De snelweg kán een onderdeel worden van de openbare ruimte in de stad. Dat kan worden gerealiseerd door een geleidelijk proces waarbij stedelijke fragmenten van het snelwegnetwerk worden gedegradeerd. Als de snelheid aanzienlijk wordt verlaagd, kan de snelweg transformeren in een verkeerszone zonder geluidsschermen. Door de lagere snelheden volstaan smallere rijstroken, zodat veel ruimte vrijkomt voor de stad.
Als een fluwelen revolutie zal het ingezette vertragingsproces de snelweg transformeren tot een nieuw gebied met enorme potenties en kansen. De stad kan zich weer oriënteren en richten op de nieuwe stadsboulevard, verschillende delen van de stad kunnen weer met elkaar verbonden worden en aanwezige stedelijke herstructureringopgaven kunnen een enorme impuls krijgen. Neem als voorbeeld de westelijke tuinsteden bij de A10 West in Amsterdam.
Het gebied van de ‘oude snelweg’ kan een nieuw programma huisvesten en aanleiding geven tot nieuwe vormen van openbare ruimte en nieuwe gebouwtypes. Het kan evolueren tot één van de nieuwe boulevards van de Randstad'

Voor de volledige tekst en meer informatie zie www.langzamestad.nl

 
12-08
2008

  Twee glazen gebouwtjes als bindmiddel.
Nieuws
 
  In september zal worden gestart met de bouw van een glazen serre en glazen
tuinhuis in een 400 m2 grote binnentuin in de Amsterdamse Jordaan.
De beide gebouwtjes verbinden de beide kanten van de tuin ruimtelijk en
geven woning en tuin weer een directe relatie met elkaar.
 
01-08
2008

  Bouw woonhuis 119b216 gestart.
Nieuws
 
  Net voor de zomervakantie zijn de negende en tiende paal voor de bouw van ' Woonhuis 119b216' op het steigereiland op Ijburg geheid. Het in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries ontworpen huis aan de Edmond Halleylaan zal in februari 2009 worden opgeleverd. Een transparant huis waarin de buitenruimte naar binnen lijkt door te lopen zal dan het daglicht zien.
 
01-05
2008

  Verbouwing woning Stadionkade opgeleverd
Nieuws
 
  Door een prachtig gelegen hoekwoning terug te brengen tot een hoogwaardig afgewerkt casco waarin een aantal meubelachtige elementen zijn geplaatst, is een ongedeeld, licht en ruimtelijk appartement ontstaan.
 
01-04
2008

  Edmond Halleylaan
Nieuws
 
  EEN GRENZELOOS HUIS

Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam

Woonhuis 119b216 maakt onderdeel uit van de laatste 'tranche' vrije kavels op het Steigereiland. De woning heeft een binnenoppervlak van 240 m2 en een bruto inhoud van 1050 m2 en bestaat uit 4 verdiepingen met verschillende hoogtes.
De woonfuncties bevinden zich in het onderste deel van het huis tot 7 meter boven het straatniveau. Dit deel is ontworpen als een volume ter grootte van de helft van het huis waarin op verschillende posities vloeren zijn geplaatst die elk horen bij een andere woonfunctie. Zo ligt op de begane grond aan de tuinzijde de 4 meter hoge eetkeuken. Grenzend aan de entree achter de voorgevel is een 2,5 meter hoge zwarte doos ge-plaatst waarin toilet, berging en keuken zijn opgenomen.
Via de trap in dit element en de vloer van de zwarte doos wordt de boven de eetkeuken gelegen woonkamer bereikt. Op de 2e en 3e verdieping zijn de hoofdslaapkamer, de kinderkamers, een werkkamer en een logeerkamer gelegen.
In de opbouw van het huis zijn de gevels als dunnen glazen huiden opgevat waar-binnen de vloeren op een vrije manier zijn gepositioneerd.
Aan de straatzijde wordt het beeld van huis bepaald door de 14,5 hoge glazen voorgevel. De vloeren en het dak zijn hier een halve meter los gehouden van de gevel. Aan de achtergevel steken de vloeren juist door voorbij de gevel als gestucte witte banden en een balkon op de eerste verdieping.
Behalve het balkon heeft het huis een 12 meter diepe tuin en een dakterras van 50 m2.

Projectgegevens:
project: Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Rick Voogt en Vanessa de Vries
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Ronald van Vlijmen, Edina Nemeth, Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008/2009
Bouwkosten: 575.000 euro excl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Van den Hengel, Soest
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
19-05
2007

  Langzame stad in De Volkskrant
Nieuws
 
  Dit artikel is op 19-05-2007 verschenen in de Volkskrant

ROWIN PETERSMA: 'MAAK VAN LANGZAAM RIJDEN EEN POSITIEVE ONTWIKKELING'

Op sommige dagen lijkt de Randstad een grote file. Wie met de auto van Amsterdam naar Rotterdam gaat moet maar afwachten hoe lang hij erover doet. Maar in plaats van te foeteren of je er mokkend bij neer te leggen kun je de gegeven file ook opvatten als een kans, zegt architect Rowin Petersma (1963). Samen met enkele collega’s bepleit hij het idee van de ‘langzame stad’: maak de snelweg door de stad doelbewust langzamer, daar win je ruimte en leefbaarheid mee. Is de stad niet al langzaam genoeg? ‘De stad en de snelweg botsen op elkaar, inderdaad. Nederland telt enorm veel auto’s. In de afgelopen vijftig jaar is ons autopark gegroeid tot 210 auto’s per vierkante kilometer, bijna vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. Tezelfdertijd groeiden onze steden. 70 procent van onze woningvoorraad is gebouwd in de afgelopen vijftig jaar. ‘Lange tijd hield de ene ontwikkeling geen rekening met de andere, maar eind jaren negentig sloeg de paniek om de files toe. Sindsdien roept de ene partij om meer asfalt en is de ander daar uit milieu-overweging op tegen. Maar uiteindelijk realiseert iedereen zich dat de mobiliteitsgroei eindig is. Die mentaliteitsverandering zou ergens moeten landen. ‘Bij discussies over betere mobiliteit gaat het vaak om de economie. Maar ongemerkt zijn we ons leven gaan inrichten op de vertraging. Toch groeit de economie gestaag. We nemen de vertraging steeds meer als een gegeven. In dat geval kun je het beter ten goede aanwenden.’ Hoe doe je dat? ‘Wij hebben onderzoek gedaan op drie beruchte fileplekken: op de A10-West in Amsterdam, op de A13 in Delft ter hoogte van de Ikea-vestiging en op de A16 in Dordrecht ter hoogte van de geluidswal. ‘Wij hebben ons de vraag gesteld: wat zijn de voordelen als je de weg hier verlangzaamt naar 50 kilometer per uur? We hebben allerlei betrokkenen gehoord. Vervolgens hebben we drie oplossingen getekend.’ Wat schiet de stad hiermee op? ‘Dat verschilt per locatie. In Amsterdam kun je een ruimtewinst boeken ter grootte van tweederde van het oostelijk havengebied als je de A10-West terugbrengt tot een stadsboulevard. ‘Je kunt ruimte die nu opgaat aan vluchtstroken, viaducten en op- en afritten, aanwenden voor stoepen, parken, fietspaden en huizen. Door aanleg van een park en een stadsboulevard kun je de herstructurering van de westelijke tuinsteden helpen. Je trekt de wijk met een aantrekkelijke ingreep dichter bij de stad. ‘Ook in Delft kun je veel ruimtewinst boeken. Die stad zit nu tegen zijn grenzen aan, er is geen ruimte meer voor woningbouw. Als je gebouwen die nu in de stad staan naar de rand van de snelweg verplaatst, komt er in het centrum ruimte voor woningbouw vrij. ‘Datzelfde doe je in Dordrecht. De sociale wijken die langs de snelweg staan, hebben weinig openbare ruimte. De snelweg doorkruist hun pad naar het water. Door het aantal rijstroken terug te brengen, geef je ruimte terug aan de stad. Het leefklimaat van de mensen die daar in de buurt wonen gaat er dan sterk op vooruit. ‘In alle gevallen levert het grond op, en grond is schaars, vooral in het stedelijk gebied. Ontwikkelaars reageren vol belangstelling. Het biedt kansen voor gemeente en bouwers.’ Dat gaat wel ten koste van de automobilist. ‘Ons plan gaat uit van een toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Daar moet je eerlijk over zijn. Bij de huidige toegestane snelheid van 80 kilometer leg je de A10-West af in tien minuten. Althans, als er geen file staat, anders vergt het wel dertig minuten. Bij een snelheid van 50 kilometer duurt de reistijd twaalf minuten. Maar dan kom je niet in de file en je hebt geen onzekerheid over je reistijd. ‘Maar wij zijn het er niet mee eens dat deze oplossing ten koste zou gaan van de automobilist. Langzamer rijden kost weliswaar meer tijd, maar de automobilist kan dan wel langs de A10 zijn boodschappen doen. Langzaam rijden verbetert de interactie tussen mensen, dat maakt mensen gelukkiger, vinden wij. ‘Je gaat de snelweg heel anders aanwenden dan waarvoor hij ooit bedoeld was. De automobilist rijdt dan door een langzame stad, met levendigheid en bebouwing langs de weg, inclusief zebrapaden. ‘In een stedelijk gebied is een achtbaansnelweg die doorrijdt zonder vertragingen nu eenmaal een illusie. Eigenlijk is de snelweg in de stad achterhaald.’ Stuit dit plan niet op veel ongeloof bij automobilisten? ‘Mensen zijn zo gewend aan doorstroming dat ze zich niet kunnen voorstellen dat je bewust vertraging accepteert. Maar in de praktijk gebeurt het allang. Elke dag ondervinden mensen vertraging op grote schaal. Ons plan erkent dat en keert het ten goede. ‘We zijn ook niet anti-auto. Elke illusie dat het fileprobleem ooit oplost verdwijnt als je een half uurtje over de Autorai loopt. De auto geeft een eigen wereld, daar hechten mensen aan. Het is ook geen kwestie van automobilisten-pesten. Wij bepleiten alleen dat we in de stad de auto op een andere manier leren gebruiken.’
 
14-04
2007

  Start bouw Herenstraat
Nieuws
 
  Begin februari 2007 zal gestart worden met de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat in Amsterdam. Na een lange voorbereidingstijd en veel vertraging die bijna inherent lijkt aan het bouwen in de complexe Amsterdamse binnenstad zal in opdracht van Transvastinvest BV de huidige bebouwing worden gesloopt en plaats maken voor de nieuwbouw.

Van Westen en Bakker uit Westwoud is de bouwer die het project logistiek zal combineren met een ander project op de hoek van de Herengracht en de Herenstraat dat nu in aanbouw is.

Het ontwerp is onaangepast aangepast en bestaat uit een tweeling en éénling deel waarvan de gevels elk op een eigen manier zijn vormgegeven en er sprake lijkt te zijn van twee verschillende panden.

Het tweelingdeel bestaat volledig uit licht gekleurde houten puien met een ‘klassieke’ tweedeling. Op de verdiepingen vormen de puien de buitenste huid waarachter gestapelde schuifpuien de werkelijke scheiding binnen-buiten vormen. De bovenste verdieping is vormgegeven als een zinken schuine kap met kapellen waarvan de daken van glas zijn gemaakt. De éénling is van metselwerk met vertikale ramen als tweedeling. De penant tussen de ramen is a.h.w. gecontramald en is een glasstrook die 30 centimeter terugspringt.

De oplevering wordt verwacht in december 2007.
 
15-03
2007

  Culturele metropool
Nieuws
 
  Essay over de P+R terreinen door Bastiaan Gribling.

Steden zijn levende organismen. Perioden van relatieve rust en van hectische ontwikkeling wisselen elkaar voortdurend af. Momenteel beleeft Amsterdam een periode van hectiek. Net als in veel andere stedelijke gebieden in de wereld is er in Holland een ingrijpend proces van metropoolvorming aan de gang. Of we het leuk vinden of niet: Amsterdam is niet langer een op zichzelf staande stad, maar de noordzijde van een metropool in wording. De ontwikkeling van de Hollandse Metropool is in de eerste plaats een politieke en technische opgave. Maar steden-bouw heeft ook altijd een culturele dimensie. Steden zijn behalve poelen van verderf ook altijd het brandpunt van kunst en cultuur. Er is weinig reden om aan te nemen dat dit in onze tijd anders is als in voorgaande eeuwen. Net als bij de vorming van de grote 19e eeuwse metropolen hebben filosofen, architecten en kunstenaars nu de taak om het huidige proces van metropoolvorming te doorgronden en een plaats te geven in de cultuur van onze tijd.

De bewoners van de Hollandse metropool zijn voortdurend onderweg en hebben altijd haast. Tijd is in de hedendaagse netwerkstad belangrijker als afstand. De metropolitane tijd-ruimte brengt nieuwe vormen van publiek domein met zich mee. Op de knooppunten van het stedelijke netwerk, waar de belangrijkste vervoersystemen elkaar raken, ontstaat een nieuw soort grootstedelijke ruimtes, die het nieuwe publieke domein zijn van de metropool in wording. Vooralsnog staat de geringe aandacht voor de ontwikkeling en inrichting van de nieuwe perifere centra in schril contrast met de aandacht die uitgaat naar de pleinen en straten in de historische stadscentra. De perifere knooppunten worden ofwel gezien als oninteressante non places of ze vallen ten prooi aan het soort generic design waardoor alles er tenslotte gaat uitzien als een internationale luchthaven. Met de aanleg van P&R voorzieningen op de knoop-punten van de Ring A 10 en de belangrijkste openbaar vervoer lijnen naar het stadscentrum illustreert de Gemeente Amster-dam dat de ontwikkeling van dit soort perifere locaties wel degelijk valt te beschouwen als een serieuze culturele opgave. De P&R terreinen zijn gesitueerd op de typische rafelranden van de grote stad: onder betonnen spoorviaducten, naast tunnel-mond, rioolzuiveringsinstallatie en asielzoekerscentrum. De marginale aard van de P&R locaties heeft de gemeente echter niet zoals gewoonlijk weerhouden van enig cultureel besef, maar juist aangespoord om bijzondere aandacht te besteden aan vormgeving en inpassing in de omgeving.

Rowin Petersma en Thomas Elshuis hebben de P&R terreinen van Amsterdam vormgegeven als metropolitane stadspleinen. Het design is niet gebaseerd op het vocabulair van historische pleinen maar bediend zich van de beeldtaal van de Mediapolis. Naast de sluipende invloed van de informatie - en communicatie revolutie op de structuur en het functioneren van de stad drukken de massamedia een steeds groter stempel op het stadsbeeld door de duizelingwekkende hoeveelheid informatie en commerciële en culturele boodschappen die over de stede-ling wordt uitgestort. Gebouwen, openbare ruimte en infra-structuur worden van boven tot onder beplakt met grafity, affiches, billboards, route informatie etc. Al deze veelkleurige mediaboodschappen vormen samen een vierde “mediale” laag die wordt aangebracht op de drie bestaande stedelijke lagen van de stad: de landschappelijke ondergrond, de infrastructuur en de bebouwing. Bij P&R Sloterdijk wordt de gelaagdheid van de metropool op manifestachtige wijze tot uiting gebracht. De ondergrond wordt gevormd door het zwart/wit mozaïek van de parkeervakken. De railinfrastructuur bepaalt de structuur van locatie in de vorm van de monumentale betonnen spoor-viaducten. Het beheerders gebouwtje definieert samen met de omringende kantoorgebouwen de vorm van de openbare ruimte. De mediale laag tenslotte wordt manifest door de nadrukkelijke bewegwijzering en de kunsttoepassingen die letterlijk als een aparte laag worden toegevoegd; hangend aan het stalen web en als een aparte “kunstverdieping” op de beheerdersruimte. Het P&R experiment toont aan dat de mediale laag van de stad niet uitsluitend het domein is van de commercie, maar ook bij uitstek het medium om de ontwikkeling van de Hollandse Metropool tot een culturele prestatie te maken.
 
08-03
2007

  Essaybijdrage ''Routeontwerp'
Nieuws
 
  Onlangs is in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester en Steun-punt Routeontwerp het ‘Inspiratieboek Routeontwerp’ gemaakt.

Rondom de thema’s landschap, weg, stad en iconen zijn in het boek inspirerende voorbeelden van snelwegontwerp samen-gebracht. Aan de hand van projecten uit binnen- en buitenland worden verschillende invalshoeken en typologiëen van de relatie snelweg-landschap geïllustreerd.

Het boek breekt een lans voor het beschouwen van de snelweg als een volwaardige ontwerpopgave en toont aan hoe het kan en vaak al gebeurd. In Essaybijdrages van OKRA, BABS, Langzame Stad en Magnus Weightman worden de 4 genoemde thema’s inhoudelijk beschouwd.

In het essay ‘De snelweg is openbare ruimte’ pleit Rowin Petersma voor een mentaliteitsverandering t.a.v. de file-problematiek in Nederland. Acceptatie van de vertraging kan nieuwe kansen voor de stad genereren en leiden tot nieuwe leefbare stadsvormen in een toekomstige Randstad.

‘Inspiratieboek Routeontwerp’ is een uitgave van Steunpunt Routeontwerp en Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag, 2006.
 
21-02
2007

  'Een land van architectuur'
Nieuws
 
  Een jury bestaande uit Mels Crouwel, Astrid Sanson, Don Murphy, Liesbeth van der Pol, Ton Idsinga, Karin Laglas, Paul Depla en Vincent van Rossum heeft in het kader van de ‘Gouden Piramide 2006-Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeversschap’ de P+R terreinen op Sloterdijk en Zeeburg verkzoen als één van de 15 beste plannen. De selectie betekende publicatie in het boek ‘Een land van architectuur’ dat is uitgegeven door 010 uitgevers te Rotterdam.

Het juryoordeel over de P+R terreinen luidde alsvolgt: ‘De gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer in Amsterdam heeft enkele jaren geleden onderkent dat het creëren van P+R voorzieningen in de stad als een volwaardige ontwerp-opdracht moet worden beschouwd. Deze constatering was voor de jury aanleiding tot de verzuchting: eindelijk. De meeste van dit soort ruim opgezette parkeergelegenheden blinken niet uit in een aangename sfeer en een goed verzorgde omgeving. Eerder zijn het grimmige gebiden waar het vooral ‘s avonds met de sociale veiligheid slecht is gesteld.

Door het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd (Sloterdijk) werd een andere weg ingeslagen. Gekozen werd voor het de ge-zamelijke visie van architect Rowin Petersma en kunstenaar Thomas Elshuis. Zij kwamen met een integrale oplossing: de vormgeving van de beheerdersruimte, het ontwerp van de openbare ruimte, de verlichting, bewegwijzering en een gepast kunsttoepassing. Het resultaat typeerde de jury als een ‘adequate, rustige vormgeveing, een enorme opfrissing’. De P+R in Zeeburg bouwde voort op de eersteling Sloterdijk.

Opdrachtgever en ontwerpers verdienen lof, omdat ze gezamelijk dit weeskindje van de ruimtelijke vormgeving een terechte, zorgvuldige behandeling hebben gegeven.’

‘Een land van architectuur’ is een uitgave van Uitgeverij 010, Rotterdam 2006.
 
30-01
2007

  Verbouwing Rode kruisstraat opgeleverd
Nieuws
 
  In opdracht van Altra jeugdzorg en Onderwijs is het kinder-en jeugdverleningscentrum aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam
de afgelopen 9 maanden verbouwd en net voor de kerst opgeleverd.

Het voormalige kantoor met werkplaatsen van het toenmalige Woningbedrijf was in 1997 ook al verbouwd tot een centrum voor Altra Jeugdzorg (zie project ‘Rode Kruisstraat 1997’op deze site). Veranderingen in de organisatie en visie maakt aanpassingen nu bijna 10 jaar later weer noodzakelijk. Dit heeft geleid tot een gerealiseerd ontwerp waarin gestreefd is naar een grotere flexibliteit in gebruik voor de toekomst.

Kleine ruimtes zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere ruimtes die dmv flexibele scheidingen kunnen worden verkleind.
Groepsruimtes voor kinderen zijn neutraal vormgegeven en algemene en meer publieke ruimtes zijn juist uitgesproken vormgegeven in materiaal en kleur.

Alle spreekkamers zijn volledig van hout. De oorspronkelijk open ruimtelijke structuur in het gebouw is versterkt door toevoegingen te beschouwen als meubelachtige elementen met een zo min mogelijke scheidende werking. De kelder is van tweederangse verdieping getransformeerd in een volwaardig en represenatieve geheel van ruimtes met witte vloeren en wanden en blank houten plafonds.

Het entreegebied en een gedeelte van de gesloten gevel aan de straat is vervangen door een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is de centrale hal als hart van het gebouw optimaal zichtbaar vanaf de straat. In de centrale hal is een houten spreekkamer toegevoegd die ook dienst kan doen als podium voor voorstellingen en bijeenkomsten.
 
01-05
2006

  P+R terreinen in jaarboek
Nieuws
 
  Het nieuwe Jaarboek 2005/2006 Architectuur in Nederland besteedt ruime aandacht aan projecten op het grensvlak van architectuur en infrastructuur. In verschillende projecten is de auto de drager van het programma. In de 'Cockpit' en 'Acoustic Barrier' wordt de auto als verkoopproduct tentoongesteld en wordt Leidsche Rijn tegen diezelfde auto beschermd, in de 'Veranda Parkeergarage krijgen auto's een prominente plek aan de Maas en op P+R Zeeburg en P+R Sloterdijk wordt de automoblist verleid tot het parkeren van de auto om met het openbaar vervoer verder te reizen.

De redactie van het Jaarboek zegt hierover o.a. het volgende:
"Over de netwerkstad zijn al boekenkasten volgeschreven, maar de enige plek waar het netwerk zich als stad manifesteert is op de fysieke knooppunten. Daar ontstaat een nieuw soort publiek domein, bevolkt door mensen die elkaar zelden kennen en uiteenlopende doelen hebben, en die - anders dan in het publieke domein van de traditionele stad - nooit uit de bewoners bestaan, want die zijn er niet. Netwerken manifesteren zich in 'transfer points': de P+R terreinen, stations en vliegvelden waar de reiziger het netwerk betreedt of overstapt."

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg zijn ontwikkeld op basis van de gedachte dat deze funkties vragen om volwaardige stedelijke ruimtes die vormgegeven zijn als hoogwaardige openbare ruimtes.

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg worden beschreven op bladzijde 8 en bladzijde 20 tot 24. 'Architectuur in Nederland Jaarboek 2005-2006' is uitgegeven door NAI Publishers in Rotterdam.
 
07-02
2006

  Eilandenrijk
Nieuws
 
  Aan de Amsteldijk in Amsterdam zullen binnenkort twee schepen vervangen worden door een klein eilandenrijk van twee nieuwe moderne woonarken.
In opdracht van Carolyn Levisson wordt sinds eind 2005 gewerkt aan het ontwerp van een ark voor eigen bewoning en een ark voor gasten en logeés die als een van glas gemaakt twee-eenheid zullen worden vorm gegeven.

Het plan is onlangs ingediend ter beoordeling door de Gemeente. De verwachting is dat in het najaar 2006 het eilandenrijk in gebruik zal worden genomen.
 
07-02
2006

  Opdracht vernieuwingsplan P+R Arena
Nieuws
 
  Onlangs is opdracht verleend door de Dienst Beheer en Advies voor het ontwerp van een nieuwe beheerdersruimte in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. De opdracht is een direct gevolg van de onlangs gerealiseerde P+R terreinen in Sloterdijk en op Zeeburg.
In de Arena bevindt zich al lange tijd een tranferium dat nu defintief als P+R terrein zal worden vormgegeven. Uitgangspunt voor de vernieuwingsvoorstellen zal zijn een herkenbare vorm-geving gebaseerd op de ontwerpen voor Sloterdijk en Zeeburg. De inrichting van de garage zal ook waar nodig worden vernieuwd.

Rond september 2006 zal de vernieuwde P+R Arena in gebruik worden genomen. Tijdens de vernieuwing van de garage en de bouw van de beheerdersruimte blijft het P+R deel gewoon open.
 
07-02
2006

  So far and yet so close
Nieuws
 
  Niet ver van het bureau van Citythoughts Architects, richting Landsmeer, ligt het oude dorpje Kadoelen, nu ingelijfd door 'de grote stad' maar met een nog steeds aanwezige dorpse schoonheid.

In opdracht van Marcel van der Haas en Scott Roane is onlangs gestart met de verbouwwerkzaamheden van een vrijstaande woning uit 1928 aan de Kadoelenweg.
Het huis ligt aan de westkant van de straat die daar een slinger maakt en staat op een relatief groot erf.

Kort geleden is een bouwaanvraag ingediend voor een nieuw huis naast de bestaande woning waarin 3 kleine studio-achtige woningen zullen worden ondergebracht. Het nieuwe huis is ontworpen als een bewoonde schuur en gemaakt van donkerbruine houten potdekseldelen.
'De schuur' zal gebruikt gaan worden als Bed and Breakfast. De combinatie van het huis en de schuur geeft zo vorm aan de droom van de toekomstige bewoners namelijk wonen in en gastheer zijn voor bezoekers van de Kadoelen.

De verbouwing zal in april 2006 zijn voltooid. De nieuwbouw is klaar in het najaar van 2006.
 
10-01
2006

  Nieuwbouw Van Lennepkade
Nieuws
 
  In opdracht van Rembrandtpark Beheer is een voorstel gemaakt voor de nieuwbouw van 5 woningen met een restaurant aan de Jacob van Lennepkade is Amsterdam.
De bebouwing vormt de beëindiging van een indrukwekkende wand van 19e eeuwse architectuur en grenst aan een binnenhof waaraan het Fijnhouttheater en Restaurant Le Kade liggen.
De bijzondere tweezijdige orientatie van de plek wordt weerspiegeld in het ontwerp. Loodrecht op de kade is het gebouw volledig open en gemaakt van staal en glas waarachter woonruimtes en serres zijn gelegen.
De straatgevel heeft een vertikale en meer gesloten structuur van metselwerk muurdammen aansluitend bij de karakteristiek van de 19e eeuwse gevelwand.

Het plan is begin 2006 ter beoordeling bij de Gemeente ingediend.
 
10-01
2006

  Opfrisbeurt kantoor Citythoughts
Nieuws
 
  De afgelopen kerstperiode vormde voor Citythoughts Architects de aanleiding om de kantoorruimte een opfrisbeurt te geven en het nieuwe jaar sprankelendte beginnen.

Gekleurde cirkels op de vloeren van de werkruimte en bespreek-ruimte en grote afbeeldingen van gerealiseerde projecten 'van voor tot achter' vormen een nieuwe omgeving voor onze werknemers en een nieuw visitekaartje voor onze bezoekers.
 
13-08
2005

  Een plein voor de jeugd
Nieuws
 
  Na de eerste ontwerpverkenning ‘Een nieuw gezicht voor Delft aan de snelweg’ is een volgende stap gezet in de verdere plan-ontwikkeling waarin is ingegaan op de knoop tussen de A13 en de Oostpoortweg.

In het ontwerp wordt gekozen voor het maken van een openbare ruimte met een duidelijke funktie namelijk een stadsplein met sport en spelfuncties voor de jeugd van Delft. Het plein ontstaat door transformatie van de Oostpoortweg aan weerszijden en onder het viaduct van de snelweg. Op de middenberm van de Oostpoortweg wordt een scatepark geprojecteerd met aan weerszijden grote tribunes die zicht bieden op de scaters en op de snelweg.

Het plan slaat op die manier een brug tussen snelweg en de stad en maakt gebruik van de enorme hectiek en dynamiek van de plek door aanwezigheid van het vele verkeer en de Ikea. Het plan kan zo een eerste tastbare uitwerking worden van nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van de veranderende stad en de vertragende snelweg.
 
13-08
2005

  Nieuwbouw van woningen
Nieuws
 
  Onlangs is de vernieuwde bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes aan de Herenstraat in Amsterdam.

Het plan betreft de ‘vulling’ van een ‘gat’ in de bestaande gevel-wand van een smalle straat midden in de monumentale Amsterdamse binnenstad. Zoals gebruikelijk bij projecten in een dergelijke contekst staat het plan bloot aan enorme krachten en tegengestelde belangen en is de planontwikkeling daardoor een langdurig proces.

In de weerbarstige praktijk blijkt de gemeente het streven om het gaten vullen te stimuleren moelijk om te kunnen zetten in con-creet beleid. De ambitieuse en kleinere ontwikkelaars of zelf-bouwers zijn in deze de enige hoop.

Het eerste ontwerp dateert uit 2000 en is tussen twee bestemmingsplannen ‘klem’ komen te zitten en uiteindelijk een zachte dood gestorven. Het nu ingediende nieuwe plan lijkt meer kans van overleven te worden gegund en zal, deo volente rond de zomer van 2006 worden opgeleverd.

Het project wordt ontwikkeld in opdracht van Transvastinvest BV.
 
13-08
2005

  Nieuwe bureaupresentatie
Nieuws
 
  Begin 2005 is een nieuwe bureaupresentatie in boekvorm getiteld ‘Beeldenstorm’ gemaakt. Het boek gaat in op 12 gerealiseerde projecten en beschrijft uitgebreid visie, werkwijze, ervaring, ambitie en organisatie van het architectenbureau van Rowin Petersma. Beeldenstorm is op aanvraag verkrijgbaar via bureau@rowinpetersma.nl o.v.v. ‘Beeldenstorm’.

Beeldenstorm is ontworpen door Featuring.
 
13-08
2005

  Ontwerponderzoek in volle gang
Nieuws
 
  Met steun van het stimuleringsfonds voor de architectuur (SFA), het ministerie van VROM en het bureau Goudappel Coffeng wordt sinds februari gewerkt aan het ontwerponderzoek ‘Langzame Stad’.
Voor 3 lokaties in Nederland worden ontwerpvoorstellen gedaan op basis van de gedachte dat vertraging op veel plaatsen in Nederland onvermijdelijk is geworden. Deze ontwikkeling is positief en levert nieuwe kansen op voor stad en snelweg. De vertraging biedt kansen om van de geisoleerde snelweg-ruimte weer een bindende openbare ruimte te maken. Zo kunnen stad en snelweg versmelten en kunnen nieuwe stedelijke vormen ontstaan binnen de beperkte groeimogelijkheden van de huidige Randstad.

Zie voor meer informatie: www.langzamestad.nl

‘Langzame stad’ is een project van Stichting Langzame Stad. Stichtring Langzame Stad is een samenwerkingsverband van Inbo Eindhoven, Ruimtelab Rotterdam, Must Amsterdam en Rowin Petersma (Citythoughts Architects) Amsterdam.
 
13-08
2005
  Pand Herengracht terug in oude glorie
Nieuws
 
  Kort gelden is de eerste fase van de restauratie en renovatie van een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam voltooid. Het pand is 400 m2 groot en is na realisering van de plannen één ongedeeld woonhuis gebleven. Uitgangspunt voor het ontwerp was de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke Amsterdame grachtenpand en de versterking van de aanwezige ruimtelijke verschillen in het pand.

De verbouwing bestond uit de volledige restauratie van het casco met toevoeging van bescheiden moderne elementen ter versterking van de aanwezige sfeerverschillen in het pand. In verschillende ruimtes in voor- en achterhuis is de klassieke wandbespanning als afwerking teruggbracht en in de meest spectatculaire ruimte, de beletageverdieping in het voorhuis, is weer de oorspronkelijk hoogte van ca. 6 meter en de plafond-balklaag terug in het zicht gebracht.

In het achterhuis en in het souterrain zijn nieuwe toevoegingen zoals een stalen glaskap en een glazen vloer gemaakt die het donkere en ingebouwde achterhuis weer ‘lucht’ geven.
 
15-07
2005

  Feestelijke opening P+R Sloterdijk
Nieuws
 
  Op 15 juli jl. is het vernieuwde P+R Sloterdijk door wethouder Van der Horst van Verkeer en Vervoer geopend. Een spannend ballet van 8 smarts, waarin het Park en Ride concept werd verbeeld, werd door de genodigden vanaf een podium gade geslagen waarna op de klanken van ‘Carwash’ de opening werd gevierd.

De spectaculaire dynamiek van het naast station Sloterdijk gelegen terrein is vertaald in een plan waarin architectuur, openbare ruimte en kunst samen zijn gebracht tot één integraal geheel.
Een web van staaldraden overspant het hele terrein van 90 bij 180 meter en is de drager van de verlichting, de bebording en 10 fotografische beelden als kunsttoepassing.
De geheel vernieuwde bestrating is gemaakt van zwart tegels. De hierop aangebracht witte belijning is op een stripfiguurachtige manier overgedimensioneerd waardoor een krachtig grafisch beeld ontstaat dat zorgt voor helderheid in de hectische en diffuse omgeving.
Onderdeel van het totaalplan is ook een beheerdersruimte van waaruit het P+R terrein 24 uur per dag wordt gecontroleerd. Net als het inrichtingsplan combineert het gebouwtje funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste frame is de beheerdersruinte. Het bovenste frame is drager van een rondgaand fotografisch beeld.
Dit beeld en de beelden boven de looproute zijn van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
 
28-05
2005

  P+R zeeburg in gebruik
Nieuws
 
  Op 28 mei jl. is het nieuwe P+R terrein op het Zeeburgereiland feestelijk in gebruik genomen. In opdracht van de Dienst Infratructuur, Verkeer en Vervoer is in een periode van ruim een jaar de planvoorbereiding en de realisatie voltooid.

P+R Zeeburg is een vervolg op de planontwikkeling voor de vernieuwing van het P+R terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk en ligt langs het tracée van de IJ-tram aan de oostzijde van de Piet Heintunnel.

Net als P+R Sloterdijk is P+R Zeeburg een synthese van architectuur, openbare ruimte-ontwerp en kunst. Het terrein biedt plaats aan 220 parkeerplaatsen voor auto’s en 21 parkeerplaatsen voor touringcars.
Naast de halte van de IJ-tram staat een gebouwtje voor de beheerders van het terrein dat 24 uur per dag is geopend. Het bovendeel van het gebouwtje is een drager voor 4 fotografische beelden van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
Nabij het gedeelte voor de touringcars staat een gebouwtje met sanitaire voorzieningen voor buschauffeurs en bezoekers.

Het terrein is meer dan een parkeerplaats en ontworpen als een volwaardige openbare ruimte waarin ook autovrije ruimte is gemaakt en bijzondere plekken zijn gemaakt.
In het verlengde van de beheerdersruimte ligt een 100 meter lange sloot omzoomd met roosters, riet en zitbanken. Op de kop van het terrein richting het water en naast de Piet Heintunnel zijn, als cirkelvormige uitsparingen in het asfalt, 7 plekken gemaakt met een bank, verlichting en rood-witte windzakken.

Verschillende zebrapaden vragen aandacht voor de aanwezig-heid van de voetganger (of de uitgestapte automobilist) en leggen verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het plan. De belijning op de asfalten bestrating is ‘overgedimen-sioneerd’: vrolijk en spannend zoals in een stripverhaal.
 
13-07
2004

  Een nieuw gezicht voor Delft
Nieuws
 
  Citythoughts Architects dingt mee naar de opdracht voor het ontwerp van een nieuwe openbare ruimte en entree naar Delft in het gebied rondom de A13 bij de vestiging van Ikea.
Het inrichtingsvoorstel gaat uit van de dynamische kwaliteiten van de plek door de aanwezigheid van het woonwarenhuis en de A13 als één van de drukste snelwegen van Nederland.
De enorme hectiek en dynamiek levert een spannende en ideale drager voor een toekomstige groene openbare ruimte als schakel tussen de oude stad en de natuurgebieden aan de noordoost-kant van de A13.
De voorgestelde visie betekent een nieuwe stap in het ontwerponderzoek naar nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van stad en snelweg dat Citythoughts Architects i.s.m. met 3 andere bureaus op dit moment uitvoert.
 
13-07
2004

  Opdracht inrichtingsplan Zeeburg
Nieuws
 
  Opdracht voor de inrichting met voorzieningen van het toe-komstige P+R terrein op het Zeeburgereiland in Amterdam.

Kort geleden is opdracht verleend door de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam voor het maken van een inrichtingsplan van een tweede P+R terrein op het Zeeburgereiland. De lokatie ligt in de ‘oksel’ van de kruising tussen de Piet Heintunnelweg en de Zuiderzeeweg langs het tracée van de IJ-tram naar IJburg.
De opgave betreft een totaal inrichtingsplan voor de maaiveld-inrichting, de verlichting en de bewegwijzering met een beheerdersruimte en een sanitair gebouwtje voor buschauffeurs. Het ontwerp voor de beheerdersruimte wordt gecombineerd met een kunsttoepassing door de kunstenaar Thomas Elshuis.

De planning is dat het terrein in december in gebruik wordt genomen tegelijkertijd met het gaan rijden van de IJtram.
 
13-07
2004

  Start bouw van 'Het Web'
Nieuws
 
  Start bouw van ‘Het Web’ gepland voor augustus 2004.

Het Park en Ride terrein op het Piarcoplein in Amsterdam-Sloterdijk wordt vernieuwd. Inmiddels is de nieuwe beheerders-ruimte voor de kaartverkoop en informatie in gebruik genomen en na de zomer 2004 starten de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het plein.
Het Piarcoplein kent een spectaculaire dynamiek met zware betonnen fly-overs van ringlijn en NS. De nieuwe inrichting versterkt deze kenmerken en maakt het plein helder en overzichtelijk. Een web van staaldraden zal straks het hele plein van een transparant ‘plafond voorzien waarin de verlichting, bewegwijzering en kunst een plaats krijgt.
De bestarting is op radicale wijze vormgegeven als een zwart vlak met dikke witte lijnen en een 200 meter breed zebrapad.

De bouw zal worden uitgevoerd door Hillen en Roosen in opdracht van de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam.
 
08-06
2004

  Beheerdersruimte P+R Sloterdijk klaar
Nieuws
 
  Nieuwe beheerdersruimte P+R terrein opgeleverd.

Kort geleden is de nieuwe beheerdersruimte voor het ‘Park en Ride’ terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk opgeleverd. Daarmee is de eerste fase van de gehele vernieuwing van het Piarcoplein afgerond.
Het gebouwtje combineert funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste biedt plaats aan de ruimte voor de beheerders en het publiek. Het bovenste frame is de drager van een kunstwerk in de vorm van een rondlopend transparant fotografisch beeld dat verbeelding geeft aan de dynamiek van de plek. De kunsttoepassing is van Thomas Elshuis die ook heeft mee-gewerkt aan het totale vernieuwingsplan voor het plein.

De bouw is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Scheppingen uit Wilnis in opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam.
 
08-06
2004

  Sarphatipark opgeleverd
Nieuws
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark opgeleverd.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden ver-diepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing Sarphatipark gestart
Nieuws
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden verdiepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing woning Keizersgracht klaar
Nieuws
 
  Verbouwing woning Keizersgracht opgeleverd.

Kort geleden is de eerste fase van de verbouwing van een monumentaal pand aan de Keizersgracht afgerond.
De tweede verdieping van het pand is getransformeerd tot een zelfstandig funktionerende woning: als een zo veel mogelijk ononderbroken ruimte is de verdiepng van het voorhuis in-gedeeld. De scheiding tussen de ruimtes is los en minimaal waardoor de hele maat van de oorspronkelijke verdieping voelbaar is gebleven.

De verbouwing is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Leon Martens uit Uitgeest in opdracht van Jeroen van der Hulst en Isabel Santos.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Gilles Trevetin.
 
21-11
2003

  Bouw beheerdersruimte P+R Sloterdijk
Nieuws
 
  Bouw beheerdersruimte P+R terrein in september jl. gestart.

Sinds begin september wordt gebouwd aan een nieuwe beheerdersruimte voor het 'Park en Ride' parkeerterrein naast station Amsterdam-Sloterdijk in het Teleport-gebied.
De bouw van de beheerdersruimte vormt de eerste fase van een gehele vernieuwing van het gebied.
In het voorjaar van 2004 wordt begonnen met de nieuwe inrichting van het terrein.
Zowel in de beheerdersruimte als in het inrichtingsplan komt een kunsttoepassing van Thomas Elshuis die ook heeft mee-gewerkt aan het totale ontwerp.
De beheerdersruimte is klaar in december 2003 en het inrichtingsplan zal naar verwachtng in het najaar van 2004 worden opgeleverd.

De bouw wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Scheppingen uit Wilnis in opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam.
Het ontwerp is van Rowin Petersma en Thomas Elshuis met medewerking van Julien Kummer.
 
21-11
2003

  Optop-plan De Ruyterweg bij ARCAM
Nieuws
 
  Het ontwerp voor de opbouw van 5 woningen op bestaande bebouwing aan de Admiraal de Ruyterweg is te zien op de tentoonstelling 'Wegens verbouwing geopend' bij ARCAM (Prins Hendrikkade 600 Amsterdam).

De tentoonstelling is de eerste in het nieuwe verbouwde onderkomen van ARCAM.
 
21-11
2003
  Verbouwing pand Herengracht gestart
Nieuws
 
  Verbouwing pand Herengracht gestart.

Een monumentaal pand aan de Herengracht dat de afgelopen 40 jaar door één familie bewoond is geweest is in nieuwe handen overgegaan. De nieuwe eigenaar heeft een verbouwingsplan laten maken dat voorziet in een restauratieve aanpak met toevoeging van bescheiden moderne elementen in het casco en het interieur. Het pand is ca. 400 m2 groot en zal in de nieuwe plannen één ongedeeld woonhuis blijven.
Uitgangspunt voor het ontwerp is de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke grachtenpand. In de nieuwe voorstellen is daarom het versterken van de aanwezige verschillen tussen de ruimtes het uitgangspunt.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf De Vlucht uit Amsterdam in opdracht van Tjepco van Voorst Vader. Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Gilles Trevetin.
 
21-11
2003

  Voorbereiding Jan Hanzenstraat van start
Nieuws
 
  Bouwvoorbereiding voor de restauratie en nieuwbouw van 4 woningen gestart.

Het project combineert de restauratie van 2 polderhuisjes met de nieuwbouw van 2 woningen die vrij boven de bestaande bebouwing zijn gehangen.
De typerende verspringende rooilijn wordt in het plan aangegrepen voor het maken van een voorruimte voor een terras en een trap die de nieuwe woningen ontsluit.
De aanwezige, als een tweeling, vormgegeven huisjes krijgen een antwoord in een hedendaags en contrastrijk vormgegeven nieuwe tweeling.
De toevoeging van het nieuwe woonoppervlak maakt de handhaving en de restauratie van de aanwezige gebouwen aan de straat en op het binnenterrein mogelijk.

De opdrachtgever is Ben Bos Beheer BV uit Lutjewinkel.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin.